Gå direkt till innehållet
Meny

Utvärdering av kvalitetsgranskningsresultaten

Revisionstillsynens kvalitetsgranskningsrapport till sammanslutningen innehåller en slutsats om kvalitetskontrollsystemet. Det fanns två alternativa slutsatser 2019–2021:

PRS revisionstillsyns slutsats av kvalitetsgranskningen är att sammanslutningens kvalitetskontrollsystem

  • ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 uppfylls, eller
  • inte till alla delar ger rimlig säkerhet om att målen i den internationella standarden för kvalitetskontroll ISQC 1 uppfylls.

Slutsatsen av kvalitetsgranskningen påverkas av de observationer som revisionstillsynen gör om strukturen och funktionen hos sammanslutningens kvalitetskontrollsystem. Revisionstillsynen bekantar sig med sammanslutningens verksamhetsprinciper och förfaringssätt. Revisionstillsynen sätter sig även in i de system som används för kvalitetskontroll och testar hur de fungerar med enskilda granskningsåtgärder som vidtas på sammanslutningsnivå. Därtill bedömer revisionstillsynen hur systemet fungerar utifrån de observationer som gjorts vid de personliga kvalitetsgranskningarna av revisorerna i sammanslutningen.

De observationer som revisionstillsynen gjort vid de personliga kvalitetsgranskningarna av revisorer som arbetar inom sammanslutningen påverkar den övergripande utvärderingen av sammanslutningens kvalitetskontrollsystem när

  • observationerna upprepas
  • observationerna i övrigt är av sådan natur att de kan visa på brister i verksamhetsprincipernas och förfarandenas struktur eller i iakttagandet av dem.

Till exempel kan felaktiga revisionsberättelser från revisorer i sammanslutningen samt omständigheter som gäller oberoende visa att kvalitetskontrollsystemet inte i tillräcklig grad kan säkerställa att de mål som ställts upp för systemet uppnås.

Hur enskilda kvalitetsavvikelser påverkar slutsatsen bedöms alltid från fall till fall.

Utskriftsversion Uppdaterad 23.03.2022