Gå direkt till innehållet
Meny

Nedläggning

Likvidation är ett vanligt sätt att upplösa en stiftelse.

I särskilda fall kan Patent- och registerstyrelsen (PRS) förordna om likvidation eller avregistrera stiftelsen.

Om ingen egendom återstår när konkursen avslutas eller om det under konkursen har bestämts om användningen av den återstående egendomen, anses stiftelsen upplöst så snart slutredovisningen har godkänts. Dessutom kan en stiftelse upplösas genom fusion.

Utskriftsversion Uppdaterad 19.12.2023