Gå direkt till innehållet
Meny

Klassrubriker med förklaringar

På den här sidan hittar du klassrubrikerna med sina förklaringar. Använd nedanstående lista över klassrubrikerna för att snabbt gå till den klass du söker.

Lista över klassrubrikerna

Klass 1

Kemikalier för industriell, vetenskaplig och fotografisk användning, samt för användning inom jordbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk; obearbetade konsthartser, obearbetade plaster; kemiska sammansättningar för släckning och förebyggande av bränder; kemiska preparat för härdning och lödning; ämnen för garvning av djurskinn och djurhudar; bindemedel för industriell användning; spackel och andra fyllnadsmedel; kompost, gödsel och gödningsmedel; biologiska preparat för industriell och vetenskaplig användning.

Förklaring

Klass 1 omfattar huvudsakligen kemiska produkter för användning inom industri, forskning och jordbruk, även sådana som används för tillverkning av produkter i andra klasser.


Denna klass omfattar särskilt:


 • ljuskänsligt papper;
 • däckreparationsmassor;
 • salt för konservering, inte för livsmedel;
 • vissa tillsatser för användning i livsmedelsindustrin, till exempel pektin, lecitin, enzymer och kemiska konserveringsmedel;
 • vissa ingredienser för användning i tillverkningen av kosmetika och läkemedel, till exempel vitaminer, konserveringsmedel och antioxidanter;
 • vissa filtermaterial, till exempel mineralämnen, växtämnen och keramiska material i partikelform.
 • Denna klass omfattar inte:
 • bearbetade naturhartser (klass 2), halvbearbetade hartser (klass 17);
 • kemiska preparat för medicinska eller veterinära ändamål (klass 5);
 • fungicider, herbicider och preparat för utrotning av skadedjur, insekter och ohyra (klass 5);
 • bindemedel för kontors- och hushållsändamål (klass 16);
 • salt för konservering av livsmedel (klass 30);
 • täckhalm (klass 31).

Klass 2

Målarfärger, fernissor och lacker; rostskyddsmedel och skyddsmedel mot angrepp på trä; färgämnen, färgmedel; bläck för tryckning, märkning och gravering; obearbetade naturhartser; metaller i folie- och pulverform för målning, dekoration, tryckning och konst.

Förklaring

Klass 2 omfattar huvudsakligen målarfärger, färgämnen och rostskyddsmedel.


Denna klass omfattar särskilt:

 • målarfärger, fernissor och lacker för industriella, hantverksmässiga och konstnärliga ändamål;
 • förtunningsmedel, förtjockningsmedel, fixativ och sickativ för målarfärger, fernissor och lacker;
 • betmedel för trä och skinn;
 • rostskyddsoljor och oljor för träkonservering;
 • färgmedel för kläder;
 • färgämnen för livsmedel och drycker.
 • Denna klass omfattar inte t.ex.:
 • obearbetade konsthartser (klass 1); halvbearbetade hartser (klass 17);
 • blåelse för tvätt samt tvättblekmedel (klass 3);
 • kosmetiska färgämnen (klass 3);
 • färglådor (skolartiklar) (klass 16);
 • isolerfärger och fernissor (klass 17).

Klass 3

Icke-medicinsk kosmetika och icke-medicinska toalettpreparat; icke-medicinska tandpulver, tandkrämer och tandpastor; parfymer, eteriska oljor; blekningspreparat och andra ämnen som används vid tvätt; rengörings-, poler-, skur- och slipmedel.

Förklaring

Klass 3 omfattar huvudsakligen icke-medicinska toalettpreparat och rengöringsmedel för användning i hushåll och andra miljöer.


Denna klass omfattar särskilt:

 • hygieniska preparat i form av toalettartiklar;
 • servetter impregnerade med kosmetiska krämer;
 • deodoranter för människor eller djur;
 • välluktande preparat för utrymmen;
 • självhäftande stickers för nagelkonst;
 • polervax;
 • slippapper.
 • Denna klass omfattar inte:
 • ingredienser för användning i tillverkningen av kosmetika, till exempel vitaminer, konserveringsmedel och antioxidanter (klass 1);
 • avfettningsmedel för användning i tillverkningsprocesser (klass1);
 • kemiska rengöringsmedel för skorstenar (klass 1);
 • luktborttagningsmedel, inte för människor eller djur (klass 5);
 • medicinska schampon, tvålar, hårlotioner och tandpulver, tandkräm och tandpastor (klass 5);
 • nagelfilar, skärpstenar och brynstenar (handverktyg) (klass 8);
 • kosmetiska redskap och rengöringsredskap, till exempel sminkborstar och trasor och kuddar för rengöring (klass 21).

Klass 4

Industriella oljor och fetter, vax;

smörjmedel och smörjämnen; dammabsorberande, dammfuktande och dammbindande medel; bränslen och belysningsmedel; ljus och vekar för belysning.

Förklaring

Klass 4 omfattar huvudsakligen industriella oljor och fetter, bränslen och belysningsmedel.

 • Denna klass omfattar särskilt:
 • oljor för konservering av murverk och läder;
 • obearbetat vax, industrivax;
 • elektrisk energi;
 • motorbränslen, biobränslen;
 • icke-kemiska bränsletillsatser;
 • trä för användning som bränsle.
 • Denna klass omfattar inte:
 • vissa speciella industriella oljor och fetter, till exempel oljor för garvning av läder (klass 1), oljor för träkonservering (klass 2), eteriska oljor (klass 3);
 • massageljus för kosmetiska ändamål (klass 3) och medicinska massageljus (klass 5);
 • vissa specialvaser, till exempel ympvax för träd (klass 1), dentala avtryckningsmassor (klass 5), sigillvax (klass 16).

Klass 5

Farmaceutiska, medicinska och veterinära preparat; hygieniska preparat för medicinska ändamål; dietiska livsmedel och dietiska substanser som är anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, spädbarnsmat; dietiska tillskott för människor och djur; plåster, förbandsmaterial; tandfyllningsmaterial, dentala avtryckningsmassor; desinfektionsmedel; preparat för utrotning av skadedjur, skadeinsekter och ohyra; preparat för utrotning av svamp och mögel, växtbekämpningsmedel.

Förklaring

Klass 5 omfattar huvudsakligen läkemedel och andra preparat för medicinska eller veterinära ändamål.

Denna klass omfattar särskilt:

 • hygieniska preparat för personlig hygien som inte är toalettartiklar;
 • blöjor för barn och för inkontinens;
 • luktborttagningsmedel, inte för människor eller djur;
 • medicinska schampon, tvålar, lotioner och tandpulver, tandkräm och tandpastor;
 • dietiska tillskott som används som tillskott till en normal kost eller för förbättrad hälsa:
 • måltidsersättningar och dietiska livsmedel och drycker som är anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk.

Denna klass omfattar inte:

 • ingredienser för användning i tillverkningen av läkemedel, till exempel vitaminer, konserveringsmedel och antioxidanter (klass 1);
 • hygieniska preparat som inte är medicinska toalettartiklar (klass 3);
 • deodoranter för människor eller djur (klass 3);
 • stödbandage, ortopediska bandage (klass 10);
 • måltidsersättningar och dietiska livsmedel och drycker, som inte är specifikt anpassade för medicinskt eller veterinärt bruk, och som ska klassificeras i korrekt livsmedels- eller dryckesklass, till exempel fettsnåla potatischips (klass 29), proteinrika spannmålsstänger (klass 30), isotoniska drycker (klass 32).

Klass 6

Oädla metaller och legeringar av dessa, malmer; material av metall för byggnation och konstruktion; flyttbara byggnader av metall; icke-elektriska kablar och trådar av oädla metaller; små järn- och metallvaror; metallbehållare för förvaring eller transport; kassaskåp.

Förklaring

Klass 6 omfattar huvudsakligen obearbetade och delvis bearbetade oädla metaller, även malmer, och vissa varor tillverkade av oädla metaller.


Denna klass omfattar särskilt:

 • metaller i folie- eller pulverform för vidare bearbetning, till exempel för 3D-skrivare;
 • byggnadsmaterial av metall, till exempel metallmaterial för järnvägsspår och metallrör;
 • små metallvaror, till exempel bultar, skruvar, spikar, möbelhjul, fönsterlås;
 • flyttbara byggnader eller konstruktioner av metall, till exempel monteringsfärdiga hus, simbassänger, burar för vilda djur, skridskobanor;
 • vissa automatiska eller icke-automatiska dispensrar av metall, till exempel dispensrar för torkhanddukar, kölappsautomater, automater för hundavfallspåsar, dispensrar för toalettpapper;
 • vissa varor av oädla metaller som inte klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel universallådor av oädla metaller, statyer, byster och konstföremål av oädla metaller.
Denna klass omfattar inte:
 • metaller och malmer som används som kemikalier inom industri eller vetenskaplig forskning för deras kemiska egenskaper, till exempel bauxit, kvicksilver, antimon, alkalier och alkaliska jordartsmetaller (klass 1);
 • metaller i folie- och pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer (klass 2);
 • vissa dispensrar som klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel maskiner för dosering av vätskor för industriell användning (klass 7), elektroniska biljetterminaler (klass 9), doseringsanordningar för medicinsk användning (klass 10), tejphållare (klass 16);
 • elektriska kablar (klass 9) och icke-elektriska kablar och rep, inte av metall (klass 22);
 • rörledningar för sanitära installationer (klass 11), böjliga ledningar, rör och slangar, inte av metall (klass 17) och styva rör, inte av metall (klass 19);
 • burar för husdjur (klass 21);
 • vissa varor av oädla metaller som klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel handdrivna handverktyg (klass 8), pappersgem (klass 16), möbler (klass 20), köksgeråd, (klass 21), hushållsbehållare (klass 21).

Klass 7

Maskiner, verktygsmaskiner, eldrivna verktyg motorer, inte för landfordon; maskinkopplings- och transmissionsdelar, inte för landfordon; jordbruksredskap, inte handdrivna handredskap; äggkläckningsmaskiner; försäljningsautomater.

Förklaring

Klass 7 omfattar huvudsakligen maskiner och verktygsmaskiner och motorer.


Denna klass omfattar särskilt:

 • delar av alla slags motorer, till exempel startapparater, ljuddämpare och cylindrar för motorer;
 • elektriska rengörings- och poleringsapparater, till exempel elektriska skopoleringsmaskiner, elektriska maskiner och apparater för mattrengöring och dammsugare;
 • 3D-skrivare;
 • industrirobotar;
 • vissa specialfordon som inte är avsedda för transport, till exempel gaturenhållningsmaskiner, maskiner för vägbyggnation, bulldozrar, snöplogar, liksom gummilarvband som är delar av larvband på fordon.
Denna klass omfattar inte:
 • handdrivna verktyg och handredskap (klass 8);
 • människoliknande robotar med artificiell intelligens, laboratorierobotar, undervisningsrobotar, säkerhetsövervakningsrobotar (klass 9), kirurgiska robotar (klass 10), robotbilar (klass 12), robottrummor (klass 15), leksaksrobotar (klass 28);
 • motorer för landfordon (klass 12);
 • larvfötter för fordon, även däck för alla typer av fordonshjul (klass 12);
 • vissa speciella maskiner, till exempel automatiska uttagsmaskiner (klass 9), respiratorer för konstgjord andning (klass 10), kylande apparater och maskiner (klass 11).

Klass 8

Handverktyg och handredskap; bestick; sidovapen, förutom skjutvapen; rakhyvlar och rakapparater.

Förklaring

Klass 8 omfattar huvudsakligen handdrivna verktyg och handredskap att användas som verktyg i respektive yrke.


Denna klass omfattar särskilt:

 • handverktyg för jordbruk, trädgårdsarbete och trädgårdsarkitektur;
 • handverktyg för snickare, konstnärer och andra hantverkare, till exempel hammare, mejslar och gravsticklar;
 • handtag för handmanövrerade handverktyg, som knivar och liar;
 • elektriska och icke-elektriska redskap för kroppsvård och kroppsutsmyckning, till exempel rakhyvlar och redskap för lockning av hår, tatuering och för manikyr och pedikyr;
 • handdrivna pumpar;
 • matbestick, som knivar, gafflar och skedar, även av ädelmetall.
Denna klass omfattar inte t.ex.:
 • maskinverktyg och motordrivna redskap (klass 7);
 • kirurgiska eggverktyg (klass 10);
 • pumpar för cykeldäck (klass 12), pumpar som är speciellt anpassade för bollar för spel (klass 28);
 • sidovapen som är skjutvapen (klass 13);
 • pappersknivar och dokumentförstörare för kontorsändamål (klass 16);
 • handtag för föremål som klassificeras i olika klasser enligt funktion eller ändamål, till exempel handtag för promenadkäppar, paraplyhandtag (klass 18), kvastskaft (klass 18);
 • serveringsredskap, till exempel sockertänger, istänger, pajspadar och serveringsslevar och köksgeråd, till exempel skedar för omröring, mortelstötar och mortlar, nötknäckare och stekspadar (klass 21);
 • fäktvapen (klass 28).

Klass 9

Apparater och instrument för vetenskap, forskning, navigation, fotografi, kinematografi, ljud och bild, optik, vägning, mätning, signalering, detektering, testning, inspektion, livräddning och undervisning; apparater och instrument för ledning, växling, transformering, ackumulering, reglering eller kontroll av distribution eller användning av elektricitet; apparater och instrument för inspelning, sändning, återgivning eller behandling av ljud, bilder eller data; inspelade och nedladdningsbara media, datormjukvaror, tomma digitala och analoga media för inspelning och lagring; mekanismer för myntstyrda apparater; kassaapparater, räkneapparater; datorer och kringutrustning för datorer; dykardräkter, dykarmasker, öronproppar för dykare, näsklämmor för dykare och simmare, handskar för dykare, andningsapparater för sportdykare; brandsläckningsapparater.

Förklaring

Klass 9 omfattar huvudsakligen apparater och instrument för vetenskap och forskning, utrustning för informationsteknologi och ljud och bild, samt utrustning för räddning och livräddning.


Denna klass omfattar särskilt:

 • apparater och instrument för vetenskaplig forskning i laboratorier;
 • apparater och simulatorer för utbildning, till exempel livräddningsdockor och simulatorer för styrning och kontroll av fordon;
 • apparater och instrument för manövrering och övervakning av flygplan, fartyg och obemannade fordon och farkoster, till exempel navigationsinstrument, sändare, kompasser för mätning, GPS-apparater, automatiska styrapparater för fordon och farkoster;
 • apparater och instrument för räddning och säkerhet, till exempel säkerhetsnät, varningsljus, trafikljus, brandbilar, akustiska alarm, säkerhetsbevis som är krypteringsanordningar;
 • kläder som skyddar mot allvarliga eller livshotande skador, till exempel skyddskläder mot skador, strålning och eld, skottsäkra kläder, huvudskydd, huvudskydd för sport, skyddsdräkter för flygare, knäskydd för arbetare;
 • optiska apparater och instrument, till exempel glasögon, kontaktlinser, förstoringsglas, arbetsbesiktningsspeglar, titthål för dörrar;
 • magneter;
 • smarta klockor, bärbara aktivitetsband;
 • joysticks för användning med datorer, men inte för tv-spel, och headset för virtual reality, smarta glasögon;
 • glasögonfodral, skal för mobiltelefoner, fodral speciellt tillverkade för fotoapparater och fotoinstrument;
 • automatiska uttagsmaskiner, faktureringsmaskiner, instrument och maskiner för materialprovning;
 • batterier och laddare för elektroniska cigaretter;
 • elektriska och elektroniska effektenheter för musikinstrument;
 • laboratorierobotar, undervisningsrobotar, säkerhetsövervakningsrobotar, människoliknande robotar med artificiell intelligens.
Denna klass omfattar inte:
 • styrspakar som är maskindelar, inte till spelmaskiner (klass 7), styrspakar för fordon (klass 12), styrspakar för TV-spel och styrenheter för leksaker och spelkonsoler (klass 28);
 • myntstyrda apparater som klassificeras i olika klasser utifrån funktion eller ändamål, till exempel myntstyrda tvättmaskiner (klass 7), myntstyrda biljardbord (klass 28);
 • industriella robotar (klass 7), kirurgiska robotar (klass 10), leksaksrobotar (klass 28);
 • pulsmätare, apparater för övervakning av hjärtfrekvens, kontrollinstrument för kroppssammansättning (klass 10);
 • laboratorielampor och laboratoriebrännare (klass 11);
 • dykarlampor (klass 11);
 • explosiva dimsignaler, signalraketer (klass 13);
 • cellvävnadspreparat för undervisningsändamål, biologiska prover för mikroskopering som undervisningsmaterial (klass 16);
 • kläder och utrusning för utövning av vissa sporter, till exempel skyddsvaddering som är del av idrottskläder, fäktmasker, boxningshandskar (klass 28).

Klass 10

Kirurgiska, medicinska, odontologiska och veterinära apparater och instrument; konstgjorda lemmar, ögon och tänder; ortopediska artiklar; suturmaterial; terapeutiska anordningar och hjälpanordningar anpassade för funktionsnedsatta; massageapparater; apparater, anordningar och artiklar för amning av spädbarn; sexhjälpmedel, sexanordningar och sexartiklar.

Förklaring

Klass 10 omfattar huvudsakligen kirurgiska, medicinska, dentala och veterinära apparater, instrument och artiklar som används för diagnostik och behandling av människors och djurs hälsotillstånd.

Denna klass omfattar särskilt:

 • stödbandage, ortopediska bandage (klass 10)
 • specialkläder för medicinska ändamål, till exempel kompressionskläder, strumpor för åderbråck, tvångströjor, ortopediska skor;
 • artiklar, instrument och anordningar för menstruation, preventivmedel och förlossning, till exempel menstruationskoppar, pessar, kondomer, förlossningsmadrasser, tänger för medicinska ändamål;
 • terapeutiska varor, proteser och implantat av konstgjort eller syntetiskt material, till exempel kirurgiska implantat av konstgjorda material, konstgjorda bröst, hjärnstimulatorer, biologiskt nedbrytbara benfixeringsimplantat;
 • möbler som är speciellt framställda för medicinska ändamål, till exempel stolar för medicinska eller dentala ändamål, luftmadrasser för medicinska ändamål, operationsbord.
Denna klass omfattar inte:
 • medicinska förband eller absorberande sanitära artiklar, till exempel plåster, bandage och gasväv för bandagering, amningskupor, barnblöjor och blöjor för inkontinenta, tamponger (klass 5);
 • kirurgiska implantat som består av levande vävnad;
 • tobaksfria cigaretter för medicinska ändamål (klass 5) och elektroniska cigaretter (klass 34);
 • rullstolar och fordon för personer med nedsatt rörlighet (klass 12);
 • massagebänkar (klass 20).

Klass 11

Apparater och installationer för belysning, uppvärmning, kylning, ångalstring, kokning, torkning, ventilation, vattenförsörjning och sanitära ändamål.

Förklaring

Klass 11 omfattar huvudsakligen apparater och installationer för miljökontroll, särskilt för belysnings-, koknings-, kylnings- och sanitetsändamål.


Denna klass omfattar särskilt:

 • apparater och installationer för luftkonditionering;
 • ugnar som inte är för laboratoriebruk, till exempel dentalugnar, mikrovågsugnar, bakugnar;
 • kaminer för uppvärmning;
 • solvärmefångare;
 • rökkanaler för skorstenar, skjutventiler för skorstenar, eldstäder;
 • steriliseringsapparater, förbränningsugnar;
 • apparater och installationer för belysning, till exempel lysrör, handlyktor, lysande husnummerskyltar, reflektorer för fordon och farkoster, billyktor;
 • lampor, till exempel elektriska lampor, gaslampor, laboratorielampor, oljelampor, gatulampor, säkerhetslampor;
 • solarier;
 • badinstallationer, badarmaturer;
 • vattenklosetter, urinoarer;
 • fontäner, chokladfontäner;
 • elektriskt uppvärmda dynor och filtar, inte för medicinska ändamål;
 • varmvattenflaskor;
 • elektriskt uppvärmda kläder;
 • elektriska apparater för tillverkning av yoghurt, brödbakningsmaskiner, elektriska kaffeautomater, glassmaskiner;
 • ismaskiner och -apparater.

Denna klass omfattar inte:

 • ångproducerande apparatur som utgör delar av maskiner (klass 7);
 • luftkondensorer (klass 7);
 • generatorer för elproduktion (klass 7);
 • lödlampor (klass 7), optiska lampor, mörkrumslampor (klass 9), lampor för medicinska ändamål (klass 10);
 • smältugnar för laboratoriebruk (klass 9);
 • elektrolytiska fotoceller (klass 9);
 • varningsljus (klass 9);
 • elektriska uppvärmda dynor, kuddar och filtar, för medicinska ändamål (klass 10);
 • bärbara badbaljor för spädbarn (klass 21);
 • bärbara icke-elektriska kylboxar (klass 21);
 • matlagningsredskap utan integrerad värmekälla, till exempel icke-elektriska stekbord och grillar, icke-elektriska våffeljärn, icke-elektriska tryckkokare (klass 21);
 • fotmuffar, inte eluppvärmda (klass 25).

Klass 12

Fordon och farkoster; fortskaffningsmedel för transport på land, i luften eller på vatten.

Förklaring

Klass 12 omfattar huvudsakligen fordon och apparater för transport av människor eller gods på land eller vatten eller med flyg.

Denna klass omfattar särskilt:

 • motorer för landfordon;
 • kopplingar och transmissionsdelar för landfordon;
 • svävare;
 • radiostyrda fordon, inte leksaker;
 • delar till fordon och farkoster, till exempel stötfångare, vindrutor, rattar;
 • larvfötter för fordon, även däck för alla typer av fordonshjul.

Denna klass omfattar inte t.ex.:

 • järnvägsmaterial av metall (klass 6);
 • motorer, kopplingar och transmissionsdelar, inte för landfordon (klass 7);
 • delar av alla slag för motorer, till exempel startapparater, ljuddämpare och cylindrar för motorer (klass 7);
 • gummilarver som är en del av larvband på byggmaskiner, gruvbrytningsmaskiner, jordbruksmaskiner och andra tunga maskiner (klass 7);
 • trehjulingar för småbarn och sparkcyklar som är leksaker (klass 28);
 • vissa specialfordon och specialfarkoster eller hjulförsedda maskiner som inte är avsedda för transportändamål, till exempel självgående gaturenhållningsmaskiner (klass 7), brandbilar (klass 9), tevagnar (klass 20);
 • vissa delar av fordon, till exempel elektriska batterier, vägmätare och radioapparater för fordon (klass 9), billyktor (klass 11), fordonsmattor (klass 27).

Klass 13

Skjutvapen; ammunition och projektiler; sprängämnen; fyrverkeripjäser.

Förklaring

Klass 13 omfattar huvudsakligen skjutvapen och pyrotekniska produkter.


Denna klass omfattar särskilt:

 • räddningsbloss, explosiva eller pyrotekniska;
 • signalpistoler;
 • sprayer för självförsvar;
 • explosiva dimsignaler, signalraketer;
 • luftpistoler som är vapen;
 • axelhölster för vapen;
 • jaktvapen.

Denna klass omfattar inte:

 • fett för vapen (klass 4);
 • klingor som är vapen (klass 8);
 • sidovapen, inte skjutvapen (klass 8);
 • icke-explosiva dimsignaler, nödbloss med laser (klass 9);
 • teleskopsikten för skjutvapen (klass 9);
 • flammande facklor (klass 11);
 • smällkarameller (klass 28);
 • knallskott som är leksaker (klass 28);
 • luftpistoler som är leksaker (klass 28);
 • tändstickor (klass 34).

Klass 14

Ädla metaller och legeringar av dessa; juveleravaror, ädelstenar och halvädelstenar; ur och tidmätningsinstrument.

Förklaring

Klass 14 omfattar huvudsakligen ädla metaller och vissa varor som är tillverkade av eller pläterade med ädelmetall, även juvelerarvaror, klockor och ur samt delar till dessa.


Denna klass omfattar särskilt:

 • juvelerarvaror, även oädla smycken, till exempel bijouterier;
 • manschettknappar och slipsnålar, slipsklämmor;
 • nyckelringar, nyckelkedjor och berlocker till dessa;
 • berlocker;
 • smyckeskrin:
 • delar till juvelerarvaror, klockor och ur, till exempel spännen och pärlor till smycken, urverk till klockor och ur, urvisare, urfjädrar, urglas.

Denna klass omfattar inte:


 • smarta klockor (klass 9);
 • utsmyckningar som inte är avsedda för juvelerarvaror, nyckelringar eller nyckelkedjor (klass 26);
 • konstföremål som inte är tillverkade av eller pläterade med ädelmetall som klassificeras enligt tillverkningsmaterial, till exempel konstföremål av metall (klass 6), sten, betong eller marmor (klass 19), trä, vax, gips eller plast (klass 20), porslin, keramik, lergods, terrakotta eller glas (klass 21);
 • vissa varor som är tillverkade av eller pläterade med ädelmetall som klassificeras efter funktion eller ändamål, exempelvis metaller i folie- eller pulverform för målare, dekoratörer, tryckare och konstnärer (klass 2); tandfyllningsmaterial av guld (klass 5); knivar och bestick (klass 8); elektriska kontakter (klass 9); pennspetsar av guld (klass 16); tekannor (klass 21); guld- och silverbroderier (klass 26); cigarraskar (klass 34).

Klass 15

Musikinstrument; notställ och stativ för musikinstrument; taktpinnar.

Förklaring

Klass 15 omfattar huvudsakligen musikinstrument samt delar och tillbehör till dessa.


Denna klass omfattar särskilt:

 • mekaniska musikinstrument och tillbehör till dessa, till exempel positiv, mekaniska pianon; ljudstyrkereglerare för mekaniska pianon; robottrummor;
 • speldosor;
 • elektriska och elektroniska musikinstrument;
 • strängar, rörblad, stämskruvar och pedaler för musikinstrument;
 • stämgafflar, stämnycklar;
 • harts för stränginstrument.

Denna klass omfattar inte:

 • apparater för upptagning, sändning, förstärkning och återgivning av ljud, till exempel elektriska och elektroniska effektenheter för musikinstrument, wah-wah-pedaler, ljudgränssnitt, ljudmixrar, equalizers som är ljudapparater, subwoofers (bashögtalare) (klass 9);
 • nedladdningsbara musikfiler (klass 9);
 • nedladdningsbara elektroniska noter (klass 9), notblad i tryckt form (klass 16);
 • jukeboxar (klass 9);
 • metronomer (klass 9);
 • musikaliska gratulationskort (klass 16).

Klass 16

Papper och kartong; trycksaker; bokbindningsmaterial; fotografier; kontorsmaterial och andra kontorsförnödenheter, förutom möbler; klister och lim för pappersvaror och hushållsändamål; teckningsmaterial och material för konstnärer; målarpenslar; instruktions- och undervisningsmaterial; plastark, plastfilm och plastpåsar för emballering och paketering; trycktyper, klichéer.

Förklaring

Klass 16 omfattar huvudsakligen papper, kartong och vissa varor tillverkade av dessa material samt kontorsförnödenheter.


Denna klass omfattar särskilt:

 • pappersknivar och skärmaskiner för papper;
 • fodral, omslag eller anordningar för att förvara eller skydda dokument, till exempel dokumentmappar, sedelklämmor, fodral för checkhäften, pappersklämmor och gem, fodral till pass, album (urklippsböcker);
 • vissa kontorsmaskiner, till exempel skrivmaskiner, dupliceringsmaskiner, frankeringsmaskiner för kontorsändamål, pennvässare;
 • målarartiklar för användning av konstnärer och målare för invändig och yttre målning, till exempel koppar för akvarellfärger, målarstafflier och paletter, målarrollrar och tråg;
 • vissa engångsprodukter av papper, till exempel haklappar, näsdukar och dukar samt servetter av papper;
 • vissa varor tillverkade av papper eller kartong som inte är klassificerade efter funktion eller ändamål, till exempel papperspåsar, kuvert och behållare för paketering, statyetter, figuriner eller konstverk av papper eller kartong, till exempel statyetter av papier-maché, inramade eller oinramade litografier, målningar eller akvareller.

Denna klass omfattar inte:

 • målarfärger (klass 2);
 • handverktyg för konstnärer, till exempelvis spatlar, skulptörmejslar (klass 8);
 • undervisningsapparater för utbildning, till exempel återupplivningsdockor (klass 9) och leksaksmodeller (klass 28);
 • vissa varor som är tillverkade av papper eller kartong som klassificeras efter funktion eller ändamål, till exempel fotopapper, (klass 1), slippapper (klass 3), rullgardiner (klass 20), skålar, tallrikar och fat av papper (klass 21), sänglinne av papper (klass 24), papperskläder (klass 25), cigarettpapper (klass 34).

Klass 17

Obearbetat och bearbetat gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer och ersättningar för dessa material; extruderad plast och konstharts i halvfabrikat; tätnings-, packnings- och isoleringsmaterial; flexibla ledningar och rör, inte av metall.

Förklaring

Klass 17 omfattar huvudsakligen elektriskt isolerande, värmeisolerande och ljudisolerande material samt plaster för användning i tillverkningsprocesser i form av ark, block och stänger och vissa varor som är tillverkade av gummi, guttaperka, kautschuk, asbest, glimmer eller ersättningar för dessa material.

Denna klass omfattar särskilt:

 • gummimaterial för regummering av däck;
 • länsar för förorenande utsläpp;
 • självhäftande tejp, inte för kontors- och hushållsändamål eller medicinsk användning;
 • plastfolie, inte för inslagning och paketering, till exempel solskyddsfilm för fönster;
 • elastiska trådar och trådar av gummi eller plast, inte för textil användning;
 • vissa varor som tillverkas av material som ingår i klassen som inte klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel skumblock för blomsterarrangemang, emballerings- och fyllnadsmaterial av plast eller gummi, gummiproppar, stötdämpande gummibuffertar, påsar och kuvert av gummi för emballering.

Denna klass omfattar inte:

 • brandslangar (klass 9);
 • ledningar för sanitära installationer (klass 11) och styva rör av metall (klass 6) och styva rör, inte av metall (klass 19);
 • isoleringsglas för byggnation (klass 19);
 • vissa varor som tillverkas av material som ingår i klassen som klassificeras enligt funktion eller syfte, till exempel gummihartser (klass 2), gummi för dentala ändamål (klass 5), asbestskärmar för brandmän (klass 9), självhäftande reparationslappar av gummi för innerslangar (klass 12), radergummin (klass 16).

Klass 18

Läder och läderimitationer; djurskinn och djurhudar; bagage och väskor; paraplyer och parasoller; promenadkäppar; piskor, seldon och sadelmakerivaror; halsband, koppel och kläder för djur.

Förklaring

Klass 18 omfattar huvudsakligen läder, läderimitationer och vissa varor som tillverkas av dessa material.

Denna klass omfattar särskilt:

 • bagage och väskor, till exempel resväskor, koffertar, trunkar, bärselar för spädbarn, skolväskor;
 • bagageetiketter;
 • visitkortsfodral och plånböcker;
 • lådor och fodral av läder eller läderpapp.

Denna klass omfattar inte:

 • promenadkäppar för medicinska ändamål (klass 10);
 • kläder, fotbeklädnader och huvudbonader av läder för människor (klass 25);
 • väskor eller fodral som är anpassade till de produkter de är avsedda att innehålla, till exempel väskor för bärbara datorer (klass 9); väskor och fodral för kameror och fotografisk utrustning (klass 9); väskor för musikinstrument (klass 15); golfväskor med eller utan hjul, väskor som är särskilt utformade för skidor och surfbrädor (klass 28);
 • vissa varor som är tillverkade av läder, läderimitation, djurskinn eller djurhudar, som är klassificerade efter funktion eller ändamål, till exempel läderstroppar (klass 18); skinn för polering (klass 21); sämskskinn för rengöring (klass 21); läderbälten för kläder (klass 25).

Klass 19

Material, inte av metall, för byggnation och konstruktion; styva rör, inte av metall, för byggnation; asfalt, beck, tjära och bitumen; flyttbara byggnader, inte av metall; monument, inte av metall.

Förklaring

Klass 19 omfattar huvudsakligen material som inte är av metall för byggnation och konstruktion.

Denna klass omfattar särskilt:

 • trävaror i halvfabrikat för användning vid byggnation, till exempel bjälkar, plankor, paneler;
 • fanervirke;
 • byggnadsglas, till exempel glasplattor, isoleringsglas för byggnation, säkerhetsglas;
 • glasgranulat för vägmarkering;
 • granit, marmor, grus;
 • terrakotta för användning som byggnadsmaterial;
 • tak, inte av metall, med inbyggda solceller;
 • gravstenar och gravar, inte av metall;
 • statyer, byster och konstföremål av sten, betong eller marmor;
 • murade brevlådor;
 • geotextilier;
 • ytbeläggningar som är byggnadsmaterial;
 • byggnadsställningar, inte av metall;
 • flyttbara byggnader och konstruktioner, inte av metall, till exempel akvarier, voljärer, flaggstänger, verandor, simbassänger.

Denna klass omfattar inte:

 • konserveringsmedel för cement, impregneringsmedel för cement (klass 1);
 • brandskyddspreparat (klass 1);
 • preparat för förhindrande av försämring av trä (klass2);
 • släppoljor för formsättning vid byggnation (klass 4);
 • brevlådor av metall (klass 6), brevlådor, inte av metall eller murade (klass 20);
 • statyer, byster och konstföremål av metall (klass 6), av ädelmetall (klass 14), av trä, vax, gips eller plast (klass 20), av porslin, keramik, lergods, terrakotta eller glas (klass 21);
 • vissa rör som inte är av metall och inte för byggnation, till exempel vattenledningar för sanitära installationer (klass 11), flexibla rör och slangar, inte av metall (klass 17);
 • isoleringsmedel mot fukt i byggnader (klass 17);
 • glas för fordons- och farkostrutor (halvfabrikat) (klass 21);
 • fågelburar (klass 21);
 • mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för att täcka befintliga golv (klass 27);
 • råtimmer och obearbetat timmer (klass 31).

Klass 20

Möbler, speglar, tavelramar; behållare och containrar, inte av metall, för förvaring och transport; obearbetade eller delvis bearbetade djurben, horn, valfiskben eller pärlemor; snäckskal; sjöskum; bärnsten.

Förklaring

Klass 20 omfattar huvudsakligen möbler och delar till dessa, samt vissa varor som tillverkas av trä, kork, vass, rotting, vidjor, horn, ben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningar för dessa material eller av plast.


Denna klass omfattar särskilt:

 • metallmöbler och möbler för camping; gevärsställ, skyltställ för tidningar;
 • rullgardiner och persienner för inomhusbruk;
 • sängutrustning, exempelvis madrasser, sängstommar, kuddar;
 • speglar, möbler och toalettspeglar;
 • registreringsskyltar, inte av metall;
 • små föremål, inte av metall, till exempel bultar, skruvar, pluggar, länkhjul, rörkragar;
 • brevlådor, inte av metall och inte murade;
 • vissa automatiska eller icke-automatiska dispensrar, inte av metall, till exempel dispensrar för torkhanddukar, kölappsautomater, automater för hundavfallspåsar, dispensrar för toalettpapper.

Denna klass omfattar inte:

 • specialmöbler för laboratorier (klass 9) eller för medicinskt bruk (klass 10);
 • markiser av metall för utomhusbruk (klass 6), markiser för utomhusbruk, inte av metall eller textil (klass 19), markiser för utomhusbruk av textil (klass 22);
 • sängkläder, dunöverkast och sovsäckar (klass 24);
 • vissa dispensrar som klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel maskiner för dosering av vätskor för industriell användning (klass 7), elektroniska biljetterminaler (klass 9), doseringsanordningar för medicinsk användning (klass 10), tejphållare (klass 16);
 • vissa speglar med specifika ändamål, till exempel speglar för optiska varor (klass 9), operationsspeglar och speglar för tandläkare (klass 10), backspeglar (klass 12), speglar för skjutvapen (klass 13);
 • vissa varor som tillverkas av trä, kork, vass, rotting, vidjor, horn, ben, valfiskben, snäckskal, bärnsten, pärlemor, sjöskum och ersättningar för dessa material eller av plast som klassificeras enligt funktion eller ändamål.

Klass 21

Redskap och behållare för hushåll eller kök; köksgeråd och bordsserviser, förutom gafflar, knivar och skedar; kammar och tvättsvampar; borstar, inte målarpenslar; borstmakerimaterial; artiklar för rengöringsändamål; obearbetat eller delvis bearbetat glas, inte byggnadsglas; varor av glas, porslin och keramik.

Förklaring

Klass 21 omfattar huvudsakligen små handredskap och apparater för hushålls- och köksändamål, samt kosmetiska redskap, glasvaror och vissa varor som tillverkas av porslin, keramik, lergods, terrakotta eller glas.


Denna klass omfattar särskilt:

 • hushålls- och köksredskap, till exempel flugsmällare, klädnypor, skedar för omröring, össlevar och korkskruvar, samt serveringsredskap, till exempel till exempel sockertänger, istänger, pajspadar och serveringsslevar;
 • hushålls-, köks- och matlagningsbehållare, till exempel vaser, flaskor, spargrisar, hinkar, drinkblandare, pannor samt icke-elektriska vattenkokare, tryckkokare, grytor och kastruller;
 • små handdrivna köksredskap för att hacka, mala, pressa eller krossa, till exempel vitlökspressar, nötknäppare, mortelstötar och mortlar;
 • diskställ och karaffställ;
 • kosmetiska redskap, till exempel elektriska och icke-elektriska kammar och tandborstar, tandtråd, tåseparatorer av skum för användning i pedikyr, pudervippor, inredda resenecessärer;
 • trädgårdsartiklar, till exempel trädgårdshandskar, fönster- och balkonglådor, vattenkannor, munstycken för vattenslangar;
 • inomhusakvarier och inomhusterrarier.

Denna klass omfattar inte:

 • rengöringspreparat (klass 3);
 • behållare för transport och lagring av varor, av metall (klass 6) och inte av metall (klass 20);
 • små redskap för att hacka, mala, pressa eller krossa, elektriskt drivna (klass 7);
 • rakhyvlar och rakapparater, hårklippningsmaskiner och nagelklippare, elektriska och icke-elektriska redskap för manikyr och pedikyr, till exempel manikyrset, nagelfilar, nagelbandstänger (klass 8);
 • bordsbestick (klass 8) och handdrivna skärverktyg för köksanvändning, till exempel grönsaksstrimlare, pizzaskärare, osthyvlar (klass 8);
 • luskammar, tungskrapor (klass 10);
 • kokkärl, elektriska (klass 11);
 • toalettspeglar (klass 20);
 • vissa varor som tillverkas av glas, porslin och lergods som klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel porslin för dentala proteser (klass 5), glasögonlinser (klass 9), glasull för isolering (klass 17), akryliskt eller organiskt glas, delvis bearbetat (klass 17), lergodsplattor (klass 19), byggnadsglas (klass 19), glasfiber för textilt bruk (klass 22).

Klass 22

Rep, linor, tåg och snören; nät; tält och presenningar; markiser av textil eller syntetiska material; segel; säckar för transport och förvaring av gods i stora partier; stoppnings-, emballerings- och vadderingsmaterial, inte av papper, kartong, gummi eller plast; obearbetat fintrådigt textilmaterial och ersättningar för dessa material.

Förklaring

Klass 22 omfattar huvudsakligen duk och andra material för tillverkning av segel, rep, stötdämpande material, emballeringsmaterial och obearbetat fintrådigt textilmaterial.


Denna klass omfattar särskilt:

 • rep, snören och linor som tillverkas av naturliga eller konstgjorda textilfiber-, pappers- eller plastmaterial;
 • kommersiella fisknät, hängmattor, repstegar;
 • fordonsöverdrag (inte formsydda);
 • vissa säckar och påsar som inte klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel tvättpåsar, liksäckar, postsäckar;
 • emballeringspåsar av textil;
 • djurfibrer och obearbetat fintrådigt textilmaterial, till exempel djurhår, kokonger, jute, obearbetad eller bearbetad ull, råsilke.

Denna klass omfattar inte:

 • rep av metall (klass 6);
 • strängar för musikinstrument (klass 15) och strängar för sportracketar (klass 28);
 • emballerings- och stoppningsmaterial av papper och kartong (klass 16), gummi eller plast (klass 17);
 • vissa nät och säckar som klassificeras enligt funktion eller ändamål, till exempel säkerhetsnät (klass 9), bagagenät för fordon och farkoster (klass 12), resegarderober (klass 18), hårnät (klass 26), golfbagar (klass 28), nät för sportutövning (klass 28);
 • emballeringspåsar, inte av textil, som klassificeras enligt tillverkningsmaterial, till exempel emballeringspåsar av papper eller plast (klass 16), av gummi (klass 17) och av skinn (klass 18).

Klass 23

Garn och tråd för textil användning.

Förklaring

Klass 23 omfattar huvudsakligen naturligt och syntetiskt garn och naturlig och syntetisk tråd för textil användning.

Denna klass omfattar särskilt:

 • glasfibertråd, elastisk tråd, gummitråd och tråd av plastmaterial för textil användning;
 • tråd för broderi, stoppning och sömnad, även av metall;
 • spunnet silke, spunnen bomull, spunnen ull.

Denna klass omfattar inte:

 • viss tråd för specifika ändamål, till exempel märktråd för elektriska ledningar (klass 9), kirurgisk tråd (klass 10), tråd av ädelmetall som utgör smycken (klass 14);
 • tråd som inte är för textil användning och som klassificeras utifrån tillverkningsmaterial, till exempel tråd för bindning av metall (klass 6) och inte av metall (klass 22), elastisk tråd, tråd av gummi eller plast (klass 17), glasfibertråd (klass 21).

Klass 24

Textilier och ersättningar för textilier; hushållslinne; gardiner och draperier av textil eller plast.

Förklaring

Klass 24 omfattar huvudsakligen tyger och textila överdrag för hushållsbruk.


Denna klass omfattar särskilt:

 • hushållslinne, till exempel sängöverkast, kuddfodral, handdukar av textil;
 • sänglinne av papper
 • sovsäckar, sovsäcksfoder;
 • myggnät.

Denna klass omfattar inte:

 • elektriskt uppvärmda filtar för medicinska ändamål (klass 10) och för inte medicinska ändamål (klass 11);
 • bordslinne av papper (klass 16);
 • skyddsskynken av asbest (klass 17), bambu- och pärldraperier för inredning (klass 20);
 • hästtäcken (klass 18);
 • vissa textilier och tyger för speciella ändamål, till exempel tyger för bokbinderi, (klass 16), isolerande tyger (klass 17), geotextilier (klass 19).

Klass 25

Kläder, fotbeklädnader, huvudbonader.

Förklaring

Klass 25 omfattar huvudsakligen kläder, fotbeklädnader och huvudbonader för människor.


Denna klass omfattar särskilt:

 • delar av kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, till exempel manschetter, fickor, tillskurna foder, klackar och hälar, mösskärmar, hattstommar;
 • kläder och fotbeklädnader för sport, till exempel skidhandskar, sportlinnen, cyklistkläder, judo- och karatedräkter, fotbollsskor, gymnastikskor, skidpjäxor;
 • maskeraddräkter;
 • papperskläder, pappershattar för användning som kläder;
 • haklappar, inte av papper;
 • prydnadsnäsdukar;
 • fotmuffar, inte eluppvärmda.

Denna klass omfattar inte:

 • små föremål av metall som används av skomakare, till exempel skopliggar och skodubb av metall (klass 6) och inte av metall (klass 20), liksom sybehör och tillslutningsanordningar för kläder, fotbeklädnader och huvudbonader, till exempel knäppen, spännen, blixtlås, band, hattband, hatt- och skoprydnader (klass 26);
 • vissa kläder, fotbeklädnader och huvudbonader för specialändamål, till exempel huvudskydd, även för sport (klass 9), brandskyddskläder (klass 9), kläder för användning i operationsrum (klass 10), ortopediska skor (klass 10), liksom kläder och fotbeklädnader som är anpassade för utövning av vissa sporter, till exempel basebollhandskar, boxningshandskar, skridskor;
 • elektriskt uppvärmda kläder (klass 11);
 • elektriskt uppvärmda fotmuffar (klass 11), åkpåsar för sittvagnar och barnvagnar (klass 12);
 • haklappar av papper (klass 16);
 • näsdukar av papper (klass 16) och av textil (klass 24);
 • kläder för husdjur (klass 18);
 • leksaksmasker (klass 28);
 • dockkläder (klass 28);
 • partyhattar av papper (klass 28).

Klass 26

Spetsar, ganser och broderier, samt band och rosetter för sömnad; knappar, hakar och hyskor, nålar; konstgjorda blommor; hårdekorationer; löshår.

Förklaring

Klass 26 omfattar huvudsakligen klädsömnadsartiklar, naturligt eller syntetiskt hår till peruker, hårdekorationer och små dekorationsföremål, som inte ingår i andra klasser, för utsmyckning av olika föremål.

Denna klass omfattar särskilt:

 • peruker, tupéer, lösskägg;
 • dekorativa hårkammar, hårband;
 • band och rosetter för användning som sybehör eller hårdekorationer, oavsett material;
 • band och rosetter för presentinslagning, inte av papper;
 • hårnät;
 • spännen, blixtlås;
 • utsmyckningar, inte för juvelerarvaror, nyckelringar eller nyckelkedjor;
 • konstgjorda julgirlander och julkransar, även innehållande belysning;
 • vissa artiklar för hårlockning, till exempel elektriska och icke-elektriska hårrullar som inte är handredskap, hårlockningsnålar, hårlockningspapper.

Denna klass omfattar inte:

 • lösögonfransar (klass 3);
 • krokar som är små varor av metall (klass 6) eller inte av metall (klass 20), gardinkrokar (klass 20);
 • vissa speciella typer av nålar, till exempel tatueringsnålar (klass 8), nålar för lantmäterikompasser (klass 9), nålar för medicinska ändamål (klass 10), munstycken till pumpar för pumpning av bollar för spel (klass 28);
 • handredskap för lockning av hår, till exempel locktänger, ögonfransböjare (klass 8);
 • hårimplantat (klass 10);
 • berlocker (smycken), berlocker för nyckelringar och nyckelkedjor (klass 14);
 • vissa band och rosetter, till exempel band och rosetter av papper, inte sybehör eller hårdekorationer (klass 16), band speciellt anpassade för rytmisk gymnastik (klass 28);
 • garn och tråd för textil användning (klass 23);
 • konstgjorda julgranar (klass 28).

Klass 27

Mattor och mattbeläggningar, linoleum och andra material för golvbeläggning; väggbeklädnader, inte av textil.

Förklaring

Klass 27 omfattar huvudsakligen produkter för beläggning av färdiga golv och väggar.

Denna klass omfattar särskilt:

 • fordonsmattor;
 • mattor som är golvbeläggningar, till exempel badrumsmattor, dörrmattor, gymnastiksalsmattor, yogamattor;
 • konstgjort gräs;
 • tapeter, även tapeter av textil.

Denna klass omfattar inte:

 • golv, golvbeläggningar och golvbeläggningsplattor av metall (klass 6) och inte av metall (klass 19), golvbrädor av trä (klass 19);
 • elektriskt uppvärmda mattor (klass 11):
 • geotextilier (klass 19):
 • mattor för spädbarnshagar (klass 20);
 • väggbeklädnader av textil (klass 24).

Klass 28

Spel och leksaker; TV-spelkonsoler; gymnastik- och sportartiklar; julgransprydnader.

Förklaring

Klass 28 omfattar huvudsakligen leksaker, apparater för spel, sportutrustning, varor för nöjen och skämtartiklar, liksom vissa varor för julgranar.


Denna klass omfattar särskilt:

 • nöjes- och spelapparater, även kontroller till dessa;
 • artiklar för skämt och fester, till exempel karnevalsmasker, partyhattar av papper, konfetti, partysmällare och smällkarameller;
 • jakt- och fiskeredskap, till exempel metspön, fiskhåvar för fritidsfiskare, lockbeten, lockpipor för jakt;
 • utrustning för olika sporter, idrotter, spel och lekar.

Denna klass omfattar inte:

 • julgransljus (levande ljus) (klass 4), elektrisk belysning för julgranar (klass 11), konfekt- och chokladdekorationer för julgranar (klass 30);
 • dykutrustning (klass 9);
 • sexleksaker och sexdockor (sexhjälpmedel) (klass 10);
 • kläder för gymnastik, sport och idrott (klass 25);
 • vissa gymnastik- och sportartiklar, till exempel skyddshjälmar, skyddsglasögon och munskydd för sport (klass 9), sportskyttevapen (klass 13); gymnastiksalsmattor (klass 27), liksom viss fiske- och jaktutrustning, till exempel jaktknivar och harpuner (klass 8), skjutvapen för jakt (klass 13), kommersiella fisknät (klass 22), som är klassificerade enligt funktion eller ändamål.

Klass 29

Kött, fisk, fjäderfä och vilt; köttextrakt; konserverade, frysta, torkade och tillagade frukter och grönsaker; geléer, sylter, fruktkompotter; ägg; mjölk, ost, smör, yoghurt och andra mjölkprodukter;

oljor och fetter för matlagning.

Förklaring

Klass 29 omfattar huvudsakligen livsmedel av animaliskt ursprung och grönsaker samt andra ätbara odlade produkter som är förberedda eller konserverade för förtäring.

Denna klass omfattar särskilt:

 • livsmedel baserade på kött, fisk, frukt eller grönsaker:
 • ätbara insekter;
 • mjölkdrycker med övervägande mjölkinnehåll;
 • mjölkersättningar, till exempel mandelmjölk, kokosmjölk, jordnötsmjölk, rismjölk, sojamjölk;
 • konserverad svamp;
 • bearbetade baljväxter och nötter för mänsklig konsumtion;
 • bearbetade frön för mänsklig konsumtion, inte kryddor och smaktillsatser.

Denna klass omfattar inte:

 • oljor och fetter som inte är för matlagning, till exempel eteriska oljor (klass 3), industriella oljor (klass 4), ricinolja för medicinska ändamål (klass 5);
 • spädbarnsmat (klass 5);
 • dietiska livsmedel och substanser anpassade för medicinskt bruk (klass 5);
 • dietiska tillskott (klass 5);
 • salladsdressing (klass 30);
 • behandlade frön för användning som kryddor (klass 30);
 • chokladöverdragna nötter (klass 30);
 • färska och obearbetade frukter, grönsaker, nötter och fröer (klass 31);
 • livsmedel för djur (klass 31);
 • levande djur (klass 31);
 • fröer för plantering (klass 31).

Klass 30

Kaffe, te, kakao och kaffeersättningar; ris, pasta och nudlar; tapioka och sagogryn; mjöl och preparat tillverkade av spannmål; bröd, konditorivaror och godsaker; choklad; isglass och glass, sorbet; socker, honung, sirap; jäst, bakpulver; salt, kryddor, konserverade örter; vinäger, såser och andra smaktillsatser; is (fruset vatten).

Förklaring

Klass 30 omfattar huvudsakligen livsmedel från växtriket, förutom frukt och grönsaker, som är förberedda eller konserverade för förtäring, samt smakförstärkande tillsatser för mat.


Denna klass omfattar särskilt:

 • drycker baserade på kaffe, kakao, choklad eller te;
 • spannmål beredda för mänsklig konsumtion, till exempel havreflingor, majschips, skalat korn, bulgur, müsli;
 • pizza, pajer, smörgåsar;
 • chokladöverdragna nötter;
 • smakämnen, inte eteriska oljor, för mat eller drycker.

Denna klass omfattar inte:

 • salt för industriella ändamål (klass 1);
 • smaktillsatser för mat eller dryck som är eteriska oljor (klass 3);
 • medicinaltéer och dietiska livsmedel och substanser anpassade för medicinskt bruk (klass 5);
 • spädbarnsmat (klass 5);
 • dietiska tillskott (klass 5);
 • jäst för farmaceutiska ändamål (klass 5), jäst (djurfoder) (klass 31);
 • mjölkdrycker smaksatta med kaffe, kakao, choklad eller te (klass 29);
 • soppor, buljonger (klass 29);
 • obearbetade spannmål (klass 31);
 • färska örter (klass 31);
 • livsmedel för djur (klass 31).

Klass 31

Obearbetade och obehandlade jordbruks-, vattenbruks-, trädgårds- och skogsbruksprodukter; obearbetade och obehandlade fröer och utsäden; färska frukter och grönsaker, färska örter; levande plantor, växter och blommor; lökar, plantor och fröer för plantering; levande djur; djurfoder och drycker till djur; malt.

Förklaring

Klass 31 omfattar huvudsakligen produkter från växtriket och havet som inte är beredda för konsumtion, levande djur och växter samt livsmedel för djur.

Denna klass omfattar särskilt:

 • obearbetade spannmål;
 • färska frukter och färska grönsaker, även sköljda eller vaxade;
 • växtrester;
 • obehandlade alger;
 • obearbetat timmer;
 • befruktade ägg för ruvning;
 • färsk svamp och tryffel;
 • djurströ, till exempel väldoftande sand, sandat papper för husdjur.

Denna klass omfattar inte:

 • kulturer av mikroorganismer och blodiglar för medicinska ändamål (klass 5);
 • dietiska tillskott för djur och medicinskt djurfoder (klass 5);
 • trävaror i halvfabrikat (klass 19);
 • konstgjorda beten och agn (klass 28);
 • ris (klass 30);
 • tobak (klass 34).

Klass 32

Öl; alkoholfria drycker; mineralvatten och kolsyrat vatten; fruktdrycker och fruktjuicer; safter och andra alkoholfria koncentrat eller preparat för framställning av drycker.

Förklaring

Klass 32 omfattar huvudsakligen alkoholfria drycker och öl.


Denna klass omfattar särskilt:

 • alkoholfria drycker;
 • läskedrycker;
 • ris- och sojabaserade drycker, inte mjölkersättningar;
 • energidrycker, isotoniska drycker, proteinberikade sportdrycker;
 • alkoholfria essenser och fruktextrakt för framställning av drycker.

Denna klass omfattar inte:

 • smaktillsatser för drycker som är eteriska oljor (klass 3) eller som inte är eteriska oljor (klass 30);
 • dietiska drycker anpassade för medicinska ändamål (klass 5);
 • mjölkdrycker med övervägande mjölkinnehåll, milkshakes (klass 29);
 • mjölkersättningar, till exempel mandelmjölk, kokosmjölk, jordnötsmjölk, rismjölk, sojamjölk (klass 29);
 • citronsaft för matlagning, tomatjuice för matlagning (klass 29);
 • drycker baserade på kaffe, kakao, choklad eller te (klass 30);
 • drycker för sällskapsdjur (klass 31);
 • alkoholhaltiga drycker, förutom öl (klass 33).

Klass 33

Alkoholhaltiga drycker, förutom öl; alkoholhaltiga koncentrat eller preparat för framställning av drycker.

Förklaring

Klass 33 omfattar huvudsakligen alkoholhaltiga drycker, essenser och extrakt.

Denna klass omfattar särskilt:

 • viner, starkviner;
 • alkoholhaltig cider, päroncider;
 • spritdrycker, likörer;
 • alkoholhaltiga essenser, alkoholhaltiga fruktextrakt, bitter.

Denna klass omfattar inte:

 • medicinaldrycker (klass 5);
 • alkoholfria drycker (klass 32);
 • öl (klass 32);
 • alkoholfria drycker som används för att göra alkoholfria drycker, till exempel läskedrycker, sodavatten (klass 32).

Klass 34

Tobak och tobaksersättningar; cigaretter och cigarrer; elektroniska cigaretter och orala förångare för rökare; artiklar för rökare; tändstickor.

Förklaring

Klass 34 omfattar huvudsakligen tobak och artiklar för rökning, liksom vissa tillbehör och behållare för användning av dessa.


Denna klass omfattar särskilt:

 • tobaksersättningar, inte för medicinska ändamål;
 • smaktillsatser, inte eteriska oljor, för användning i elektroniska cigaretter och orala förångare för rökare;
 • örter för rökning;
 • snus;
 • vissa tillbehör och behållare för användning i samband med användning av tobak och artiklar för rökning, till exempel tändare för rökare, askkoppar för rökare, tobaksburkar, snusdosor, humidorer för cigarrer.

Denna klass omfattar inte:

 • tobaksfria cigaretter för medicinska ändamål (klass 5);
 • batterier och laddare för elektroniska cigaretter (klass 9);
 • askkoppar för bilar (klass 12).

Klass 35

Annons- och reklamverksamhet; ledning, organisering och administration av företag; kontorstjänster.

Förklaring

Klass 35 omfattar huvudsakligen tjänster som innefattar företagsledning, organisation och administration av kommersiella och industriella företag, samt reklam och marknadsföringstjänster. Klassningsmässigt är det inte en tjänst att sälja en vara.


Denna klass omfattar särskilt:
 • tjänster där man sammanställer ett varusortiment till förmån för andra (med undantag för transporter av varorna) så att kunder enkelt kan se och köpa varorna; sådana tjänster kan tillhandahållas via detaljhandel, partihandel, försäljningsautomater, postorderkataloger eller elektroniska medier, till exempel via webbplatser eller tvshoppingprogram;
 • reklam, marknadsföring och säljfrämjande tjänster, till exempel distribution av varuprover, utveckling av reklamkoncept, skrivande och publicering av reklamtexter;
 • skyltning av butiksfönster;
 • PR-tjänster;
 • produktion av teleshoppingprogram;
 • anordnande av mässor och utställningar för kommersiella eller reklamändamål;
 • sökmotoroptimering för säljfrämjande ändamål;
 • kommersiell assistans, till exempel rekrytering av personal, förhandlingar om affärsavtal för andra, analys avseende inköpspriser, import- och exportagenturer;
 • administrativa tjänster avseende affärstransaktioner och finansiella uppgifter, till exempel bokföring, redovisning av räkenskaper, företags- och finansiell revision, affärsvärderingar, deklarationsbyråtjänster;
 • kommersiell administration vid licensiering av varor och tjänster för andra;
 • tjänster där man registrerar, återger, utarbetar, sammanställer eller systematiserar skriftliga uppgifter och även sammanställer matematiska eller statistiska data;
 • kontorstjänster, till exempel schemaläggning och påminnelsetjänster, datasökning i datafiler för andra, datoriserad filhantering, telefonväxeltjänster.


Denna klass omfattar inte:

 • finansiella tjänster, till exempel finansiella analyser, finansiell förvaltning, finansiell sponsring (klass 36);
 • fastighetsförvaltning (klass 36);
 • aktiemäkleri (klass 36);
 • transportlogistiktjänster (klass 39);
 • energirevision (klass 42);
 • grafisk design av reklammaterial (klass 42);
 • juridiska tjänster avseende förhandlingar om kontrakt för andra (klass 45);
 • licensiering av immateriella rättigheter, juridisk administration av licenser, upphovsrättsförvaltning (klass 45);
 • registrering av domännamn (klass 45).

Klass 36

Finansiella tjänster, monetära tjänster, banktjänster; försäkringsverksamhet; fastighetsmäkleri.

Förklaring

Klass 36 omfattar huvudsakligen tjänster relaterade till banktjänster och andra finansiella transaktioner, finansiella värderingstjänster samt försäkringsverksamhet och fastighetsmäkleri.


Denna klass omfattar särskilt:

 • finansiella transaktions- och betaltjänster, till exempel växling av pengar, elektronisk överföring av pengar, hantering av kredit- och betalkortsbetalningar, utfärdande av resecheckar;
 • finansiell förvaltning och forskning;
 • finansiella värderingar av till exempel smycken, konst, fastigheter och reparationskostnader;
 • checkverifikation;
 • finansiering och kredittjänster, till exempel lånetjänster, utfärdande av kreditkort, hyrköpsfinansiering;
 • gräsrotsfinansinering (crowdfunding);
 • säkerhetsförvaring av värdepapper och värdeföremål;
 • finansiell sponsring;
 • fastighetsagenturer, fastighetsförvaltning, uthyrning av lägenheter, inkassering av hyror;
 • försäkringstjänster, aktuarietjänster;
 • mäkleri av till exempel värdepapper, försäkringar, fastigheter, koldioxidkrediter och pantsättningar.

Denna klass omfattar inte:

 • administrativa tjänster avseende affärstransaktioner och finansiella uppgifter, till exempel bokföring, redovisning av räkenskaper, företags- och finansiell revision, affärsvärderingar, deklarationsbyråtjänster (klass 35);
 • sökande av sponsring, marknadsföring av varor och tjänster genom sponsring av sportevenemang (klass 35);
 • påfyllning av kontanter i uttagsautomater (klass 39);
 • fraktmäkleri, transportmäkleri (klass 39);
 • kvalitetsutvärdering av ull och skog på rot (klass 42).

Klass 37

Uppförande eller anläggande av byggnationer; installation och reparation eller underhåll; gruvbrytning, olje- och gasborrning.

Förklaring

Klass 37 omfattar huvudsakligen tjänster inom området för byggnation och konstruktion, samt tjänster som rör återställande av objekt i ursprungligt skick eller bevarande av objekt utan att deras fysiska eller kemiska egenskaper ändras.

Denna klass omfattar särskilt:

 • tjänster inom byggsektorn, till exempel målning inomhus och utomhus, gipsning och putsning, rörmokeri, installation av uppvärmningsutrustning och takläggning;
 • skeppsbyggnad;
 • uthyrning av verktyg, maskiner och utrustning för byggnation och konstruktion, till exempel uthyrning av schaktmaskiner och kranar;
 • olika reparationstjänster, till exempel avseende elektricitet, datorhårdvara, möbler, instrument, redskap och verktyg;
 • underhållstjänster för att bevara objekt i ursprungligt skick utan att ändra någon av dess egenskaper, till exempel underhåll av möbler, fordon, pooler och datorhårdvara;
 • rengöring av olika objekt, till exempel fönster, fordon och kläder, samt tvätt och pressning av kläder.

Denna klass omfattar inte:

 • fysisk förvaring av varor (klass 39);
 • omvandling av ett föremål eller ämne där dess grundläggande egenskaper ändras, till exempel tillskärning, färgning och brandskyddsbehandling av tyg (klass 40), gjutning, beläggning och bearbetning av metall (klass 40), specialanpassade skrädderi-, sömnads- och broderitjänster (klass 40), konservering av mat och dryck (klass 40);
 • installation, underhåll och uppdatering av datorhårdvara (klass 42), skapande och hosting av webbsidor (klass 42);
 • bygg- och konstruktionsritning samt arkitekturtjänster (klass 42).

Klass 38

Telekommunikationstjänster.

Förklaring

Klass 38 omfattar huvudsakligen tjänster som gör det möjligt för minst en part att kommunicera med en annan, samt sändning och överföring av information.


Denna klass omfattar särskilt:

 • överföring av digitala filer och elektronisk post
 • upplåtande av åtkomst till datanätverk;
 • sändning av radio och tv;
 • sändning av video-on-demand;
 • tillhandahållande av chattrum på internet samt onlineforum;
 • telefoni- och talsvarstjänster;
 • tele- och videokonferenstjänster.

Denna klass omfattar inte:

 • radioreklam (klass 35);
 • telemarketingtjänster (klass 35)
 • faktiskt innehåll som kan omfattas av kommunikationen, till exempel nedladdningsbara bildfiler (klass 9), tillhandahållande av affärsinformation via en webbsida (klass 35), tillhandahållande av filmer och tv-program, inte nedladdningsbara, via video-on-demandtjänster (klass 41);
 • tjänster som utförs med hjälp av telekommunikationsförbindelser, till exempel detaljhandelstjänster online för nedladdningsbar digital musik (klass 35) och banktjänster online (klass 36);
 • produktion av radio- och tv-program (klass 41);
 • konsultationer avseende telekommunikationsteknologi (klass 42);
 • sociala nätverkstjänster online (klass 45).

Klass 39

Transport; emballering eller paketering samt förvaring av gods; anordnande av resor.

Förklaring

Klass 39 omfattar huvudsakligen tjänster som avser transport av personer, djur eller varor från en plats till en annan på järnväg, väg eller vatten samt i luften eller via pipeline, liksom tjänster som är nödvändigt knutna till sådana transporter. Klass 39 omfattar även förvaring av varor i någon sorts lagerlokal, magasin eller annan lokal som är avsedd för förvaring eller bevakning av varorna.

Denna klass omfattar särskilt:

 • drift eller manövrering av stationer, broar, järnvägar, färjor och andra transporthjälpmedel;
 • uthyrning av transportfordon samt chaufförs- och pilottjänster;
 • uthyrning avseende transport, förvaring och resor, till exempel uthyrning av parkeringsplatser, uthyrning av garage och uthyrning av förvaringscontainrar;
 • bogsering till sjöss, lossning, drift av hamnar och hamnanläggningar samt bärgning av förlista fartyg och deras last;
 • paketering, buteljering, emballering och leverans av varor;
 • påfyllning av varuautomater och uttagsautomater;
 • tillhandahållande av information om resor eller varutransporter som utförs av mäklare och turistbyråer, samt tillhandahållande av information om taxor, tidtabeller och transportsätt;
 • inspektion av fordon eller varor för transportändamål;
 • distribution av energi och el, samt distribution och försörjning av vatten.

Denna klass omfattar inte:

 • reklam för resor eller transporter (klass 35);
 • försäkringstjänster vid person- eller varutransport (klass 36);
 • underhåll och reparation av fordon eller andra föremål i samband med person- eller varutransport (klass 37);
 • ledning av guidade turer (klass 41);
 • elektronisk datalagring (klass 42);
 • bokning av hotellrum eller annat tillfälligt boende genom resebyråer eller reseförmedlare (klass 43).

Klass 40

Behandling av ämnen och material; återvinning av avfall och sopor; luftrening och vattenbehandling; tryckningstjänster; konservering av mat och dryck.

Förklaring

Klass 40 omfattar huvudsakligen tjänster som avser mekanisk eller kemisk bearbetning, förändring eller produktion av föremål eller oorganiska eller organiska ämnen, även specialtillverkningstjänster.


I klassificeringssyfte betraktas tillverkning av varor endast som tjänster i de fall då de utförs enligt någon annans specifika beställning. Om produktionen eller tillverkningen av varor inte utförs för att tillgodose någon annans specifika beställning, klassificeras dessa efter tillverkarens verksamhet eller varor.


Om ett ämne eller föremål säljs till tredje person av den som utfört behandlingen, förändringen eller tillverkningen är det generellt sett inte en tjänst.


Denna klass omfattar särskilt:

 • omvandling av ett föremål eller ämne och all annan bearbetning som innebär en ändring av dess grundläggande egenskaper, exempelvis färgning av kläder; sådana omvandlingstjänster klassificeras i klass 40 även om de tillhandahålls inom ramen för reparations- och underhållsarbete, som till exempel förkromning av stötfångare för motorfordon;
 • materialbehandlingstjänster som kan förekomma vid tillverkning av ämnen eller föremål som inte är byggnader, till exempel tjänster som omfattar skärning, utformning, polering genom slipning eller metallbeläggning;
 • sammanfogning av material, till exempel lödning och svetsning;
 • beredning och bearbetning av livsmedel, till exempel fruktpressning, mjölmalning, konservering av mat och dryck, livsmedelsrökning och nedfrysning av mat;
 • specialtillverkning av varor enligt en annan persons beställning (vissa myndigheter kräver att de tillverkade varorna preciseras), exempelvis specialtillverkning av bilar;
 • tandteknikertjänster;
 • kviltning, brodering, specialanpassade skrädderitjänster, textilfärgning och appretering av textilier.


Denna klass omfattar inte t.ex.:

 • tjänster som inte omfattar en förändring av föremålets eller ämnets grundläggande egenskaper, till exempel underhåll eller reparation av möbler (klass 37);
 • tjänster inom området byggnation och konstruktion, till exempel målning och gipsning och putsning (klass 37);
 • rengöringstjänster, till exempel tvätteritjänster, fönsterputsning, rengöring av invändiga och utvändiga ytor av byggnader (klass 37);
 • rostskyddsbehandling, till exempel rostskyddsbehandling av fordon och farkoster (klass 37);
 • vissa specialtillverkningstjänster, till exempel specialbeställd billackering (klass 37);
 • dekorering av livsmedel, skulptering av mat (klass 43).

Klass 41

Undervisning eller utbildning; anordnande av handledning eller instruktion; underhållning; sport- och idrottsaktiviteter, kulturverksamhet.

Förklaring

Klass 41 omfattar huvudsakligen tjänster bestående av alla typer av utbildning eller instruktion, tjänster med syfte att roa, underhålla eller ge rekreation för människor, samt visning för allmänheten av konstverk eller litteratur för kulturella eller utbildningsändamål.


Denna klass omfattar särskilt

 • anordnande av utställningar för kulturella eller utbildningsändamål, arrangerande och genomförande av konferenser, kongresser och symposier;
 • översättning och tolkning av språk;
 • publicering av böcker och texter, inte reklamtexter;
 • nyhetsreportertjänster, fotoreportage;
 • fotografering;
 • regissering och produktion av filmer, inte reklamfilmer;
 • kultur-, utbildnings- eller underhållningstjänster som tillhandahålls av nöjesparker, cirkusar, djurparker, konstgallerier och museer;
 • sport- och fitnessträningstjänster;
 • djurdressyr;
 • speltjänster online;
 • hasardspeltjänster, anordnande av lotterier;
 • reservation och bokning av biljetter till underhållnings-, utbildnings- och sportevent;
 • vissa skrivtjänster, till exempel manusförfattande, låtskrivande.


Denna klass omfattar inte:

 • anordnande av mässor och utställningar för kommersiella eller reklamändamål (klass 35);
 • skrivande och publicering av reklamtexter (klass 35);
 • nyhetsbyråtjänster (klass 38);
 • sändning av radio och tv (klass 38);
 • videokonferenser (klass 38);
 • tekniskt författande (klass 42);
 • daghem (klass 43);
 • hälsospatjänster (klass 44);
 • planering och anordnande av bröllopsceremonier (klass 45).

Klass 42

Vetenskapliga eller teknologiska tjänster samt forskning och design som är relaterad till dessa tjänster; industriella analystjänster, industriella forskningstjänster och industriella designtjänster; kvalitetskontroll och verifieringstjänster; design och utveckling av hårdvara och mjukvara för datorer.

Förklaring

Klass 42 inkluderar huvudsakligen tjänster utförda av personer i samband med teoretiska och praktiska aspekter av komplexa verksamhetsområden, till exempel vetenskapliga laboratorietjänster, ingenjörstjänster, datorprogrammering, arkitekttjänster eller inredningsdesign.


Denna klass omfattar särskilt;

 • ingenjörs- och forskartjänster som avser utvärdering, beräkning, forskning och rapportering inom vetenskap och teknologi, vilket även omfattar teknisk konsultation;
 • data- och teknologitjänster för att skydda datainformation och privat och finansiell information, samt för att upptäcka data- och informationsintrång, till exempel skyddstjänster mot datavirus, datakrypteringstjänster, elektronisk övervakning av personuppgifter för att upptäcka identitetsstöld via internet;
 • molntjänster (SaaS), plattform som en tjänst (PaaS);
 • vetenskapliga forskningstjänster för medicinska ändamål;
 • arkitekttjänster och stadsplanering;
 • vissa designtjänster, till exempel industriell design, design av software och datorsystem, inredningsdesign, design av emballage, grafisk konstdesign och kläddesign;
 • lantmäteri;
 • olje-, gas- och gruvprospektering.

Denna klass omfattar inte;

 • vissa forskningstjänster, till exempel företagsundersökningar (klass 35), marknadsundersökningar (klass 35), finansiella undersökningstjänster (klass 36), forskning inom utbildning (klass 41), släktforskning (klass 45) och juridisk forskning (klass 45);
 • företagsrevision (klass 35);
 • databashantering (klass 35);
 • finansiell värdering (klass 36);
 • gruvbrytning och olje- och gasborrning (klass 37);
 • installation, underhåll och reparation av datorhårdvara (klass 37);
 • ljudteknikertjänster (klass 41);
 • vissa designtjänster, till exempel landsskapsdesign (klass 44);
 • medicinska och veterinära tjänster (klass 44);
 • juridiska tjänster (klass 45).

Klass 43

Utskänkning av mat och dryck; tillfälligt boende.

Förklaring

Klass 43 omfattar i huvudsak tjänster utförda av personer eller organisationer vars syfte är att bereda mat och dryck för konsumtion, samt tillhandahålla logi i hotell, pensionat eller andra inrättningar som tillhandahåller kortvarigt boende.

Denna klass omfattar särskilt:

 • bokningstjänster för resenärers boende, speciellt genom resebyråer eller förmedlare;
 • djurpensionat;
 • uthyrning av möteslokaler, tält och flyttbara byggnader;
 • seniorboende;
 • daghemstjänster;
 • dekorering av livsmedel, skulptering av mat;
 • uthyrning av matlagningsutrustningar;
 • uthyrning av stolar, bord, bordslinne och glasvaror;
 • barverksamhet i barer för rökning av vattenpipor;
 • personliga kocktjänster.

Denna klass omfattar inte t.ex.:

 • företagsledning av hotell (klass 35);
 • uthyrningstjänster av fastigheter till exempel hus och lägenheter för permanent boende (klass 36);
 • hushållsskötsel (städning) (klass 37);
 • bokning av resor och transporter (klass 39);
 • ölbryggning och vintillverkning för andra, specialtillverkning av bröd (klass 40);
 • rökning av livsmedel, konservering av mat och dryck (klass 40);
 • utbildning, undervisning och underhållning, även sådana tjänster som kan innefatta logi eller mat och dryck, som tillhandahålls av till exempel internatskolor, förskolor, idrottsläger, diskotek och nattklubbar (klass 41);
 • museiverksamhet (klass 41);
 • vilo- och konvalescenthem (klass 44);
 • barnpassning, passning av husdjur (klass 45).

Klass 44

Medicinska tjänster; veterinära tjänster; hygienisk vård och skönhetsvård för människor och djur; jordbruks-, vattenbruks-, trädgårds- och skogsbrukstjänster.

Förklaring

Klass 44 omfattar huvudsakligen medicinsk vård, även alternativmedicin, hygienisk vård och skönhetsvård som utförs av personer eller organisationer för människor och djur, samt tjänster inom jordbruk, vattenbruk, trädgårdsskötsel och skogsbruk.


Denna klass omfattar särskilt:

 • sjukhustjänster;
 • medicinska tjänster via telefon;
 • tandvård, optometriska tjänster och mentalhälsovård;
 • medicinska kliniktjänster och medicinska analystjänster för diagnostik och behandling tillhandahållna av medicinska laboratorier, till exempel röntgenbehandlingar och blodprovstagningar;
 • terapitjänster, till exempel sjukgymnastik och logopedisk behandling;
 • farmaceutisk rådgivning och farmaceutiska tjänster för att expediera recept;
 • blodbankstjänster och tjänster avseende vävnadsbanker för mänsklig vävnad;
 • konvalescenthem och vilohem;
 • kost- och dietrådgivning;
 • hälsospatjänster;
 • inseminations- och provrörsbefruktningstjänster;
 • djuruppfödning;
 • djurtrimningstjänster;
 • kroppspiercing och tatuering;
 • tjänster som avser trädgårdsskötsel, till exempel plantskolor, landskapsdesign, landskapsarkitekttjänster och skötsel av gräsmattor;
 • tjänster som avser blomsterhantverk, till exempel skapande av blomsterarrangemang och kransbindning;
 • ogräsutrotning, kontroll av skadedjur och ohyra inom jordbruk, vattenbruk, trädgårdsodling och skogsbruk.

Denna klass omfattar inte:

 • kontroll av skadedjur och ohyra, annat än för jordbruk, vattenbruk, trädgårdsskötsel eller skogsbruk (klass 37);
 • installationer och reparationstjänster för bevattningsanordningar (klass 37);
 • ambulanstransporter (klass 39);
 • djurslakt och uppstoppning av djur (klass 40);
 • avverkning och bearbetning av skog eller timmer (klass 40);
 • djurdressyr (klass 41);
 • anläggningar för fysisk träning (klass 41);
 • vetenskapliga forskningstjänster för medicinska ändamål (klass 42);
 • djurpensionat (klass 43);
 • seniorboenden (klass 43);
 • begravningsverksamhet (klass 45).

Klass 45

Juridiska tjänster; säkerhetstjänster för fysiskt skydd av materiell egendom och människor;
dejtingtjänster, sociala nätverkstjänster online; begravningstjänster; barnpassning.

Förklaring

Denna klass omfattar särskilt:

 • skiljedoms- och medlingstjänster; registrering av domännamn;
 • tjänster för granskning av efterlevnad av lagar och andra författningar;
 • utrednings- och övervakningstjänster som rör individers fysiska säkerhet och skydd av materiell egendom, till exempel vakttjänster, detektivbyråer, personutredningar, säkerhetskontroll av bagage;
 • tjänster som tillhandahålls för enskilda personer i samband med sociala evenemang, till exempel ledsagning, planering och anordnande av bröllopsceremonier;
 • anordnande av religiösa ceremonier, begravningstjänster;
 • passning av husdjur, rastning av hundar;
 • uthyrning av kläder.

Denna klass omfattar inte:

 • vissa uthyrningstjänster som utförs av andra för att tillgodose enskilda personers behov, när tjänsterna som tillhandahålls med hjälp av de uthyrda föremålen tillhör en annan klass, till exempel uthyrning av lägenheter (klass 36), biluthyrning (klass 39), uthyrning av tillfälligt boende (klass 43);
 • eskortering av resenärer (klass 39);
 • säkerhetstransporter, till exempel bevakade transporter av värdeföremål, transporter med bepansrade bilar (klass 39);
 • planering av fester (klass 41);
 • tjänster som består av alla former av utbildning, inklusive religionsundervisning (klass 41);
 • tjänster vars grundläggande syfte är att roa, underhålla eller ge rekreation för människor (klass 41);
 • konsulttjänster för dator- och internetsäkerhet samt datakrypteringstjänster (klass 42);
 • tillhandahållande av medicinsk, hygienisk eller skönhetsvård för människor eller djur (klass 44).


Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024