Gå direkt till innehållet
Valikko

Sökanvisningar

Enkel sökning

På ingångssidan i tjänsten kan du söka märken genom att skriva in ett av följande sökvillkor i sökfältet:

 • Ord i märket (ordelement)

När du söker på märkets ordelement, kan du trunkera dina sökord med tecknet * (till exempel början*, *mitten*, *slut) och kombinera dem med villkoren AND, OR och NOT. Standardvillkoret är AND, vilket innebär att sökningen avser märken där alla sökord finns med. Om du vill söka på en exakt ordkombination, använd citationstecken runt orden (till exempel "smart navi").

 • Märkets ansökningsnummer

Ansökningsnummer för ett nationellt varumärke (med formen T201954000) eller ansökningsnummer som PRS gett till en internationell registrering som designerar Finland (med formen W201954000). Du kan söka på flera ansökningsnummer avskilda med mellanslag.

 • Märkets registernummer

Registernummer för ett nationellt varumärke eller för en internationell registrering som designerar Finland. Du kan söka på flera registernummer avskilda med mellanslag.

 • Mottagningsreferens

PRS mottagningsreferens som finns i mottagningsbekräftelsen för en elektronisk varumärkesansökan och har formen FITM201900012345678.

Sökningen omfattar alla varumärken som ingår i informationstjänsten.

Sökning med specialtecken

Använd latinska bokstäver när du söker på märkets ordelement, klassificeringsbeteckning eller innehavarens eller ombudets namn. De mest frekventa latinska bokstäverna med accenter eller andra diakritiska tecken likställs med vanliga bokstäver i det latinska alfabetet. Vi rekommenderar ändå att du endast använder det finska alfabetet i din sökning. Diakritiska tecken är till exempel de inhemska tecknen å, ä och ö samt vissa utländska tecken, såsom é och ü.

Exempel:

 • Bokstaven ä likställs med a. När du söker på ärg, ger sökningen också resultat för arg.
 • Bokstaven e likställs med é. När du söker på rose, ger sökningen också resultat för rosé.

Sökning av samtliga märken av en viss typ eller status

Om du vill söka fram samtliga märken av en viss typ eller med en viss status, gör en tom sökning: klicka bara på "Sök" för en enkel eller avancerad sökning utan att ange några sökvillkor. I sökresultaten visas då samtliga märken som ingår i informationstjänsten. Du kan filtrera resultaten för att endast visa till exempel ljudmärken eller märken med pågående invändningstid. Du hittar filtret ovanför sökresultaten genom att klicka på ikonen till höger.

Avancerad sökning

Du kan söka märken med följande uppgifter:

 • Ord i märket (ordelement)
 • Ansökningsnummer
 • Registernummer
 • Mottagningsreferens
 • Sökande/innehavare
 • Ombud
 • FO-nummer
 • Ansökningsdatum
 • Registreringsdatum
 • Startdatum för invändningstid
 • Förfallodatum
 • Varu- och tjänsteklass
 • Varu- och tjänstebeteckning
 • Figurklassning

I avancerad sökning kan du rikta din sökning på antingen alla märken eller endast de som är under behandling eller redan finns i registret. Standardinställningen är att sökningen omfattar alla varumärken.

När du söker på märkets ordelement, kan du trunkera dina sökord med tecknet * (till exempel början*, *mitten*, *slut) och kombinera dem med villkoren AND, OR och NOT. Standardvillkoret är AND, vilket innebär att sökningen avser märken där alla sökord finns med. Om du vill söka på en exakt ordkombination, använd citationstecken runt orden (till exempel "smart navi").

När du söker på innehavarens eller ombudets namn eller klassificeringsbeteckning, kan du trunkera dina sökord med tecknet * (till exempel början*, *mitten*, *slut) och kombinera dem med villkoren OR, AND och NOT. Standardvillkoret är OR, vilket innebär att sökningen avser märken där något av sökorden finns med. Om du vill söka på ett exakt namn, använd citationstecken runt sökorden. Till exempel en sökning på "X-tidningar Ab" visar endast märken där sökanden eller innehavaren är X-tidningar Ab. En sökning på X-tidningar Ab visar däremot märken där antingen ’X’, ’tidningar’ eller ’Ab’ ingår i uppgifterna om sökande/innehavare.

Du kan fylla i flera sökvillkor, och sökningen hittar då alla märken som motsvarar dina sökvillkor. Mer information om de olika sökfälten i tjänsten få du genom att klicka på frågetecknet vid respektive fält.

Om du vill gå tillbaka och ändra dina sökvillkor efter sökningen, klicka på "Ändra sökning" ovanför sökresultaten.

Sökresultat

 • I sökresultaten visas högst 3000 varumärken. Du ser också hur många märken i databasen som motsvarar din sökning.
 • Det finns tre olika visningsalternativ för att bläddra i sökresultaten. Välj genom att klicka på ikonerna för visningsinställningar ovanför sökresultaten.
   • Kortvy: Visar sökresultaten i form av kort.
   • Tabellvy: Visar sökresultaten i en tabell. Den här vyn är inte tillgänglig för mobilanordningar på grund av begränsad storlek på bildskärmen.
   • Bildgalleri: Visar endast de bilder som ingår i varumärkena i sökresultatet. Observera att inte alla märken innehåller bilder. Därför kan antalet bilder avvika från antalet sökresultat.

 • Du kan sortera och filtrera sökresultaten genom att klicka på "Filtrera och sortera". Om du använder en mobilanordning, hittar du filtret ovanför sökresultaten genom att klicka på ikonen till höger.
   • Sorteringen ordnar de sökresultat som visas i en alfabetisk eller kronologisk ordning enligt vad du väljer. Du kan välja en stigande eller fallande ordning.
   • Filtren begränsar sökresultaten efter märkestyp och status. Till skillnad från sorteringen avser filtreringen hela sökresultatmängden och inte bara de resultat som visas. Därmed kan du vid behov använda filtren för att precisera sökningen, till exempel när antalet sökresultat är större än det högsta antal som kan visas (3000 resultat). Om du vill rensa filtren, klicka på "Rensa". Filtren rensas också alltid när du gör en ny sökning.
   • Statusar listas under två skilda rubriker i filtermenyn: "Status för registrerade varumärken eller för märken som är under behandling" och "Status för varumärken som inte längre gäller". Klicka på en rubrik för att samtidigt välja alla statusar under rubriken.
   • Du kan dölja menyn för "Sortera och filtrera" genom att klicka på ikonen på nytt.
   • Filterikonen blir purpur när filtreringen är aktiv.

 • Klicka på bilden av eller ansökningsnumret för ett märke i sökresultaten för att se närmare uppgifter om märket. Det är också möjligt att öppna en ny flik i din webbläsare för närmare uppgifter om de enskilda märken som du är intresserad av.
 • Så här laddar du ner resultaten till exempel i Excel:
   • Du kan ladda ner en CSV-fil med de sökresultat som visas. Filen innehåller högst 3000 märken. Filens teckenuppsättning är kodad enligt standarden Unicode UTF-8. Semikolon används som avskiljare mellan olika datafält. Om du öppnar filen i ett kalkylprogram och till exempel skandinaviska tecken inte visas på rätt sätt, läs anvisningarna för din programvara om hur en UTF-8-kodad CSV-fil ska öppnas.

Söktips

 • Figurklassning
 • Figurer som förekommer i varumärken klassificeras enligt den internationella Wienöverenskommelsen för figurklassning. Detta innebär att det finns egna klasser för olika slags figurer, till exempel för himlakroppar eller djur.
 • Klasserna gör det möjligt att söka exempelvis ett märke, där inga ord eller bokstäver ingår men som däremot inbegriper till exempel solen och människor eller delar av människokroppen. Märken med dylika figurer finns i klass 1.3.7 (Sun with human beings or parts of the human body).
 • Gå till figurklassningen på WIPOs webbplats.Öppnas i en ny flik


 • Ansökningar, besvär och invändningar som gäller varumärken
 • I de närmare uppgifterna om ett varumärke visas en lista över de ansökningar, besvär och invändningar som gäller varumärket. Klicka på respektive ansökningsnummer för att se mer detaljerad information.
 • Giltigheten av panter och licenser kan kontrolleras i deras närmare uppgifter. Om en pant eller licens har upphört att gälla, visas giltighetstidens sista dag under Upphörande.
 • Observera:
 • Informationstjänsten för varumärken innehåller inga närmare uppgifter om besvärsärenden eftersom de behandlas vid marknadsdomstolen.
 • Tjänsten innehåller inte heller närmare uppgifter om äldre ansökningar som gäller ändring av varumärke. I sådana fall utgör ansökningsnumret alltså inte en länk till ändringsansökans uppgifter.
Utskriftsversion Uppdaterad 16.01.2023