Föreningsuppgifter för avtalskunder

Om du ofta behöver tillgång till föreningsregisteruppgifter, kan du ingå ett avtal med Patent- och registerstyrelsen (PRS) för att få ett användarnamn (användarkod) för tjänsten Nätyreka.

Tjänsten är avgiftsbelagd. Se vår prislista för föreningsadresser i Nätyreka.

Tjänsten innehåller följande uppgifter:

  • föreningens registernummer
  • namn
  • hemort
  • första registreringsdag
  • senaste registreringsdag
  • registerutdragsuppgifter
  • handläggningsfas för anmälningar.

De föreningar som inte längre finns i registret hittar du i vår databas över upplösta föreningar. Gå till databasen.

Hur ingår jag ett avtal?

Beställ ett användarnamn genom att ingå ett avtal med PRS.

Öppna en av följande avtalsblanketter:

Avtal om överlåtelse av föreningsregisteruppgifter (pdf, 0,16 Mb)
Avtal om överlåtelse av föreningsregisteruppgifter (doc, 0,06 Mb)

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketten och skicka den till

Patent- och registerstyrelsen
Informationstjänster
00091 PRH.

PRS undertecknar avtalet och skickar dig ditt användarnamn och lösenord per fax eller post.

För ytterligare information om föreningsregistrets e-tjänster, ring 029 509 5675 eller skicka e-post till tietopalvelut@prh.fi

Hur börjar jag använda tjänsten?

Du kan börja använda Nätyreka när du har fått ditt användarnamn av PRS.

Gå till söksidan i Nätyreka.

Utskriftsversion
Uppdaterad 07.05.2019