Gå direkt till innehållet
Meny

Uppgifter om föreningar, handelskamrar och religionssamfund i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst

Du kan enkelt kontrollera registeruppgifterna för föreningar, handelskamrar och religionssamfund i föreningsregistrets informationstjänst. Sök uppgifter på namn, eller del av namnet, FO-nummer eller registernummer.

Grunduppgifter är gratis

Följande uppgifter är gratis i tjänsten:
  • FO-nummer (föreningsregisternummer om föreningen inte har ett FO-nummer)
  • hemort
  • eventuell specialsituation (till exempel konkurs)
  • kontaktuppgifter
  • registreringsdag
  • handläggningsfas för anmälningar
  • uppgift om att föreningen har antecknats i handelsregistret och/eller i skattemyndighetens register, till exempel i förskottsuppbördsregistret.

I tjänsten kan du också göra urval kostnadsfritt med hjälp av avancerad föreningssökning. Du kan till exempel söka fram föreningar som har en viss hemort eller ta reda på vilka föreningar som har antecknats i föreningsregistret mellan 1 januari 2000 och 31 maj 2019.

Gå till föreningsregistrets elektroniska informationstjänst för att ta del av grunduppgifter gratis.Öppnas i en ny flik

Hur köper jag registerutdrag och stadgar?

Registerutdrag, stadgar och andra uppgifter i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst är avgiftsbelagda. Du betalar dem med kreditkort eller nätbankskoder. Du får tillgång till uppgifterna genast efter betalningen.

Obs! I tjänsten har du tillgång till föreningsstadgar som registrerats från och med 2011. Om du behöver tidigare stadgar, använd vår dokumentbeställningsblankett. Öppna föreningsregistrets dokumentbeställningsblankett.

Gå till föreningsregistrets elektroniska informationstjänst för att ta del av grunduppgifter gratis eller för att köpa utdrag eller stadgar.Öppnas i en ny flik

Uppgifter om föreningar också i företags- och organisationssökningen på ytj.fi och i informationstjänsten Virre

Uppgifter om föreningen, handelskammaren eller religionssamfundet hittar du också i söktjänsten för företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi. Företags- och organisationssökningen på ytj.fi innehåller grunduppgifter om alla företag och organisationer med FO-nummer. Sökningen är gratis. Gå till företags- och organisationssökningen på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Cirka 500 föreningar har antecknats både i föreningsregistret och i handelsregistret. Med informationstjänsten Virre kan du kontrollera handelsregisteruppgifterna för dessa föreningar. Gå till informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Obs! Föreningarnas namntecknaruppgifter hittar du i föreningsregistrets elektroniska informationstjänst. Gå till föreningsregistrets informationstjänst.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 12.05.2023