Grunduppgifter om föreningar, handelskamrar och religionssamfund

Du kan kontrollera registeruppgifterna för föreningar, handelskamrar och religionssamfund i vår e-tjänst Föreningsnätet. Sök uppgifter på namn, registernummer eller andra kriterier.

Följande uppgifter är gratis i Föreningsnätet:

  • föreningens registernummer
  • hemort
  • första registreringsdag
  • senaste registreringsdag (registreringar 28.12.1998 och därefter)
  • handläggningsfas för anmälningar.

Övriga uppgifter är avgiftsbelagda.

Gå till Föreningsnätet.

Om föreningen har ett FO-nummer, kan du använda företags- och organisationsdatasystemet på ytj.fi för att kontrollera till exempel vilka av Skatteförvaltningens register föreningen har antecknats i. Gå till företagssökningen på ytj.fi.

Hur köper jag registerutdrag?

I vår informationstjänst Föreningsnätet kan du köpa ett registerutdrag med uppgifter om bland annat eventuella namntecknare.

Betala utdraget i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Du får tillgång till utdraget genast efter betalningen. Gå till Föreningsnätet för att köpa registerutdrag.

Hur köper jag stadgar?

I Föreningsnätet kan du köpa föreningsstadgar som förts in i föreningsregistret från och med 2011.

Betala stadgarna i tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort. Du får tillgång till stadgarna genast efter betalningen. Gå till Föreningsnätet för att köpa stadgar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 20.12.2018