Anmälan om ändringar i religionssamfund och deras lokalsamfund

Religionssamfund och deras lokalsamfund måste anmäla följande ändringar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering:

  • adressändring
  • ändring av namntecknare
  • ändring av religionssamfundets samfundsordning
  • ändring av lokalsamfundets stadgar.

Hur lämnar jag in anmälan?

OBS! Föreningsregistret förnyas i juli 2019, då våra nya tjänster blir tillgängliga. Samtidigt får alla föreningar ett FO-nummer. Det blir ett avbrott i e-tjänsten från onsdag 12 juni 2019 kl. 19.00. Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före onsdagen 12 juni kl. 19.00. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 12 juni. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om ändring av namntecknare / adressändring till registret över religionssamfund (pdf)

Öppna: Anmälan om ändring av samfundsordningen eller lokala stadgar till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Religionssamfundets styrelseordförande eller en person som ordföranden har befullmäktigat ska underteckna anmälan (också för lokalsamfund och församlingar).

Vad kostar anmälan?

Adressändring är gratis.

För övriga ändringsanmälningar tar vi ut följande behandlingsavgifter:

  • Byte av religionssamfundets och lokalsamfundets styrelseordförande eller namntecknare: behandlingsavgiften är 40 euro.
  • Ändring av religionssamfundets samfundsordning (icke förhandsgranskad): behandlingsavgiften är 150 euro.
  • Ändring av religionssamfundets samfundsordning (förhandsgranskad): behandlingsavgiften är 50 euro.
  • Ändring av lokalsamfundets stadgar: behandlingsavgiften är 150 euro.

Behandlingsavgiften för en ändring av religionssamfundets samfundsordning beror på om vi har förhandsgranskat samfundsordningen. Läs mer om avgiftsbelagd förhandsgranskning av samfundsordningen.

Betala behandlingsavgiften innan du lämnar in anmälan. Se våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga kvittot på betald behandlingsavgift till din anmälan.

När anmälan gäller en ändring av samfundsordningen eller lokalsamfundets stadgar, bifoga den ändrade samfundsordningen eller de ändrade stadgarna till anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.04.2019