Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan till registret över religionssamfund

Om religionssamfundets registrerade uppgifter ändras, lämna in en ändringsanmälan till registret över religionssamfund.

Anmäl följande ändringar:

 • adressändring
 • ändring av namntecknare
 • ändring av registeranteckning om styrelse
 • ändring av religionssamfundets samfundsordning
 • ändring av lokalsamfundets stadgar.

Hur lämnar jag in anmälan?

Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.

Lämna in religionssamfundets, församlingens eller lokalsamfundets ändringsanmälan (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 19B och personuppgiftsblankett). Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Religionssamfundets, församlingens eller lokalsamfundets ändringsanmälan (pdf, 0.5 MB) (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 19B och personuppgiftsblankett).

Vem undertecknar anmälan?

Ändringsanmälan (även för lokalsamfund och församlingar) ska undertecknas av:

 • religionssamfundets styrelseordförande eller
 • någon annan styrelsemedlem som samfundet anmält till registret eller
 • en person som endera av de ovannämnda har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar anmälan?

Adressändring är gratis.

För övriga ändringsanmälningar tar vi ut följande behandlingsavgifter:

 • Byte av religionssamfundets och lokalsamfundets styrelseordförande eller namntecknare samt anmälning av styrelse eller ändring av uppgifter om registrerad styrelse: behandlingsavgiften är 25 euro.
 • Ändring av religionssamfundets samfundsordning: behandlingsavgiften är 220 euro.
 • Ändring av lokalsamfundets stadgar: behandlingsavgiften är 220 euro.

Betala behandlingsavgiften innan du lämnar in anmälan. Se våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga kvittot på betald behandlingsavgift till din anmälan.

När anmälan gäller en ändring av samfundsordningen eller lokalsamfundets stadgar, bifoga den ändrade samfundsordningen eller de ändrade stadgarna till anmälan.

Du behöver inte bifoga protokoll eller deras utdrag till anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Skicka anmälan med bilagorna till

Patent- och registerstyrelsen (PRS) – Skatteförvaltningen
Företagsdatasystemet
PB 2000
00231 Helsingfors

Skicka in pappersanmälan inom en vecka från betalningen för att undvika fördröjning av handläggningen.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024