Anmälan om ändringar i religionssamfund och deras lokalsamfund

Religionssamfund och deras lokalsamfund måste anmäla följande ändringar till Patent- och registerstyrelsen (PRS) för registrering:

  • adressändring
  • ändring av namntecknare
  • ändring av religionssamfundets samfundsordning
  • ändring av lokalsamfundets stadgar.

Hur lämnar jag in anmälan?

Obs! Förnyelsen av föreningsregistret och tilldelningen av FO-nummer för alla föreningar skjuts upp eftersom vi vill försäkra oss om att systemet fungerar så bra och tryggt som möjligt. Nya tjänster införs ännu inte i juli och alla föreningar får inte automatiskt FO-nummer den 1 juli 2019. Gamla tjänster och pappersblanketter används normalt ända tills förnyelsen äger rum. Vi informerar om den nya tidtabellen så fort som möjligt.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Anmälan om ändring av namntecknare / adressändring till registret över religionssamfund (pdf)

Öppna: Anmälan om ändring av samfundsordningen eller lokala stadgar till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Religionssamfundets styrelseordförande eller en person som ordföranden har befullmäktigat ska underteckna anmälan (också för lokalsamfund och församlingar).

Vad kostar anmälan?

Adressändring är gratis.

För övriga ändringsanmälningar tar vi ut följande behandlingsavgifter:

  • Byte av religionssamfundets och lokalsamfundets styrelseordförande eller namntecknare: behandlingsavgiften är 40 euro.
  • Ändring av religionssamfundets samfundsordning (icke förhandsgranskad): behandlingsavgiften är 150 euro.
  • Ändring av religionssamfundets samfundsordning (förhandsgranskad): behandlingsavgiften är 50 euro.
  • Ändring av lokalsamfundets stadgar: behandlingsavgiften är 150 euro.

Behandlingsavgiften för en ändring av religionssamfundets samfundsordning beror på om vi har förhandsgranskat samfundsordningen. Läs mer om avgiftsbelagd förhandsgranskning av samfundsordningen.

Betala behandlingsavgiften innan du lämnar in anmälan. Se våra behandlingsavgifter och betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga kvittot på betald behandlingsavgift till din anmälan.

När anmälan gäller en ändring av samfundsordningen eller lokalsamfundets stadgar, bifoga den ändrade samfundsordningen eller de ändrade stadgarna till anmälan.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en blankofullmakt i original eller en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt.

Utskriftsversion
Uppdaterad 10.06.2019