Etableringsanmälan för religionssamfund

De som bildar ett religionssamfund ska ha fyllt 18 år och vara minst 20 till antalet.

Stiftarna undertecknar en stiftelseurkund till vilken de bifogar en samfundsordning.

I samfundsordningen ska anges bland annat

  • samfundets namn
  • hemort
  • syfte och verksamhetsformer.

Religionsfrihetslagen reglerar innehållet i samfundsordningen. Se religionsfrihetslagen i författningsdatabasen Finlex.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förmedlar de stiftande medlemmarnas uppgifter till Befolkningsregistercentralen.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Obs! Förnyelsen av föreningsregistret och tilldelningen av FO-nummer för alla föreningar skjuts upp eftersom vi vill försäkra oss om att systemet fungerar så bra och tryggt som möjligt. Nya tjänster införs ännu inte i juli och alla föreningar får inte automatiskt FO-nummer den 1 juli 2019. Gamla tjänster och pappersblanketter används normalt ända tills förnyelsen äger rum. Vi informerar om den nya tidtabellen så fort som möjligt.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Etableringsanmälan till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Samfundets styrelseordförande undertecknar anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 150 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Om vi har förhandsgranskat samfundsordningen, är behandlingsavgiften för etableringsanmälan 50 euro. Läs mer om avgiftsbelagd förhandsgranskning av religionssamfundets samfundsordning.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till anmälan

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.05.2019