Etableringsanmälan för religionssamfund

De som bildar ett religionssamfund ska ha fyllt 18 år och vara minst 20 till antalet.

Stiftarna undertecknar en stiftelseurkund till vilken de bifogar en samfundsordning.

I samfundsordningen ska anges bland annat

  • samfundets namn
  • hemort
  • syfte och verksamhetsformer.

Religionsfrihetslagen reglerar innehållet i samfundsordningen. Se religionsfrihetslagen i författningsdatabasen Finlex.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förmedlar de stiftande medlemmarnas uppgifter till Befolkningsregistercentralen.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Obs! Föreningsregistret kommer att vara stängt 29 augusti–17 september 2019 på grund av förnyelse av registret, och då är det inte möjligt att lämna in anmälningar. Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före kl. 19.00 onsdagen 28 augusti. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 28 augusti. Du kan börja använda de nya tjänsterna och Y-blanketterna 18 september. Då får alla föreningar också ett FO-nummer. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.

Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Etableringsanmälan till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Samfundets styrelseordförande undertecknar anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 180 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till anmälan

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.07.2019