Etableringsanmälan för religionssamfund

De som bildar ett religionssamfund ska ha fyllt 18 år och vara minst 20 till antalet.

Stiftarna undertecknar en stiftelseurkund till vilken de bifogar en samfundsordning.

I samfundsordningen ska anges bland annat

  • samfundets namn
  • hemort
  • syfte och verksamhetsformer.

Religionsfrihetslagen reglerar innehållet i samfundsordningen. Se religionsfrihetslagen i författningsdatabasen Finlex.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förmedlar de stiftande medlemmarnas uppgifter till Befolkningsregistercentralen.

Hur lämnar jag in en anmälan?

OBS! Föreningsregistret förnyas i juli 2019, då våra nya tjänster blir tillgängliga. Samtidigt får alla föreningar ett FO-nummer. Det blir ett avbrott i e-tjänsten från onsdag 12 juni 2019 kl. 19.00. Om du lämnar in din anmälan i e-tjänsten, måste den ha undertecknats, betalats och skickats in före onsdagen 12 juni kl. 19.00. Om du lämnar in din anmälan på papper, måste den vara framme hos oss senast onsdagen 12 juni. Läs mer om hur föreningsregistret förnyas.


Lämna in anmälan på pappersblankett.

Öppna: Etableringsanmälan till registret över religionssamfund (pdf)

Vem undertecknar anmälan?

Samfundets styrelseordförande undertecknar anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 150 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Om vi har förhandsgranskat samfundsordningen, är behandlingsavgiften för etableringsanmälan 50 euro. Läs mer om avgiftsbelagd förhandsgranskning av religionssamfundets samfundsordning.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till anmälan

Utskriftsversion
Uppdaterad 17.04.2019