Etableringsanmälan för religionssamfund

De som bildar ett religionssamfund ska ha fyllt 18 år och vara minst 20 till antalet.

Stiftarna undertecknar en stiftelseurkund till vilken de bifogar en samfundsordning.

I samfundsordningen ska anges bland annat

  • samfundets namn
  • hemort
  • syfte och verksamhetsformer.

Religionsfrihetslagen reglerar innehållet i samfundsordningen. Se religionsfrihetslagen i författningsdatabasen Finlex.

Patent- och registerstyrelsen (PRS) förmedlar de stiftande medlemmarnas uppgifter till Myndigheten för digitalisering och befolkningsdata.

Hur lämnar jag in en anmälan?

Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten.

Lämna in religionssamfundets etableringsanmälan (innehåller blankett Y1a, bilageblankett 12B, personuppgiftsblankett och religionssamfundets stiftelseurkund. Spara blanketterna på din dator innan du fyller i och skriver ut dem.

Öppna: Religionssamfundets etableringsanmälan (innehåller blankett Y1a, bilageblankett 12B, personuppgiftsblankett och religionssamfundets stiftelseurkund).

Vem undertecknar anmälan?

Religionssamfundets styrelseordförande undertecknar anmälan. Om samfundet har anmält styrelsen till registret över religionssamfund, kan även någon annan styrelsemedlem underteckna anmälan.

Vad kostar anmälan?

Behandlingsavgiften för etableringsanmälan är 180 euro. Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till din anmälan. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Vilka bilagor behövs?

Bifoga till anmälan

  • stiftelseurkund i original
  • samfundsordning
  • kvitto på betald behandlingsavgift.

Skicka anmälan till oss per post

Skicka anmälan till:

Patent- och registerstyrelsen
Registret över religionssamfund
00091 PRH.
Utskriftsversion
Uppdaterad 11.12.2020