Blanketter för religionssamfund

Ladda ner blanketterna på din dator för ifyllning.

Namn Uppdaterad Ladda
Etableringsanmälan till registret över religionssamfund 28.03.2018 PDF
Religionssamfundets stiftelseurkund och lista över stiftande medlemmar 07.12.2017 PDF
Anmälan om ändring av namntecknare / adressändring till registret över religionssamfund 28.03.2018 PDF
Anmälan om ändring av samfundsordningen eller lokala stadgar till registret över religionssamfund 07.12.2017 PDF
Anmälan om upphörande av ett uppdrag som antecknats i registret över religionssamfund (anmälan om egen avgång) 24.05.2018 PDF
Anmälan om upplösning till registret över religionssamfund 28.03.2018 PDF
Utskriftsversion
Uppdaterad 15.01.2019