Pappersanmälningar till registret över religionssamfund

Lämna in anmälningar till registret över religionssamfund genom att använda pappersblanketter som finns på Patent- och registerstyrelsens (PRS) och Skatteförvaltningens gemensamma webbplats ytj.fi.

Spara pappersblanketterna på din dator för ifyllning.

Gå till ytj.fi där du hittar pappersblanketterna för religionssamfundets etableringsanmälan nedtill på sidan.

Gå till ytj.fi där du hittar pappersblanketterna för religionssamfundets ändringsanmälan nedtill på sidan.

Gå till ytj.fi där du hittar pappersblanketterna för religionssamfundets nedläggningsanmälan nedtill på sidan.


Utskriftsversion
Uppdaterad 19.09.2019