Asunto-osakeyhtiön perustamisilmoitus

Jokaisen asunto-osakeyhtiön täytyy tehdä perustamisilmoitus kaupparekisteriin. Asunto-osakeyhtiö syntyy rekisteröimisellä.

Milloin ilmoitat?

Tee perustamisilmoitus kaupparekisteriin kolmen kuukauden kuluessa siitä, kun osakeyhtiön perustamissopimus on allekirjoitettu. Jos ilmoitus myöhästyy, osakeyhtiön perustaminen raukeaa, eli yhtiötä ei synny.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Perustamisilmoitus maksaa 380 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat?

Toistaiseksi et voi tehdä ilmoitusta netissä. Voit ilmoittaa:

 1. käyttämällä perustamispakettia tai
 2. täyttämällä seuraavat lomakkeet: Y1, liitelomake 1B ja henkilötietolomake.

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin erityisellä henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja henkilöiden osoitteita. Älä liitä ilmoitukseen esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.

Valmis perustamispaketti

Perustamispaketissa on asiakirjapohjat perustamissopimukselle ja yhtiöjärjestykselle sekä ilmoituslomakkeet ja ohjeet. Osakkeet täytyy maksaa rahalla.

Avaa perustamispaketti (pdf).

Y1-lomake, 1B-liitelomake ja henkilötietolomake

Jos et käytä perustamispakettia ja sinulla on jo valmiina perustamissopimus ja yhtiöjärjestys, tee ilmoitus Y1-lomakkeella, 1B-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella.

Avaa Y1-lomake, 1B-liitelomake ja henkilötietolomake (pdf).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Hallituksen jäsen tai tämän valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y1-lomakkeen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä liitteitä?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, kuten pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • Asunto-osakeyhtiön perustamissopimus alkuperäisenä
 • Jäljennös yhtiöjärjestyksestä
 • Yhtiön hallituksen jäsenten ja isännöitsijän vakuutus siitä, että yhtiön perustamisessa on noudatettu asunto-osakeyhtiölain säännöksiä (valmis pohja 1B-liitelomakkeella tai erillinen liite)
 • Yhtiön tilintarkastajien todistus lain noudattamisesta (valmis pohja 1B-liitelomakkeella tai erillinen liite) tai muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiön ei ole pakko valita tilintarkastajaa.

Mitä selvityksiä, jos asunto-osakeyhtiössä ei ole tilintarkastajaa?

Jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa, osakkeiden maksamisesta täytyy antaa muu selvitys.

Muussa selvityksessä täytyy näkyä, että maksu on suoritettu perustettavan osakeyhtiön tilille. Lisäksi siinä täytyy olla pankin arkistointitunnus tai leima.

Muu selvitys voi olla esimerkiksi seuraavanlainen:

 • maksutapahtumasta tuloste, jossa on pankin arkistointitunnus
 • yhtiön vapaaehtoisesti valitseman tilintarkastajan antama todistus
 • rahalaitoksen antama todistus
 • tilisiirtolomakkeen alin, pankin leimalla varustettu kappale.

Mitä liitteitä, jos osakkeiden merkintä maksettu apportilla?

Kun osakkeiden merkintähinta on maksettu apportilla, liitä tilintarkastajan antama lausunto apporttiomaisuudesta ja selvitys omaisuuden siirtymisestä, esimerkiksi kauppakirja kiinteistön kaupasta. Lue lisää apportista.

Mitä liität ilmoitukseen, jos henkilöllä ei ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun ilmoitat rekisteriin henkilön, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta, anna selvitys henkilön olemassaolosta esimerkiksi liittämällä ilmoitukseen kopio passista. Lue lisää luvista ETA-alueen ulkopuolella pysyvästi asuville.

Täytä aina henkilötietolomake. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja henkilöiden osoitteita. Lue lisää henkilötunnuksesta.

Mahdollinen yhtiöjärjestyksen kartta- tai kuvaliite

Toimita liite A4-kokoisena tai useina A4-kokoisina sivuina. Jaa suuri liite useiksi sivuiksi. Nimeä ja numeroi sivut tarvittaessa siten, että niistä voidaan nähdä haluttu kokonaisuus. Kaikkien sivujen täytyy olla hyvätasoisia.

Huomaa, että kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina A4-kokoisia ja mustavalkoisia. Tämän vuoksi yhtiöjärjestyksen liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.09.2018