Kaupparekisterin tietopalveluhinnasto 1.1.2019 alkaen

Otteet, todistukset ja kopiot
Poiminnat kaupparekisteritiedoista

Sähköisen kaupparekisteriotteen ja muiden sähköisten tuotteiden hinnat ovat Virre-tietopalvelussa. Siirry Virre-tietopalveluun ja hinnastoon.

Maksutiedot

Tilatut tietopalvelutuotteet laskutetaan.

Kaupparekisteriotteen, yhteisösäännöt tai diaaritodistuksen voi ostaa myös PRH:n palvelupisteestä (Sörnäisten rantatie 13 C, Helsinki). Katso palvelupisteen yhteystiedot.

Tietopalveluhinnasto perustuu lakiin Patentti- ja rekisterihallituksen suoritteista perittävistä maksuista (1032/1992) ja sen nojalla annettuun Työ- ja elinkeinoministeriön asetukseen Patentti- ja rekisterihallituksen maksullisista suoritteista (1090/2018). Arvonlisäverollisten tuotteiden hinnat perustuvat em. asetuksen nojalla annettuihin PRH:n päätöksiin.

Otteet, todistukset ja kopiot

Tuote Perushinta (€) ALV 0 % Myyntihinta (€)
Kaupparekisteriote
15,00 0,00 15,00
Kaupparekisteritietojen käännösote 40,00 0,00 40,00
Yhteisösäännöt (yhtiöjärjestys, yhtiösopimus tai säännöt) 15,00 0,00 15,00
Virre-tietopalvelusta suoraan ostettava sähköinen kaupparekisteriote, käännösote tai yhteisösäännöt
Katso Virrestä ostettavien tuotteiden hinnat.
Diaaritodistus 7,00 0,00 7,00
Rekisteröintitodistus 7,00 0,00 7,00
Tilinpäätös
15,00 0,00 15,00
Oikeaksi todistettu yritys- ja yhteisötunnusrekisterin otetuloste 7,00 0,00 7,00
Yritys- ja yhteisötunnusrekisterin saapumistodistus 7,00 0,00 7,00
Edunsaajarekisteriote (käyttötarkoitusselvityksellä). Lue lisää edunsaajaotteesta. 7,00 0,00 7,00
Kopion oikeaksi todistaminen 10,00+ 1,00/sivu 0,00 10,00+ 1,00/sivu
Toimituslisä

5,50

0,00 5,50
Laskutuslisä 6,50 0,00 6,50
Tuote
Perushinta (€) ALV 24 % Myyntihinta (€)
Kopiot sähköisistä ilmoitusasiakirjoista (1.11.2014 tai sen jälkeen saapuneet kaupparekisteri-ilmoitukset) 5,00/ilmoitus 1,20 6,20/ilmoitus

Paperiasiakirjojen kopiointi

Kopiot paperiasiakirjoista
Esimerkki: Kopiot asiakirjasta, jossa on 3 sivua. Hinta on 6,20 € (2,48 € + 3 x 1,24 €)

2,00/ tilaus

1,00/sivu

0,48

0,24

2,48/tilaus

1,24/sivu

Kopiot ja tulosteet itsepalveluna PRH:n asiakaspalvelussa 0,40/sivu 0,10 0,50/sivu
Kaupparekisteritietojen käännösote (manuaalisesti tehtävä erikseen PRH:lta tilattava) 120,00 28,80 148,80
Kaupparekisteritietojen historiaote (manuaalisesti tehtävä erikseen PRH:lta tilattava) 50,00 12,00 62,00
Muut kaupparekisterin todistukset 50,00 12,00 62,00
Toimituslisä 5,50 1,32 6,82
Laskutuslisä
6,50 1,56 8,06

Poiminnat kaupparekisteritiedoista

Palvelu tai tuote Perushinta (€) ALV 24 % Myyntihinta (€)

Henkilötietolain mukainen omien tietojen tarkistus
Lue lisää omien tietojen tarkastuksesta kohdasta Yrityspoiminnat.

maksuton 0,00 maksuton
Poiminnat uusista yrityksistä, lakanneista yrityksistä, rekisterissä voimassa olevista yrityksista, poiminnat henkilöön liittyvistä yrityksistä (henkilöhaku) Katso poimintojen hinnat Virre-tietopalvelun hinnastosta.
Sovelluskyselyt kaupparekisteritiedoista WebService-rajapinnan kautta Katso sovelluskyselyjen hinnat Virre-tietopalvelun hinnastosta.
Kaupparekisterin kuulutustietoja ja YTJ-tietoja avoimen datan rajapinnasta
Lue lisää avoimesta datasta.
maksuton
Peruspoiminta kaupparekisteritiedoista (neljässä osassa laskutettava vuosimaksu), lisäksi tietoaineiston siirrosta erillinen maksu ja sopimus

1 000,00/ liittymismaksu

935,00-
3 635,00/kk

240,00

224,40-872,40

1 240,00/ liittymismaksu

1 159,40 -
4 507,40 / kki

Tilinpäätöskuvien ja tietojen massaluovutus (neljässä osassa laskutettava vuosimaksu)

1 000,00/ liittyminen

15 000,00/ vuosi

240,00


3600,00

1 240,00/ liittyminen

18 600,00/ vuosi

YTJ-tietoaineiston massaluovutus (neljässä osassa laskutettava vuosimaksu),
- Muut poiminnat YTJ-tiedoista
Lue lisää muiden YTJ-tietojen poiminnoista ytj.fi-sivuilta.

1 000,00/ liittyminen

4 000,00/ vuosi

240,00

960,00

1 240,00/ liittyminen

4 960,00/ vuosi

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 05.07.2019