Ilmoituksen käsittely

Kaupparekisteriin tehdään merkintöjä pääsääntöisesti kaupparekisteri-ilmoitusten perusteella.

Kaupparekisteri-ilmoituksen käsittelyn tavoitteena on saada ilmoitus pikaisesti ja joustavasti rekisteriin. Ilmoituksen käsittelyn eri vaiheet ilmenevät käsittelykaaviosta.

Ilmoituksen käsittelyyn voi liittyä yhtenä vaiheena erityinen hakemusmenettely. Ks. Hakemusten käsittelystä.

Ilmoituksen tarkistamisen periaatteet

Patentti- ja rekisterihallituksen tehtävänä rekisteriviranomaisena on ennen ilmoituksen rekisteröintiä selvittää ilmoitettavan asian rekisteröintikelpoisuus. Rekisteriin ilmoitettava asia on muistettava mainita lomakkeilla, koska vain lomakkeilla ilmoitetut asiat tarkastetaan ja rekisteröidään. Ilmoituksesta tarkastetaan käsittelyssä mm., että

  • ilmoitus on allekirjoitettu oikein,
  • ilmoituksesta on suoritettu oikea käsittelymaksu, mikäli kyseessä on maksullinen ilmoitus,
  • ilmoitukseen on oheistettu asian rekisteröimiseksi tarvittavat liitteet ja että
  • liitteenä toimitettavissa asiakirjoissa on riittävä ja luotettava selvitys rekisteröitävästä asiasta.

Rekisteröinti perustuu kaupparekisteriin toimitettuihin asiakirjoihin ja näiden sisältöön. Esimerkiksi yhtiöjärjestyksistä ja muista yhteisösäännöistä tarkastetaan, että ne sisältävät lainsäädännön edellyttämät pakolliset määräykset ja että nämä ja mahdolliset muut asiakirjaan sisältyvät määräykset eivät ole ilmeisen lainvastaisia. Henkilöyhtiöiden yhtiösopimuksista puolestaan tarkastetaan, että niistä löytyy määräykset ns. pakollisista asioista (asioista, joista tehdään oma rekisterimerkintänsä) ja että näiden sisältö on lainmukainen. Mikäli kyse on tulkinnanvaraisesta seikasta, jonka rekisteröitävyydestä voidaan perustellusti olla eri mieltä, ilmoitus rekisteröidään ilmoittajan tahdon mukaisesti. Päätöksen lainmukaisuus voidaan rekisteröinnistä riippumatta saattaa harkittavaksi tuomioistuimeen, joka viime kädessä päättää siitä.

Rekisteriviranomainen ei tarkasta asiakirjoista niistä mahdollisesti ilmeneviä muita asioita kuin rekisteriin ilmoitettavia päätöksiä.

Ilmoituksen korjauttaminen

Ilmoitus käsitellään kerralla. Toiminimiratkaisu tehdään varsinaisen käsittelyn yhteydessä. Mikäli ilmoitus ei ole sellaisenaan rekisteröitävissä, ilmoittajalle annetaan tilaisuus täydentää ja korjata ilmoitustaan ja toimittaa kaupparekisteriin lisäselvitystä. Yritykselle tai yrityksen yhteyshenkilölle ilmoitetaan tästä kirjallisesti tai puhelimitse. Kirjallisessa korjauskehotuksessa annetaan ilmoittajalle määräaika, joka on normaalisti yksi kuukausi. Mikäli määräaikaa ei noudateta, ilmoitus raukeaa. Käsittelymaksu ei ole tällöin palautettavissa. Korjausten tekoon ja lisäselvitysten antamiseen annettuun määräaikaan voi perustellusta syystä pyytää pidennystä ilmoituksen käsittelijältä.

Mikäli ilmoitus ei ole vastauksen antamisen jälkeenkään rekisteröitävissä, sen rekisteröinti voidaan evätä. Epäämisestä annetaan ilmoittajalle valituskelpoinen päätös. Ks. Muutoksenhaku. Käsittelymaksua ei palauteta, vaikka ilmoitus raukeaa tai sen rekisteröinti evätään.

Käsittelyaika voi vaihdella

Kaupparekisterin käsittelykaavio
Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 09.07.2010