Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kaupparekisteri-ilmoitusten käsittely

Il­moit­ta­ja

Muista ilmoituksessa mainita kaikki rekisteriin ilmoitettavat asiat, sillä PRH tarkastaa ja rekisteröi vain ilmoitetut asiat.

PRH lähettää sinulle aina postitse rekisteriotteen, kun kaupparekisteri-ilmoituksesi rekisteröidään. Saat rekisteriotteen myös sähköpostiviestillä ilmoittamaasi lisätietojen antajan tai rekisterissä olevaan yrityksen sähköpostiosoitteeseen. Edunsaajailmoituksiin liittyvistä päätöksistä ei lähetetä sähköpostia.

Jos PRH ei voi rekisteröidä ilmoituksen tietoja, saat korjauskehotuksen postilla ilmoittamaasi lisätietojen antajan tai rekisterissä olevaan yrityksen osoitteeseen. Ilmoituksen käsittelijä voi myös soittaa. Saat korjauskehotuksen myös sähköpostiviestillä ilmoittamaasi lisätietojen antajan tai rekisterissä olevaan yrityksen sähköpostiosoitteeseen.

Voit täydentää ja korjata ilmoitusta PRH:n antamassa määräajassa. Voit pyytää ilmoituksen käsittelijältä määräaikaan pidennystä perustellusta syystä.

Vastaa korjauskehotukseen netissä YTJ-palvelussa. Voit myös lähettää korjaukset ja täydennykset sähköpostilla tai postitse. Siirry ohjeeseen: Lomakkeet ilmoituksen täydentämiseen tai korjaamiseen.

Jos et noudata korjauskehotuksessa saamaasi määräaikaa, PRH tekee ilmoituksen sillensä jättämistä koskevan päätöksen.

Jos PRH on evännyt rekisteröinnin korjauskehotukseen saadun vastauksen jälkeen, saat epäämisestä valituskelpoisen päätöksen. Jos PRH on tehnyt ilmoituksen sillensä jättämistä koskevan päätöksen, saat sillensä jättämisestä valituskelpoisen päätöksen. Lue ohjeet, kuinka teet muutoksenhaun.

Kaup­pa­re­kis­te­ri

PRH diarioi ilmoituksen kaupparekisteriin.

PRH tarkastaa ennen rekisteröintiä ilmoituksesta muiden muassa seuraavat asiat:

  • Ilmoitus on allekirjoitettu oikein.
  • Maksullisesta ilmoituksesta on maksettu oikea käsittelymaksu.
  • Ilmoituksessa on asian rekisteröimiseksi tarvittavat liitteet.
  • Liitteissä on riittävä ja luotettava selvitys rekisteröitävästä asiasta.
  • Yhtiöjärjestykset ja muut yhteisösäännöt sisältävät lainsäädännön edellyttämät pakolliset määräykset sekä ne ja mahdolliset muut asiakirjaan sisältyvät määräykset eivät ole ilmeisen lainvastaisia.
  • Henkilöyhtiöiden yhtiösopimuksissa on määräykset niin sanotuista pakollisista asioista, joista tehdään oma rekisterimerkintänsä sekä näiden sisältö on lainmukainen.

PRH tekee yrityksen nimestä (toiminimestä) tutkimuksen.

Kun PRH on rekisteröinyt ilmoituksen tiedot, lähettää PRH rekisteröinnistä postitse kaupparekisteriotteen.

Jos ilmoitus ei ole rekisteröitävissä, PRH ilmoittaa mahdollisuudesta korjata tai täydentää ilmoitusta (korjauskehotus).

Jos ilmoitus ei ole korjauskehotukseen saadun vastauksen jälkeenkään rekisteröitävissä, PRH tekee rekisterimerkinnän epäämistä koskevan päätöksen.‍

PRH tekee kaupparekisteriin merkinnät pääsääntöisesti kaupparekisteri-ilmoitusten perusteella. Ilmoituksen käsittelyn tavoitteena on saada ilmoitus pikaisesti ja joustavasti rekisteriin.

Jos ilmenee tulkinnanvarainen asia, jonka rekisteröitävyydestä voidaan perustellusti olla eri mieltä, PRH rekisteröi ilmoituksen ilmoittajan tahdon mukaisesti.

Päätöksen lainmukaisuus voidaan rekisteröinnistä riippumatta saattaa harkittavaksi tuomioistuimeen, joka viime kädessä päättää siitä.

Ilmoituksen käsittelyyn voi liittyä yhtenä vaiheena erityinen hakemusmenettely. Lue lisää hakemusmenettelystä.

Ilmoituksen käsittely ja rekisteröinnin periaatteet

PRH käsittelee ilmoitukset saapumisjärjestyksessä. Tutustu ilmoitusten käsittelyaikaennusteeseen.

PRH ei palauta käsittelymaksua, vaikka ilmoitus jäänyt sillensä tai sen rekisteröinti evätään.

Ratkaisu yrityksen nimestä (toiminimi) tehdään varsinaisen ilmoituksen käsittelyn yhteydessä.Tutustu ohjeisiin yrityksen nimestä.

Huomioithan myös, että kaikki ilmoituksella ilmoitetut tiedot rekisteröidään samanaikaisesti.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 03.04.2024