Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muuttaminen

Keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön yhtiöjärjestyksen muutoksesta päätetään yhtiökokouksessa. Yhtiöjärjestyksen muutos ilmoitetaan kaupparekisteriin. Uutta yhtiöjärjestystä ei saa panna täytäntöön ennen rekisteröintiä.

Ennen 1.1.1992 perustettuihin keskinäisiin kiinteistöosakeyhtiöihin sovelletaan asunto-osakeyhtiölakia vain, jos yhtiöjärjestys niin määrää.

Huomio! Ilmoittamisen tapa riippuu siitä, milloin yhtiö on perustettu:

 • 2.1.2019 alkaen perustetun keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus sähköisesti YTJ-palvelussa.
 • Ennen vuotta 2019 perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi tehdä ilmoituksen joko sähköisesti YTJ-palvelussa tai paperilomakkeilla.

Yhtiöjärjestysmuutos voidaan tehdä osittaismuutoksena tai kokonaismuutoksena

Kun on päätetty muuttaa vain osaa yhtiöjärjestyksestä (osittaismuutos), yhtiökokouksen pöytäkirjaan merkitään muutettujen pykälien uusi sisältö. Liitä yhtiökokouksen pöytäkirja ilmoitukseen.

Kun on päätetty muuttaa yhtiöjärjestys kokonaan pöytäkirjan liitteen mukaiseksi, liitä ilmoitukseen yhtiökokouksen pöytäkirja. Myös uusi yhtiöjärjestys joko liitetään ilmoitukseen tai sen tiedot annetaan YTJ-palvelussa (ilmoittamisen tavasta riippuen, katso kohta Miten ilmoitat netissä).

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja tai isännöitsijä allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja tai isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun tekemään ilmoituksen netissä. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Jos yhtiöjärjestyksen muutos edellyttää sellaisia täytäntöönpanotoimia, joista tehdään merkintä rekisteriin, muutos täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi ja rekisteröidä samanaikaisesti täytäntöönpanotoimien kanssa.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Yhtiöjärjestyksen muutos maksaa 275 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksat palvelussa verkkopankkitunnuksilla tai luottokortilla tai antamalla verkkolaskuosoitteen. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksuhinnastoon.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus sähköisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

2.1.2019 alkaen perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Yhtiöjärjestyksen muutosilmoitus täytyy tehdä sähköisesti YTJ-palvelussa. Yhtiöjärjestyksen muutetut määräykset ilmoitetaan palvelussa (eikä liitetiedostona). YTJ-palvelussa näet pohjatietoina rekisteröidyt tiedot.

Jos muutat yhtiöjärjestyksen määräyksiä 1 - 4 (toiminimet, kotipaikka, toimialatiedot, huoneistoselitelmä), anna uudet tiedot palvelussa. Lue lisää yhtiöjärjestyksen tietojen antamisesta YTJ-palvelussa.

Jos muutat yhtiöjärjestyksen määräyksiä 5 §:stä eteenpäin, voit kirjoittaa palvelussa tekstikenttään kokonaan uudet määräykset 5 §:stä alkaen tai muuttaa vain tiettyä määräystä.

Liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

 • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
  Jos kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
 • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.
Selvitys voi olla toimitusjohtajan tai isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.
 • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen liite.

Ennen vuotta 2019 perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö

Yhtiö voi tehdä yhtiöjärjestyksen muutosilmoituksen sähköisesti YTJ-palvelussa. Jos yhtiöjärjestys muutetaan kokonaan, lisää uusi yhtiöjärjestys liitetiedostona ilmoitukseen.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa ja liitä ilmoitukseen seuraavat asiakirjat:

 • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
  Jos kyseessä on osittaismuutos, pöytäkirjaan merkitään muutettujen määräysten uusi sisältö kokonaisuudessaan.
 • Uusi yhtiöjärjestys, jos kyseessä on kokonaismuutos.
Toimita rekisteröitävä yhtiöjärjestys vain yhtiön rekisteröintikielellä eli suomeksi tai ruotsiksi.
 • Selvitys suostumuksista, jos yhtiöjärjestyksen muutos vaatii kaikkien osakkeenomistajien suostumuksen, eivätkä kaikki omistajat olleet läsnä yhtiökokouksessa.
Selvitys voi olla isännöitsijän tai hallituksen jäsenen allekirjoittama todistus siitä, että kirjallinen suostumus on saatu myös niiltä osakkeenomistajilta, jotka eivät olleet läsnä yhtiökokouksessa. Vaihtoehtoisesti yhtiölle annetut kirjalliset suostumukset täytyy liittää ilmoitukseen.
 • Mahdollinen yhtiöjärjestyksen liite.

Yhtiöjärjestyksen liite

Toisinaan yhtiöjärjestyksessä on kartta tai muu kuvallinen liite.

Kartta- tai kuvaliitteen täytyy olla A4-kokoinen. Liitteessä voi olla useita sivuja. Kaikkien sivujen täytyy olla hyvätasoisia.

Huomio! Kaupparekisterin tietopalvelun paperitulosteet ovat aina mustavalkoisia. Tämän vuoksi yhtiöjärjestyksen liitteessä ei voi ilmaista värein esimerkiksi kartan eri alueita, vaan ne on ilmaistava muulla tavalla.


Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa

Ennen 2019 perustettu keskinäinen kiinteistöosakeyhtiö voi tehdä muutosilmoituksen paperilomakkeella, mutta silloin käsittelyaika on pitempi ja hinta kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalveluun.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.01.2019