Yhdistyksen muutosilmoitus kaupparekisteriin

Aatteellisen yhdistyksen on viivytyksettä ilmoitettava yhdistyksen kaupparekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset ja mahdolliset lisäykset tietoihin. Muutosilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä esimerkiksi tilanteissa, joissa yhdistyksen kotipaikka tai yhdistysrekisteriin merkitty nimi on muuttunut.

Kaupparekisteriin merkitään aatteellisista yhdistyksistä niukasti tietoja. Vähintään rekisteriin merkitään:

 • yhdistyksen toiminimi (toiminimen tulee sisältää yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitty nimi) Lisätietoja toiminimestä.
 • elinkeinotoiminnan laatu
 • yhdistyksen yhdistysrekisteriin merkitty nimi ja kotipaikka
 • yhdistyksen elinkeinotoiminnassaan käyttämä postiosoite.

Kaupparekisteriin voidaan lisäksi ilmoittaa yhdistykselle esimerkiksi prokuristeja ja aputoiminimiä.

Tarkasta yhdistyksen kaupparekisteriin merkityt tiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä esimerkiksi Virre-tietopalvelun avulla. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä.

Yhdistyksen osoite ilmoitetaan erikseen yhdistysrekisteriin. Yhdistysrekisterin tiedot eivät siirry PRH:n ja Verohallinnon yhteisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän, YTJ:n yrityshakuun. Tiedot YTJ:stä eivät myös välity yhdistysrekisteriin.

Kaupparekisteriin tai Verohallinnon rekistereihin merkityt yhdistyksen osoite- ja muut yhteystiedot löytyvät YTJ:stä, ja ne voit tarkastaa kätevästi YTJ-yrityshausta.

Lomakkeet

Liitteet

 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.
 • Selvitys päätöksestä, johon ilmoitettu muutos perustuu. Mikäli ilmoitetaan esimerkiksi prokuroita, tarvitaan selvityksenä prokuristien valinnasta yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Käsittelymaksut

 • Osoite- ja muiden yhteystietojen ilmoittaminen maksutonta
 • Prokuristien ilmoittaminen 40 €/asia + 55 €/ilmoitus (95 €)
 • Muut muutokset 85 € (esim. yhdistyksen kaupparekisteriin merkityn nimen tai kotipaikan muutos)
 • Aputoiminimien ilmoittaminen 100 €/nimi
 • Käsittelymaksu on maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet.

Määräaika

 • ilmoitus on tehtävä viivytyksettä

Vinkkejä

Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Rekisteröidyn yhdistyksen nimenkirjoittajissa, sääntömääräisissä tai määrätyissä nimenkirjoittajissa, tapahtuneet muutokset ilmoitetaan vain yhdistysrekisteriin.

Kaupparekisteriin voidaan yhdistyksen osalta ilmoittaa prokuristeja. Tutustu ohjeeseen prokuristien ilmoittamisesta.

Milloin yhdistys on ilmoitettava kaupparekisteriin?

Lue yhdistyksen ilmoitusvelvollisuudesta kaupparekisteriin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 01.01.2019