Yhdistyksen muutosilmoitus kaupparekisteriin

Aatteellisen yhdistyksen on viivytyksettä ilmoitettava yhdistyksen kaupparekisteritiedoissa tapahtuneet muutokset ja mahdolliset lisäykset tietoihin. Muutosilmoitus kaupparekisteriin on tehtävä esimerkiksi tilanteissa, joissa yhdistyksen kotipaikka tai yhdistysrekisteriin merkitty nimi on muuttunut.

Kaupparekisteriin merkitään aatteellisista yhdistyksistä niukasti tietoja. Vähintään rekisteriin merkitään:

Kaupparekisteriin voidaan lisäksi ilmoittaa yhdistykselle esimerkiksi prokuristeja ja aputoiminimiä.

Tarkasta yhdistyksen kaupparekisteriin merkityt tiedot ennen muutosilmoituksen tekemistä esim. Virre-tietopalvelun avulla. Näin näet heti, mitkä tiedot vaativat muuttamista ja mitä tietoja on lisättävä.

Yhdistyksen osoite ilmoitetaan erikseen yhdistysrekisteriin. Yhdistysrekisterin tiedot eivät siirry PRH:n ja Verohallinnon yhteisen yritys- ja yhteisötietojärjestelmän, YTJ:n yrityshakuun. Tiedot YTJ:stä eivät myös välity yhdistysrekisteriin.

Kaupparekisteriin tai Verohallinnon rekistereihin merkityt yhdistyksen osoite- ja muut yhteystiedot löytyvät YTJ:stä, ja ne voit tarkastaa kätevästi YTJ-yrityshausta.

Lomakkeet

 • Lomake Y4 ja liitelomake 14
 • Lomakkeen Y4 allekirjoittaa aatteellisen yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja tai tämän valtuuttama henkilö.

Liitteet

 • Kuitti käsittelymaksun suorittamisesta
 • Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitetään mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä. Lisätietoja valtakirjasta.
 • Selvitys päätöksestä, johon ilmoitettu muutos perustuu. Mikäli ilmoitetaan esimerkiksi prokuroita, tarvitaan selvityksenä prokuristien valinnasta yhdistyksen hallituksen kokouksen pöytäkirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Käsittelymaksut

 • Osoite- ja muiden yhteystietojen ilmoittaminen maksutonta
 • Prokuristien ilmoittaminen 40 €/asia + 45 €/ilmoitus (85 €)
 • Muut muutokset 85 € (esim. yhdistyksen kaupparekisteriin merkityn nimen tai kotipaikan muutos)
 • Aputoiminimien ilmoittaminen 100 €/nimi
 • Käsittelymaksu on maksettava etukäteen, ks. maksuohjeet.

Määräaika

 • ilmoitus on tehtävä viivytyksettä

Vinkkejä

Yhdistyksen nimenkirjoittajat
Rekisteröidyn yhdistyksen nimenkirjoittajissa, sääntömääräisissä tai määrätyissä nimenkirjoittajissa, tapahtuneet muutokset ilmoitetaan vain yhdistysrekisteriin.

Kaupparekisteriin voidaan yhdistyksen osalta ilmoittaa prokuristeja. Tutustu ohjeeseen prokuristien ilmoittamisesta.

Milloin yhdistys on ilmoitettava kaupparekisteriin?

Lue yhdistyksen ilmoitusvelvollisuudesta kaupparekisteriin.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 26.07.2017