Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön selvitystila - julkisen haasteen hakeminen velkojille

Voit hakea julkista haastetta PRH:lta samaan aikaan kun teet ilmoituksen osakeyhtiön selvitystilasta ja selvitysmiehestä. Voit hakea julkista haastetta myös erikseen.

Huomio! Julkinen haaste täytyy hakea, vaikka osakeyhtiöllä ei olisikaan velkaa.

Mitkä ovat julkisen haasteen vaiheet?

Selvitysmies hakee julkisen haasteen PRH:lta. Julkisessa haasteessa velkojia kehotetaan ilmoittamaan saatavansa PRH:lle viimeistään määräpäivänä. Lue ohjeet, kuinka velkojat ilmoittavat saatavansa PRH:lle.

PRH tekee julkisesta haasteesta kaupparekisterimerkinnän ja lähettää kaupparekisteriotteen osakeyhtiölle tai asiamiehelle, joka on merkitty ilmoitukseen.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Selvitysmiehen täytyy toimittaa viimeistään kuukautta ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää osakeyhtiön tiedossa oleville velkojille tieto julkisesta haasteesta ja velkojaluettelosta (laki julkisesta haasteesta 3 §).

PRH lähettää määräpäivän jälkeen selvitysmiehelle tai tämän valtuuttamalle asiamiehelle tiedon siitä, ovatko velkojat ilmoittaneet saatavia PRH:lle.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisteri-sivustolla. Siirry Kuulutusrekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten haet?

Tee hakemus verkko- tai paperilomakkeella.

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 13-liitelomakkeen.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 13-liitelomake (pdf, 1.1 MB).

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset, mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet ja lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät hakemuksen paperilomakkeella?

Täytä ja tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa hakemuksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Hakemus maksaa 180 euroa.

Maksa ennen kuin haet ja liitä kuitti hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää hakemuksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Ilmoitus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä hakemus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön lopettamisilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää hakemuslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet hakemisesta) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat hakemuksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi hakemuksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024