Ilmoitus selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimiseksi

Ilmoita osakeyhtiön selvitystila ja selvitysmies kaupparekisteriin viivytyksettä.

Käytä Y4-lomaketta, 13-liitelomaketta ja henkilötietolomaketta.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöohjeisiin.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen
Sen jälkeen täytä ja tulosta: Y4, 13-liitelomake ja henkilötietolomake.

Mitä ilmoitat 13-liitelomakkeella ja henkilötietolomakkeella?

Ilmoita 13-liitelomakkeella selvitysmiesten nimi ja syntymäaika ja erillisellä henkilötietolomakkeella nimen lisäksi henkilötunnus sekä ulkomaalaisista henkilöistä nimi ja osoite.

Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita. Lue lisää henkilötunnuksista.

Mitä liitteitä ilmoitukseen?

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Liitä myös maksukuitti ilmoitukseen.

Kuka allekirjoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa. Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 10.01.2022