Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön selvitystila - ilmoitus selvitystilan ja selvitysmiehen rekisteröimiseksi kaupparekisteriin

Ilmoita osakeyhtiön selvitystila ja selvitysmies kaupparekisteriin viivytyksettä.

Myös julkinen haaste on haettava. Voit hakea julkista haastetta PRH:lta samaan aikaan kun teet ilmoituksen osakeyhtiön selvitystilasta ja selvitysmiehestä. Siirry ohjeeseen: Osakeyhtiön selvitystila - julkisen haasteen hakeminen velkojille.

Miten ilmoitat?

Tee ilmoitus verkko- tai paperilomakkeella.

Tarvitset Y4-lomakkeen, 13-liitelomakkeen ja henkilötietolomakkeen. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB), 13-liitelomake (pdf, 1.1 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Ilmoita 13-liitelomakkeella selvitysmiesten nimi ja syntymäaika ja erillisellä henkilötietolomakkeella nimen lisäksi henkilötunnus sekä ulkomaalaisista henkilöistä nimi ja osoite. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Liitä oikeaksi todistettu kopio tai ote yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Liitä myös maksukuitti ilmoitukseen.

Huomio! Kaikki ilmoittamasi tiedot ja asiakirjat ovat julkisia henkilötietolomaketta lukuun ottamatta. Älä liitä ilmoitukseen muita asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet ja tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Kuka allekirjoittaa?

Selvitysmies tai hänen valtuuttamansa henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Ilmoitus maksaa 50 euroa.

Jos haet samalla julkista haastetta velkojille, maksa lisäksi julkisen haasteen hakemusmaksu.

Hakemus maksaa 180 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää ilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Ilmoitus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön lopettamisilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 30.01.2024