Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Optiopäätös ja osakkeiden rekisteröinti paperilomakkeella

Optio-oikeudet, vaihtovelkakirjalainan ja muut erityiset oikeudet voit ilmoittaa myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla. Lue lisää ilmoittamisesta netissä.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa?

Optio-oikeuksien antamispäätöksen ilmoittaminen maksaa 440 euroa.

Uusien osakkeiden rekisteröinti maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin teet ilmoituksen, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 13-liitelomake (pdf, 1.1 MB).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asioita ilmoitat liitelomakkeella 13?

Vaihe 1: Optiopäätös

Liitelomakkeella 13 sivulla 5 kohdassa "I Päätös" ilmoitat päätöksen päivämäärän sekä optioiden perusteella annettavien osakkeiden lukumäärän tai enimmäismäärän osakelajeittain.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti ja mahdollinen osakepääoman korotus

Liitelomakkeella 13 sivulla 5 kohdassa "II Optioihin / erityisiin oikeuksiin perustuvien uusien osakkeiden / korotuksen ilmoittaminen" ilmoitat annettujen uusien osakkeiden lukumäärän osakelajeittain ja osakkeiden kokonaismäärän osakelajeittain korotuksen jälkeen. Lisäksi ilmoitat osakepääoman korotuksen määrän ja osakepääoman korotuksen jälkeen. Ilmoita lisäksi päätös, johon annetut osakkeet perustuvat.

Mitä liitteitä tarvitset?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Vaihe 1: Optiopäätös

Liitä kuitti käsittelymaksusta ja yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana kopio tai ote.

Hallitus voi päättää asiasta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Tutustu ohjeeseen hallituksen valtuutuksen antamisesta.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti ja mahdollinen osakepääoman korotus

Liitä seuraavat asiakirjat:

  • Kuitti käsittelymaksusta
  • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
  • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
  • Muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa.

Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta, maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta.

  • Tilintarkastajan lausunto, jos osake on maksettu apporttiomaisuudella.

Lisätietoa

Jos ilmenee, että optio- tai muita erityisiä oikeuksia tai osakkeita annetaan päätöksen mukaista enimmäismäärää vähäisempi määrä, muutos voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi (ks. osakeyhtiölain 10. luvun 4. §:n 2. momentti) .

Ehtojen muuttaminen

Jos optio- tai muiden erityisten oikeuksien ehtoja muutetaan, on yhtiön tehtävä muutosilmoitus kaupparekisteriin, jos rekisteriin merkityissä seikoissa on tapahtunut muutos. Muista ehtojen muutoksista yhtiö voi halutessaan ilmoittaa kaupparekisteriin.

Liitelomakkeella 13 on oma kohta optioiden ja muiden erityisten oikeuksien ehtojen muuttamisen ilmoittamista varten.

Optioiden ja muiden erityisten oikeuksien poistaminen

Optio-oikeudet, vaihtovelkakirjalaina tai muu erityinen oikeus voidaan poistaa kokonaan kaupparekisteristä, vaikka yhtiö ei olisi tehnyt ilmoitusta osakkeiden rekisteröimisestä. Tämä on mahdollista, jos esimerkiksi olosuhteiden muututtua on selvää, että uusia osakkeita ei enää merkitä.

Liitelomakkeella 13 on oma kohta optioiden ja muiden erityisten oikeuksien rekisteristä poistamista varten.

Mitä optiopäätöksen muuttamisen tai poiston ilmoittaminen maksaa?

Ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa 280 euroa.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024