Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakepääoma

Yksityisen osakeyhtiön, asunto-osakeyhtiön ja keskinäisen kiinteistöosakeyhtiön vähimmäisosakepääomavaatimus 2 500 euroa on poistunut 1.7.2019.

Jos osakepääomaa ei ole, kaupparekisteritietoihin osakepääoman määräksi rekisteröidään nolla euroa.

Muutokset osakepääomatietoihin

Osakeyhtiö voi alentaa, korottaa ja menettää osakepääomaansa. Osakepääoman alentamisesta, korottamisesta tai menettämisestä täytyy aina tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Vararahastoa ja ylikurssirahastoa ei merkitä kaupparekisteriin. Jos kuitenkin velkojilla on oikeus vastustaa ylikurssi- tai vararahaston alentamista, täytyy hakea kuulutusta PRH:lta.

Täältä löydät ohjeet seuraavien asioiden ilmoittamiseen:

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.10.2021