Osakepääoma

Osakeyhtiö voi alentaa, korottaa ja menettää osakepääomaansa. Osakepääoman alentamisesta, korottamisesta tai menettämisestä täytyy aina tehdä ilmoitus kaupparekisteriin.

Vararahastoa ja ylikurssirahastoa ei merkitä kaupparekisteriin. Jos kuitenkin velkojilla on oikeus vastustaa ylikurssi- tai vararahaston alentamista, täytyy hakea kuulutusta PRH:lta.

Täältä löydät ohjeet seuraavien asioiden ilmoittamiseen:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 04.09.2018