Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakepääoman menettäminen

Jos osakeyhtiön hallitus havaitsee, että yhtiön oma pääoma on negatiivinen, hallituksen täytyy tehdä kaupparekisteriin ilmoitus osakepääoman menettämisestä.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto

Osakepääoman menettämistä koskeva merkintä voidaan poistaa kaupparekisteristä, jos yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Yhtiön täytyy tehdä muutosilmoitus, jotta merkintä poistetaan rekisteristä.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin teet ilmoituksen?

Tee ilmoitus viivytyksettä.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä tarvitset?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Osakepääoman menettäminen

YTJ-palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Liitteitä ei tarvita.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto

Liitä mukaan tase, jonka mukaan yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Jos osakepääoma on alennettu 0 euroon, riittää että oma pääoma on enemmän kuin 0 euroa.

Liitä mukaan myös selvitys oman pääoman lisäyksestä. Jos yhtiö on tehnyt osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä mainittuja oman pääoman lisäyksiä, niistä täytyy liittää mukaan muu erityinen selvitys perusteluineen. Pääomalainasta riittää perusteluna maininta tämän huomioon ottamisesta oman pääoman laskelmassa.

Jos yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja, taseessa ja muussa selvityksessä täytyy olla tilintarkastusmerkintä tai ilmoitukseen täytyy liittää myös tilintarkastuskertomus.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Ilmoitus osakepääoman menettämisestä maksaa 50 euroa.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto maksaa 50 euroa.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin hinnastoon.

Tee ilmoitus YTJ-palvelussa.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeen ohjeisiin.

Osakepääoman menettämisestä säädetään osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024