Osakepääoman muutosten ilmoittaminen paperilomakkeella

Osakepääoman alentamisen, korottamisen tai menettämisen voit ilmoittaa ja alentamisen mahdollisen kuulutushakemuksen tehdä myös netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla.

Lue lisää netissä ilmoittamisesta:

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Osakepääoman menettämisestä ilmoittaminen maksaa 85 euroa.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto maksaa 85 euroa.

Osakepääoman korottamisesta ilmoittaminen maksaa 285 euroa.

Osakepääoman alentamisesta ilmoittaminen maksaa 285 euroa.

285 euron maksulla voi ilmoittaa muitakin samaan tai alempaan maksuluokkaan kuuluvia muutoksia, esimerkiksi osakepääoman alentaminen + osakepääoman korottaminen + uusi hallitus 285 maksavat yhteensä 285 euroa.

Osakepääoman alentamisesta ilmoittaminen ja kuulutuksen haku maksavat 520 euroa. Maksu sisältää myös mm. mahdollisen yhtiöjärjestysmuutoksen ja kaikki samalla ilmoitettavat osakepääoman korottamiset ja alentamiset sekä uuden hallituksen.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus ja osakepääoman alentamisessa mahdollinen kuulutushakemus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Liitelomakkeelta 13 löydät nimetyn kohdan useimmille ilmoitettaville asioille (esimerkiksi osakepääoman korottaminen ja alentaminen). Jos asialle ei ole nimettyä kohtaa, käytä lomakkeen sivulta 7 löytyvää kohtaa muille ilmoitettaville asioille.

Esimerkkejä:

Osakepääoman menettäminen
Ilmoita sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa", että yhtiön osakepääoma on menetetty.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto
Ilmoita sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa", että pyydät poistamaan yhtiön osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja liitelomake 13.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Osakepääoman menettäminen

Liitä hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Tase, jonka mukaan yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta
 • Jos yhtiö on tehnyt osakeyhtiölain 20. luvun 23. §:ssä mainittuja oman pääoman lisäyksiä, näistä on liitettävä mukaan muu erityinen selvitys perusteluineen. Pääomalainasta riittää perusteluna maininta pääomalainan huomioon ottamisesta oman pääoman laskelmassa.

Jos yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja, taseessa ja muussa selvityksessä täytyy olla tilintarkastusmerkintä, tai ilmoitukseen täytyy liittää myös tilintarkastuskertomus.

Osakepääoman korottaminen oman osakkeen luovutuksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kiinteistön kauppakirjan kopio.
 • tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Osakepääoman korottaminen rahastokorotuksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Hallitus voi päättää asiasta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Päätöksessä tulee näkyä korotuksen määrä ja mitä varoja korotukseen käytetään. Tutustu ohjeeseen hallituksen valtuutuksen antamisesta.

 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.

Osakepääoman korottaminen osakepääomasijoituksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Päätöksessä täytyy näkyä korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Muu selvitys osakepääoman maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Osakepääoman alentaminen ja mahdollinen kuulutuksen hakeminen

Liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 28.02.2019