Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakepääoman muutosten ilmoittaminen paperilomakkeella

Osakepääoman alentamisen, korottamisen tai menettämisen voit ilmoittaa alentamisen YTJ-palvelussa. Voit myös tehdä mahdollisen kuulutushakemuksen YTJ-palvelussa.

Ilmoittaminen netissä on nopeampaa kuin paperilomakkeilla.

Lue ohjeet, miten ilmoitat netissä osakepääoman menettämisen.

Lue ohjeet, miten ilmoitat netissä osakepääoman korottamisen.

Lue ohjeet, miten ilmoitat netissä osakepääoman alentamisen.

Mitä ilmoittaminen maksaa paperilomakkeella?

Osakepääoman menettämisestä ilmoittaminen maksaa 50 euroa.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto maksaa 50 euroa.

Osakepääoman korottamisesta ilmoittaminen maksaa 280 euroa.

Osakepääoman alentamisesta ilmoittaminen maksaa 280 euroa.

Osakepääoman alentamisesta ilmoittaminen ja kuulutuksen haku maksavat 280 euroa + 180 euroa kuulutus.  

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tee ilmoitus ja osakepääoman alentamisessa mahdollinen kuulutushakemus Y4-lomakkeella ja 13-liitelomakkeella.

Liitelomakkeelta 13 löydät nimetyn kohdan useimmille ilmoitettaville asioille (esimerkiksi osakepääoman korottaminen ja alentaminen). Jos asialle ei ole nimettyä kohtaa, käytä lomakkeen sivulta 7 löytyvää kohtaa muille ilmoitettaville asioille.

Esimerkkejä:

Osakepääoman menettäminen
Ilmoita sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa", että yhtiön osakepääoma on menetetty.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto
Ilmoita sivulla 7 kohdassa "Muuta rekisteriin ilmoitettavaa/rekisteristä poistettavaa", että pyydät poistamaan yhtiön osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin.Avautuu uuteen välilehteen

Kun olet tutustunut täyttöoppaaseen, täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja liitelomake 13 (pdf, 823.1 kt).

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität mukaan?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Osakepääoman menettäminen

Liitteitä ei tarvita.

Osakepääoman menettämistä koskevan rekisterimerkinnän poisto

Liitä mukaan tase, jonka mukaan yhtiön oma pääoma on yli puolet osakepääomasta. Jos osakepääoma on alennettu 0 euroon, riittää että oma pääoma on enemmän kuin 0 euroa.

Liitä mukaan myös selvitys oman pääoman lisäyksestä. Jos yhtiö on tehnyt osakeyhtiölain 20 luvun 23 §:ssä mainittuja oman pääoman lisäyksiä, niistä täytyy liittää mukaan muu erityinen selvitys perusteluineen. Pääomalainasta riittää perusteluna maininta tämän huomioon ottamisesta oman pääoman laskelmassa.

Jos yhtiöllä on velvollisuus valita tilintarkastaja, taseessa ja muussa selvityksessä täytyy olla tilintarkastusmerkintä, tai ilmoitukseen täytyy liittää myös tilintarkastuskertomus.

Osakepääoman korottaminen oman osakkeen luovutuksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kiinteistön kauppakirjan kopio.
 • Tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Osakepääoman korottaminen rahastokorotuksella

Liitä yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Hallitus voi päättää asiasta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Päätöksessä tulee näkyä korotuksen määrä ja mitä varoja korotukseen käytetään. Tutustu ohjeeseen hallituksen valtuutuksen antamisesta.

 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.

Osakepääoman korottaminen osakepääomasijoituksella

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Päätöksessä täytyy näkyä korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13.
 • Muu selvitys osakepääoman maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • Tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Osakepääoman alentaminen ja mahdollinen kuulutuksen hakeminen

Liitä mukaan yhtiökokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024