Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakepääoman korottaminen

Osakeyhtiö voi korottaa osakepääomaansa seuraavasti:

 • maksullisten uusien osakkeiden merkintähinnalla
 • yhtiön hallustaan luovuttamien omien osakkeiden merkintähinnalla
 • rahastokorotuksella
 • osakepääomasijoituksella
 • merkitsemällä optio-oikeuksista tai muista erityisistä oikeuksista maksettava merkintähinta osakepääomaan.

Osakepääoman korottamisesta täytyy tehdä ilmoitus kaupparekisteriin. Korotus tulee voimaan, kun korotuserä on merkitty kaupparekisteriin.

Kaupparekisteriin ei ilmoiteta osakeyhtiölain 8. luvun 2. §:ssä tarkoitettua vastikkeetonta sijoitusta sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon.

Maksulliset uudet osakkeet

Uusista osakkeista maksettava merkintähinta voidaan merkitä osakepääomaan. Tällainen osakepääoman korotus voi liittyä joko osakeantiin tai optioihin.

Kun osakepääoman korottaminen perustuu maksullisiin uusiin osakkeisiin, tutustu seuraaviin ohjeisiin:

Uusien osakkeiden rekisteröiminen maksullisessa osakeannissa

Optioiden nojalla annettavien uusien osakkeiden rekisteröiminen

Oman osakkeen luovutus

Osakepääomaan merkitään maksu yhtiön hallustaan luovuttamasta omasta osakkeesta, jos osakeantipäätöksessä on näin päätetty. Tämä voi tulla kyseeseen maksullisessa osakeannissa tai kun osakkeita saadaan optio-oikeuksien nojalla.

Tutustu ohjeisiin maksullisen osakeannin ilmoittamisesta.

Tutustu optio-oikeuksien ilmoittamisen ohjeisiin.

Rahastokorotus

Rahastokorotuksessa osakepääomaa korotetaan siirtämällä osakepääomaan varoja vapaasta omasta pääomasta, joko voittovaroista, sijoitetun vapaan oman pääoman rahastosta tai muista vapaan oman pääoman rahastoista.

Vanhan osakeyhtiölain aikaisista sidotun oman pääoman rahastoista vararahastoa ja ylikurssirahastoa voi myös käyttää rahastokorotukseen. Muita sidotun oman pääoman rahastoja ei voi käyttää.

Osakepääomasijoitus

Osakepääomasijoituksessa yhtiön osakepääomaan sijoitetaan yhtiön ulkopuolisia varoja ilman, että tähän liittyisi osake-, optio- tai muiden sellaisten oikeuksien antamista. Osakepääomasijoitus voi olla esimerkiksi yhtiöllä olevan velan muuntaminen osakepääomaksi (kuittaus).

Jos yhtiöllä on edelleen käytössä nimellisarvo, osakepääoma voi esimerkiksi osakepääomasijoituksen kautta muodostua suuremmaksi kuin osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla. Osakepääoman on kuitenkin aina oltava vähintään osakkeiden lukumäärä kerrottuna nimellisarvolla.

Esimerkki
Osakepääoma on 15 000 euroa, osakkeita 15 kpl, nimellisarvo 1 000 euroa. Yhtiö ilmoittaa rekisteröitäväksi 10 000 euron osakepääomasijoituksen. Osakepääoma on tämän jälkeen 25 000 euroa. Osakkeiden lukumäärä ja nimellisarvo säilyvät ennallaan.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Lue lisää maksullisen osakeannin uusien osakkeiden ilmoittamisen määräajasta.

Lue lisää määräajasta, kun osakepääomaa korotetaan uusien osakkeiden merkintähinnalla optio-oikeustilanteissa.

Muu kuin edellä tarkoitettu osakepääoman korotus on ilmoitettava rekisteröitäväksi viivytyksettä mahdollisen maksun tultua yhtiölle ja korotuksen ehtojen muutenkin täytyttyä. Käytännössä rahastokorotus on usein ilmoitettava kaupparekisteriin viivytyksettä päätöksenteon jälkeen.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä tarvitset?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Oman osakkeen luovutus

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13S (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna ja siirrä se YTJ-palveluun).
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13S (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna ja siirrä se YTJ-palveluun).
 • Muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos korotus on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta.

 • tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Rahastokorotus

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana

Hallitus voi päättää asiasta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Päätöksessä tulee näkyä korotuksen määrä ja mitä varoja korotukseen käytetään. Tutustu ohjeeseen hallituksen valtuutuksen antamisesta.

 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13S (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna ja siirrä se YTJ-palveluun).

Osakepääomasijoitus

Liitä seuraavat asiakirjat:

 • Hallituksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana. Päätöksessä on mainittava korotuksen määrä ja sijoitus, johon korotus perustuu.
 • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakepääoman korottamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13S (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna ja siirrä se YTJ-palveluun).
 • Tilintarkastajien todistus siitä, että osakepääoman maksamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13S (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna ja siirrä se YTJ-palveluun).
 • Muu selvitys osakepääoman maksamisesta, jos yhtiössä ei lain tai yhtiöjärjestyksen mukaan ole velvollisuutta valita tilintarkastajaa. Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.
 • tilintarkastajan lausunto, jos korotus on maksettu apporttiomaisuudella.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakepääoman korotusilmoitus maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoituksen paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeen ohjeisiin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024