Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Maksullinen osakeanti

Maksullisen osakeannin ilmoittamisessa kaupparekisteriin on kaksi vaihetta:

Vaihe 1: Osakeantipäätöksen ilmoittaminen, jos on päätetty antaa uusia osakkeita.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden ilmoittaminen ja mahdollinen osakepääoman korotus.

Käytännössä joskus osakeantipäätös ja uudet osakkeet voidaan ilmoittaa kaupparekisteriin yhtä aikaa.

Pitääkö osakeannissa korottaa osakepääomaa?

Lähtökohtana on, että uusien maksullisten osakkeiden merkintähinnalla korotetaan osakepääomaa. Osakeantipäätöksessä yhtiö voi kuitenkin päättää laittaa maksun kokonaan tai osittain sijoitetun vapaan oman pääoman rahastoon. Jos osakkeilla on nimellisarvo, osakepääomaa täytyy kuitenkin aina korottaa vähintään uusien osakkeiden nimellisarvon määrällä. Tutustu ohjeeseen osakepääoman korottamisesta.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Milloin ilmoitat?

Vaihe 1: Osakeantipäätös

Ilmoita osakeantipäätöksestä ilman aiheetonta viivytystä ja viimeistään kuukauden kuluttua päätöksestä. Kuukauden määräajan ylittyminen ei johda annin raukeamiseen, vaan ilmoituksia rekisteröidään näissäkin tilanteissa.

Huomio! Jos osakeantipäätöksen jälkeen ilmenee, että osakkeita annetaan päätöksen mukaista enimmäismäärää vähäisempi määrä, muutos voidaan ilmoittaa rekisteröitäväksi (ks. osakeyhtiölain 9. luvun 7. §).

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti

Ilmoita merkityt uudet osakkeet ja mahdollinen osakepääoman korotus rekisteröitäviksi ilman aiheetonta viivytystä, kun osakkeet on täysin maksettu ja mahdolliset muut merkintäehdot ovat täyttyneet.

Kun merkintäajan alkamisesta on kulunut yli vuosi, uusia osakkeita koskeva rekisteri-ilmoitus on lisäksi tehtävä viivytyksettä jokaisen tilikauden päättymisen jälkeen.

Osakkeet täytyy ilmoittaa rekisteröitäviksi viiden vuoden kuluessa osakeantipäätöksestä, jos osakeantipäätöksessä ei ole määrätty lyhyemmästä ajasta. Jos ilmoitus myöhästyy, osakkeiden antaminen raukeaa.

Jos on päätetty annettavien osakkeiden tarkasta määrästä tai vähimmäismäärästä, voit ilmoittaa uusia osakkeita vasta, kun kyseinen määrä osakkeita on saatu merkittyä ja maksettua. Tämä koskee myös kyseisiin osakkeisiin liittyvää osakepääoman korotusta.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä tarvitset?

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Vaihe 1: Osakeantipäätös

Liitä yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote. Hallitus voi päättää asiasta yhtiökokouksen antaman valtuutuksen nojalla. Tutustu ohjeeseen osakeantivaltuutuksesta.

Vaihe 2: Uusien osakkeiden rekisteröinti

Liitä seuraavat asiakirjat:

  • Hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että osakkeiden antamisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä. Vakuutuksen voi antaa liitelomakkeella 13S (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna se ja siirrä YTJ-palveluun).
  • Tilintarkastajan todistus siitä, että osakeyhtiölain säännöksiä osakkeiden maksamisesta on noudatettu, tai muu selvitys osakkeiden maksamisesta, jos osakeyhtiön ei ole pakko valita tilintarkastajaa. Todistuksen voi antaa liitelomakkeella 13S (lataa lomake koneellesi (pdf, 0.8 MB), täytä ja tallenna se ja siirrä YTJ-palveluun). Muu selvitys voi olla esimerkiksi tuloste lopullisesta maksutapahtumasta, jossa on pankin arkistotunnus, kopio tiliotteesta tai maksuautomaatilta saatu kuitti tai yhtiön tilintarkastajan antama todistus.

Jos osakkeet on maksettu apportilla, muu selvitys voi olla apportista lausuvan tilintarkastajan antama selvitys omaisuuden siirtymisestä. Jos apporttina on kiinteistö, muu selvitys voi olla kopio kiinteistön kauppakirjasta. Kiinteistökaupan tekemisestä saat tietoa Maanmittauslaitokselta. Siirry maanmittauslaitos.fi-sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

• Tilintarkastajan lausunto, jos osake on maksettu apporttiomaisuudella.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakeantipäätöksen ilmoittaminen maksaa 280 euroa.

Osakeantipäätöksen muuttaminen maksaa 280 euroa.

Osakepääoman korottaminen maksaa 280 euroa.

Uusien osakkeiden rekisteröinti maksaa 280 euroa.

280 euron hinta sisältää kaikki samalla ilmoituksella tehtävät muutokset, jotka koskevat osakeantia, osakepääoman korotusta ja osakkeiden määrää.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tee ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Jos teet ilmoitukset paperilomakkeella, käsittelyaika on pitempi kuin netissä ilmoitettaessa. Siirry paperilomakkeiden ohjeisiin.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024