Ilmoitus sulautumisen raukeamisesta

Tee ilmoitus sulautumisen raukeamisesta, jos

  • sulautumissuunnitelma on hylätty
  • sulautuminen muuten raukeaa tai perutaan.


Milloin ilmoitat?

Ilmoita sulautumisen raukeaminen viipymättä rekisteröitäväksi.

Mikä yhtiö tekee ilmoituksen?

Sulautumiseen osalliset yhtiöt tekevät yhdessä ilmoituksen sulautumisen raukeamisesta.

Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen tekee emoyhtiö.

Kuka allekirjoittaa ilmoituksen?

Ilmoitus allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Sulautumista koskevan ilmoituksen allekirjoittaa sähköisessä palvelussa vastaanottavan yhtiön edustaja. Sulautuvien yhtiöiden puolesta ilmoituksen allekirjoitukset tulevat 16S-lomakkeelle.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että ilmoituksen allekirjoittaa joku emoyhtiön hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Miten ilmoitat sulautumisen raukeamisen netissä?

Voit tehdä ilmoituksen netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Netissä et kuitenkaan voi ilmoittaa kombinaatiosulautumisen raukeamista.

Netissä ilmoittamista varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä ilmoitukseen netissä?

Liitä netissä YTJ-palvelussa mukaan 16S-lomake täytettynä.

Kun ilmoitus perustuu hylkäämispäätökseen, liitä ilmoitukseen selvitys päätöksestä, tilanteesta riippuen esimerkiksi yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Käsittelymaksu netissä on 40 euroa / yhtiö.

Palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksu suoritetaan verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla palvelussa sen jälkeen, kun ilmoitus on allekirjoitettu.

Tee ilmoitus

Miten ilmoitat sulautumisen raukeamisen paperilomakkeella?

Käytä ilmoittaessasi Y4-paperilomaketta ja 16-liitelomaketta.

Avaa lomake Y4 ja 16-liitelomake (PDF). Täytä ja tulosta lomake Y4 ja 16-liitelomake.

Mitä merkitään Y4-lomakkeen etusivulle? Mitä 16-liitelomakkeelle?

Y4-lomakkeen etusivulle kohtaan "Perustiedot" merkitään vastaanottavan yhtiön ja kombinaatiosulautumisessa jonkun sulautuvan yhtiön Y-tunnus ja toiminimi.

16-liitelomakkeella ilmoitetaan sekä vastaanottava yhtiö että kaikki sulautuvat yhtiöt. 16-liitelomakkeen lopussa on oma kohtansa raukeamisen ilmoittamiselle.

Kun ilmoitus perustuu hylkäämispäätökseen, ilmoita hylkäämispäätöksen päivämäärä 16-liitelomakkeen Muut muutokset -kohdassa.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että lomakkeen allekirjoittaa emoyhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö.

Mitä liitteitä paperi-ilmoitukseen mukaan?

  • Kun ilmoitus perustuu hylkäämispäätökseen, liitä ilmoitukseen selvitys päätöksestä, tilanteesta riippuen esimerkiksi yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistama kopio tai ote.
  • Kuitti käsittelymaksusta

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeilla maksaa?

Käsittelymaksu on 95 euroa.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 27.05.2020