Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Ilmoitus sulautumisen täytäntöönpanosta

Ilmoittaminen osakeyhtiöiden sulautumisen täytäntöönpanosta on kolmas vaihe osakeyhtiöiden sulautumisessa. Seuraava ja viimeinen vaihe on ilmoittaminen lopputilityksestä.

Kun sulautumisen täytäntöönpano on rekisteröity kaupparekisteriin, sulautuvan yhtiön varat ja velat siirtyvät selvitysmenettelyttä vastaanottavalle yhtiölle. Samalla sulautuva yhtiö purkautuu, ja kombinaatiosulautumisessa vastaanottava yhtiö syntyy.

Lue lisää sulautumisen oikeusvaikutuksista osakeyhtiölain 16 luvun 16 §:stä.Avautuu uuteen välilehteen

Voit tehdä ilmoituksen sulautumisen täytäntöönpanosta

 • YTJ-palvelussa (vain tavallinen eli absorptiosulautuminen ja tytäryhtiösulautuminen)
 • verkkolomakkeella (vain kombinaatiosulautuminen ja rajat ylittävä sulautuminen)
 • paperilomakkeella (kaikki sulautumisen tavat).

Asunto-osakeyhtiö ei voi tehdä ilmoitusta verkkolomakkeella.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Onko yrityksillä yrityskiinnityksiä?

Jos sulautumiseen osallistuvista yhtiöistä useampaan kuin yhteen kohdistuu yrityskiinnitys, kiinnitysten etuoikeudet täytyy järjestää, jotta sulautumisen täytäntöönpano voitaisiin rekisteröidä kaupparekisteriin.

Vaihtoehtoisesti voidaan yrityskiinnityksiä kuolettamalla päästä tilanteeseen, jossa useampaan kuin yhteen sulautumisen osapuolista ei kohdistu yrityskiinnityksiä. Lue lisää yrityskiinnityksistä.

Milloin ilmoitat?

Ilmoita sulautumisen täytäntöönpano kuuden kuukauden kuluessa sulautumista koskevasta päätöksestä, muuten sulautuminen raukeaa.

Voi tehdä ilmoituksen sulautumisen täytäntöönpanosta jo kuulutusmenettelyn eli toisen vaiheen aikana. Lue lisää kuulutusmenettelystä.

Mikä yhtiö tekee ilmoituksen?

Sulautumiseen osalliset yhtiöt tekevät yhdessä ilmoituksen sulautumisen täytäntöönpanosta.

Emoyhtiö tekee ilmoituksen tytäryhtiösulautumisessa.

Miten ilmoitat YTJ-palvelussa?

Voit ilmoittaa YTJ-palvelussa vain tavallisen eli absorptiosulautumisen tai tytäryhtiösulautumisen täytäntöönpanon. YTJ-palvelussa tehty ilmoitus käsitellään nopeammin kuin lomakkeella tehty ilmoitus.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

YTJ-palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä, kun ilmoitat YTJ-palvelussa?

Lisää YTJ-palvelussa seuraavat liitteet:

 • Kaikkien osallisyhtiöiden sulautumispäätökset pöytäkirjaselvityksenä, tilanteesta riippuen joko yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjasta kopio tai ote yhden henkilön oikeaksi todistamana.
 • Kunkin sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että sulautumisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
 • Tytäryhtiösulautumisessa vakuutus vain emoyhtiön hallituksen jäseneltä tai toimitusjohtajalta.

Vakuutuksen antamiselle on valmis pohja 16S-lomakkeella. Avaa: 16S-lomake. (pdf, 627.2 kt)

Todistuksen ja lausunnon antamista varten on valmis pohja 16S-lomakkeella. Avaa: 16S-lomake (pdf, 627.2 kt).

Todistuksen antamista varten on valmis pohja 16S-lomakkeella. Avaa: 16S-lomake (pdf, 627.2 kt).

 • Tytäryhtiösulautumisessa vastaanottavan yhtiön hallituksen jäseneltä tai toimitusjohtajalta todistus, joka koskee jokaista kyseisessä sulautumisessa kuulutettua yhtiötä.
 • Muissa sulautumisissa todistus tarvitaan kunkin kuulutetun yhtiön hallituksen jäseneltä tai toimitusjohtajalta.

Sähköisessä palvelussa on omat kohtansa liitteiden lisäämistä varten. Lataa 16S-lomake koneellesi ja täytä ja tallenna se. Liitä 16S-lomake- ja päätösasiakirjat mukaan ilmoitukseen YTJ-palvelussa.

Avaa ja lataa koneellesi 16S-lomake (pdf, 627.2 kt).

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia).

Kuka allekirjoittaa YTJ-palvelussa?

Ilmoitus allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää allekirjoittamisesta YTJ-palvelussa ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää valtuuttamisesta YTJ-palvelussa ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Sulautumista koskevan ilmoituksen allekirjoittaa sähköisessä palvelussa vastaanottavan yhtiön edustaja. Sulautuvien yhtiöiden puolesta ilmoituksen allekirjoitukset YTJ-palvelussa tulevat 16S-lomakkeelle.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että ilmoituksen allekirjoittaa emoyhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö.

Mitä ilmoittaminen maksaa YTJ-palvelussa?

Ilmoittaminen YTJ-palvelussa (vain tavallinen eli absorptiosulautuminen ja tytäryhtiösulautuminen) maksaa 240 euroa / yhtiö.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksa käsittelymaksu verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla palvelussa sen jälkeen, kun ilmoitus on allekirjoitettu.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen

Miten ilmoitat verkko- tai paperilomakkeella?

Verkkolomakkeella voit ilmoittaa vain kombinaatiosulautumisen tai rajat ylittävän sulautumisen täytäntöönpanon. Asunto-osakeyhtiö ei voi tehdä ilmoitusta verkkolomakkeella.

Sulautumiseen osalliset yhtiöt tekevät yhteisen ilmoituksen.

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 16-liitelomakkeen. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 16-liitelomake (pdf, 0.9 MB).

Y4-lomakkeen etusivulle kohtaan "Perustiedot" merkitse kyseisistä yhtiöistä yhden Y-tunnus ja toiminimi.

16-liitelomakkeella ilmoita kaikki sulautumisessa mukana olevat yhtiöt ja täytä tiedot kohdasta "III vaihe".

Kun kyseessä on kombinaatiosulautuminen, täytä uudesta yhtiöstä myös Y1-perustamisilmoituslomake, liitelomake 1 ja henkilötietolomake. Älä kuitenkaan täytä 1-liitelomakkeella olevaa hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutusta ja tilintarkastajien todistusta.

Avaa: Y1-lomake (pdf, 0.3 MB), 1-liitelomake (pdf, 0.9 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Huomio! Ilmoita henkilöiden yksilöintitiedot kaupparekisteriin henkilötietolomakkeella. Älä kirjoita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia tai henkilöiden kotiosoitteita.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Allekirjoittajana on hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että lomakkeen allekirjoittaa emoyhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö.

Mitä liitteitä, kun ilmoitat lomakkeella?

Lisää ilmoitukseen seuraavat liitteet:

 • Kuitti käsittelymaksusta
 • Kaikkien osallisyhtiöiden sulautumispäätökset pöytäkirjaselvityksenä, tilanteesta riippuen joko yhtiökokouksen tai hallituksen kokouksen pöytäkirjan muodossa.
 • Jokaisen sulautumiseen osallistuvan yhtiön hallituksen jäsenten ja toimitusjohtajan vakuutus siitä, että sulautumisessa on noudatettu osakeyhtiölain säännöksiä.
   • Tytäryhtiösulautumisessa vakuutus tarvitaan vain emoyhtiön hallituksen jäseneltä tai toimitusjohtajalta.
   • Vakuutuksen antamiselle on valmis pohja 16-liitelomakkeella.
 • Tytäryhtiösulautumisessa vastaanottavan yhtiön hallituksen jäseneltä tai toimitusjohtajalta todistus, joka koskee jokaista kyseisen sulautumisen osalta kuulutettua yhtiötä.
   • Muissa sulautumisissa todistus kunkin kuulutetun yhtiön hallituksen jäseneltä tai toimitusjohtajalta.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia, kotiosoitteita tai salassa pidettäviä tietoja (kuten terveystietoja tai liikesalaisuuksia) mahdollista henkilötietolomaketta lukuun ottamatta.

Miten jätät ilmoituksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät ilmoituksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja muut tarvittavat liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Mitä ilmoittaminen maksaa verkko- tai paperilomakkeella?

Ilmoittaminen verkkolomakkeella (vain kombinaatiosulautuminen ja rajat ylittävä sulautuminen) maksaa 240 euroa / yhtiö.

Ilmoittaminen paperilomakkeella (kaikki sulautumisen tavat) maksaa 240 euroa / yhtiö.

Kun ilmoitat verkko- tai paperilomakkeella, maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Esimerkki käsittelymaksusta: A Oy ja B Oy sulautuvat yhtiöön C Oy.

 • Verkkolomakkeella käsittelymaksu on 720 euroa (240 euroa + 240 euroa + 240 euroa).
 • Paperilomakkeella käsittelymaksu on 720 euroa (240 euroa + 240 euroa + 240 euroa).

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää ilmoituksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
 2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
 3. Ilmoitus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä ilmoitus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön muutosilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet ilmoittamisesta lomakkeella) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat ilmoituksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi ilmoituksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 02.01.2024