Kuulutushakemus velkojille osakeyhtiöiden sulautumisessa

Kuulutusta velkojille haetaan osakeyhtiöiden sulautumisen toisessa vaiheessa. Tämän jälkeen seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen sulautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Milloin haet kuulutusta velkojille?

Hae kuulutusta neljän kuukauden kuluessa siitä, kun sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin. Voit yhtä aikaa ilmoittaa sulautumissuunnitelman (ensimmäinen vaihe) ja hakea kuulutusta (toinen vaihe).

Sulautuminen raukeaa, jos kuulutusta ei haeta neljän kuukauden määräajassa.

Mitkä yhtiöt hakevat kuulutusta?

Sulautuvat yhtiöt hakevat kuulutusta.

Myös vastaanottavan yhtiön on haettava kuulutusta, jos sulautuminen on tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun.

Miten haet kuulutusta netissä?

Voit hakea kuulutusta netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa.

Kombinaatiosulautumiseen liittyviä ilmoituksia ei kuitenkaan voi tehdä netissä.

Netissä ilmoittaessasi tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Palvelu ohjaa kuulutuksen teossa ja laskee maksun automaattisesti.

Maksa käsittelymaksu verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla palvelussa sen jälkeen, kun ilmoitus on allekirjoitettu.

Aloita kuulutusta koskeva hakemus YTJ-palvelussa vastaanottavan yhtiön Y-tunnuksella.

Kuka tekee hakemuksen netissä?

Vastaanottava yhtiö allekirjoittaa hakemuksen netissä.

Sulautuvan yhtiön puolesta hakemuksen allekirjoitus tulee 16S-lomakkeelle. Tallenna lomake koneellesi, ja liitä se täytettynä hakemukseen netissä. Avaa 16S-lomake.

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa hakemuksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään hakemuksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Mitä hakemus maksaa netissä?

Kuulutushakemus netissä maksaa 380 euroa / kuulutettava yhtiö.

Tee ilmoitus.


Miten haet kuulutusta paperilomakkeilla?

Samaan sulautumiseen osalliset yhtiöt, joiden täytyy hakea kuulutusta, voivat tehdä yhteisen hakemuksen. Hakemus on kalliimpi paperilomakkeilla kuin netissä.

Paperilomakkeella hakiessa käytetään Y4-lomaketta ja 16-liitelomaketta.

Y4-lomakkeen etusivulle kohtaan perustiedot merkitään yhden hakijayhtiön Y-tunnus ja toiminimi. 16-liitelomakkeen alkuosaan merkitään kaikki kuulutusta hakevat yhtiöt ja täytetään kohta "II vaihe". Samaan sulautumiseen osalliset yhtiöt voivat hakea kuulutusta myös erillisillä hakemuksilla.

Jos sekä ilmoitat sulautumissuunnitelman että haet kuulutusta samalla paperilomakkeella, merkitse Y4-lomakkeen kohtaan perustiedot vastaanottavan yhtiön Y-tunnus ja toiminimi.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake ja 16-liitelomake.

Kuka allekirjoittaa kuulutushakemuksen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen hakijayhtiön puolesta.

Jos samalla kertaa ilmoitetaan sulautumissuunnitelma ja haetaan kuulutusta velkojille, jokainen sulautumismenettelyyn osallistuva osakeyhtiö allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä kuulutushakemus paperilomakkeella maksaa?

Kuulutushakemus maksaa 435 euroa / kuulutettava yhtiö. Alla näet esimerkit erilaisista kuulutuksista.

Esimerkki 1:
Jos A Oy ja B Oy sulautuvat C Oy:hyn eikä vastaanottavalle yhtiölle (C Oy) tarvitse hakea kuulutusta, käsittelymaksu on 870 euroa (435 euroa + 435 euroa).

Esimerkki 2 :
Jos A Oy ja B Oy sulautuvat C Oy:hyn ja jos myös vastaanottavalle yhtiölle täytyy tilintarkastajan lausunnon vuoksi hakea kuulutus, käsittelymaksu on 1305 euroa (435 euroa + 435 euroa + 435 euroa).

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Miten PRH antaa kuulutuksen velkojille?

PRH antaa kuulutuksen velkojille, joilla on oikeus vastustaa sulautumista.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.

Kuulutus merkitään myös kaupparekisteriin.

Kuulutushakemuksen käsittelyyn voi mennä aikaa lähes neljä kuukautta. Käytännössä määräpäivä asetetaan kolmen kuukauden ja 14 päivän päähän kuulutuksen rekisteröimisestä.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua muun muassa Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisterin sivuilla. Siirry Kuulutusrekisterin sivuille.

Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille

Kuulutusta hakeneiden yhtiöiden on lähetettävä osakeyhtiölain 16 luvun 7 §:ssä määritelty ilmoitus velkojille viimeistään kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää.

Ilmoitusten lähettämisestä tarvitaan todistus, joka liitetään sulautumisen täytäntöönpanosta tehtävään ilmoitukseen.

Velkojien vastustus

Velkojalla on oikeus vastustaa sulautumista, jos

  • saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä
  • saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) ja saatava on syntynyt viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

PRH ilmoittaa yhtiölle, jos velkoja on vastustanut sulautumista. Siinä tapauksessa että vastustuksia ei ole tullut, PRH ei lähetä tietoa yhtiölle.

Velkojan vastustamisen myötä sulautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä.

Asian käsittelyä on lykättävä, jos yhtiö osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan, taikka jos yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.

Lue ohje, miten velkoja voi ilmoittaa vastustavansa sulautumista, kun kaupparekisteriin on merkitty kuulutus.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021