Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Kuulutushakemus velkojille osakeyhtiöiden sulautumisessa

Kuulutusta velkojille haetaan osakeyhtiöiden sulautumisen toisessa vaiheessa. Tämän jälkeen seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen sulautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Voit hakea kuulutusta velkojille

  • YTJ-palvelussa (vain tavallinen eli absorptiosulautuminen ja tytäryhtiösulautuminen)
  • verkkolomakkeella (vain kombinaatiosulautuminen ja rajat ylittävä sulautuminen)
  • paperilomakkeella (kaikki sulautumisen tavat).

Asunto-osakeyhtiö ei voi hakea kuulutusta verkkolomakkeella.

Tällä sivulla on tietoa seuraavista asioista:

Milloin haet kuulutusta velkojille?

Hae kuulutusta kuukauden kuluessa siitä, kun sulautumissuunnitelma on rekisteröity kaupparekisteriin. Voit yhtä aikaa ilmoittaa sulautumissuunnitelman (ensimmäinen vaihe) ja hakea kuulutusta (toinen vaihe).

Sulautuminen raukeaa, jos kuulutusta ei haeta kuukauden määräajassa.

Mitkä yhtiöt hakevat kuulutusta?

Sulautuvat yhtiöt hakevat kuulutusta.

Myös vastaanottavan yhtiön on haettava kuulutusta, jos sulautuminen on tilintarkastajan lausunnon mukaan omiaan vaarantamaan vastaanottavan yhtiön velkojen maksun.

Miten haet kuulutusta YTJ-palvelussa?

Voit hakea kuulutusta YTJ-palvelussa, kun kyse on tavallisesta eli absorptiosulautumisesta tai tytäryhtiösulautumisesta. YTJ-palvelussa tehty hakemus käsitellään nopeammin kuin lomakkeella tehty hakemus.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Aloita kuulutusta koskeva hakemus YTJ-palvelussa vastaanottavan yhtiön Y-tunnuksella.

Lisää palvelussa liitteeksi 16S-lomake täytettynä. Tallenna lomake ensin omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: 16S-lomake (pdf, 627.2 kt).

Kuka allekirjoittaa YTJ-palvelussa?

Vastaanottava yhtiö allekirjoittaa hakemuksen YTJ-palvelussa .

Sulautuvan yhtiön puolesta hakemuksen allekirjoitus tulee 16S-lomakkeelle, katso linkki lomakkeeseen yllä.

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa hakemuksen. Lue lisää allekirjoittamisesta YTJ-palvelussa ytj.fi-sivuilta. Avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään hakemuksen. Lue lisää valtuuttamisesta YTJ-palvelussa ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Mitä hakeminen maksaa YTJ-palvelussa?

Kuulutushakemus YTJ-palvelussa (vain tavallinen eli absorptiosulautuminen ja tytäryhtiösulautuminen) maksaa 180 euroa / kuulutettava yhtiö.

YTJ-palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksa käsittelymaksu verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla palvelussa sen jälkeen, kun ilmoitus on allekirjoitettu.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen

Miten haet verkko- tai paperilomakkeella?

Verkkolomakkeella voit hakea kuulutusta vain, jos kyse on kombinaatiosulautumisesta tai rajat ylittävästä sulautumisesta. Asunto-osakeyhtiö ei voi hakea kuulutusta verkkolomakkeella.

Samaan sulautumiseen osalliset yhtiöt (joiden täytyy hakea kuulutusta) voivat hakea joko yhteisellä hakemuksella tai erikseen.

Tarvitset Y4-lomakkeen ja 16-liitelomakkeen. Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöohjeisiin ytj.fi-sivulla.Avautuu uuteen välilehteen

Tallenna lomakkeet omalle koneellesi täyttämistä varten.

Avaa: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB) ja 16-liitelomake (pdf, 0.9 MB).

Y4-lomakkeen etusivulle kohtaan perustiedot merkitse yhden hakijayhtiön Y-tunnus ja toiminimi.

16-liitelomakkeen alkuosaan merkitään kaikki kuulutusta hakevat yhtiöt ja täytetään kohta "II vaihe". Samaan sulautumiseen osalliset yhtiöt voivat hakea kuulutusta myös erillisillä hakemuksilla.

Jos sekä ilmoitat sulautumissuunnitelman että haet kuulutusta samalla lomakkeella, merkitse Y4-lomakkeen kohtaan "Perustiedot" vastaanottavan yhtiön Y-tunnus ja toiminimi.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen hakijayhtiön puolesta.

Jos samalla kertaa ilmoitetaan sulautumissuunnitelma ja haetaan kuulutusta velkojille, jokainen sulautumismenettelyyn osallistuva osakeyhtiö allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Miten jätät hakemuksen verkkolomakkeella?

Kirjaudu verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin.

Kirjautumiseen tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi jonkun näistä: suomalaiset henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenne tai sirullinen henkilökortti (HST-kortti). Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Kun olet kirjautunut, valitse, minkä asian ilmoitat kaupparekisteriin. Lisää lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja mahdolliset muut liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten jätät hakemuksen paperilomakkeella?

Täytä, tulosta ja allekirjoita lomakkeet. Lähetä lomakkeet, kuitti käsittelymaksusta ja mahdolliset muut liitteet kirjepostissa. Löydät osoitteen Y-lomakkeelta.

Mitä hakeminen maksaa verkko- tai paperilomakkeella?

Kuulutushakemus verkkolomakkeella (vain kombinaatiosulautuminen ja rajat ylittävä sulautuminen) maksaa 180 euroa / kuulutettava yhtiö.

Kuulutushakemus paperilomakkeella (kaikki sulautumisen tavat) maksaa 180 euroa / kuulutettava yhtiö.

Kun hae verkko- tai paperilomakkeella, maksa käsittelymaksu ennen kuin haet, ja liitä kuitti mukaan hakemukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Alla näet esimerkit erilaisista kuulutuksista.

Esimerkki 1: A Oy ja B Oy sulautuvat C Oy:hyn, ja vastaanottavalle yhtiölle (C Oy) ei tarvitse hakea kuulutusta.

Käsittelymaksu on 360 euroa (180 euroa + 180 euroa).

Esimerkki 2: A Oy ja B Oy sulautuvat C Oy:hyn. Myös vastaanottavalle yhtiölle täytyy tilintarkastajan lausunnon vuoksi hakea kuulutus.

Käsittelymaksu on 540 euroa (180 euroa + 180 euroa + 180 euroa).

Eikö ole suomalaista henkilötunnusta?

Jos sinulla ei ole suomalaista henkilötunnusta, voit jättää hakemuksen sähköisesti verkkolomakkeella, jos kaikki seuraavat ehdot täyttyvät:

  1. Olet EU-maan kansalainen, jolla ei ole suomalaista henkilötunnusta.
  2. Sinulla on käytössäsi jonkin toisen EU-maan tunnistusväline.
  3. Hakemus koskee osakeyhtiötä tai sivuliikettä.

Jätä hakemus kirjautumalla verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Kirjautuessasi valitse maa, jonka tunnistusväline sinulla on käytössäsi.

Kun olet kirjautunut, valitse, että kyse on osakeyhtiön muutosilmoituksesta. Anna yrityksen tiedot. Lisää ilmoituslomakkeet (katso tältä sivulta ohjeet hakemisesta lomakkeella) ja kaikki muut tarvittavat liitteet pdf-tiedostoina. Lähetä.

Siirry verkkolomakkeelle Ulkomaalaisen tunnistustapa – Ilmoitus kaupparekisteriin. Avautuu uuteen välilehteen

Miten seuraat hakemuksen käsittelyä?

Voit seurata PRH:een lähettämäsi hakemuksen käsittelytilannetta Virre-tietopalvelun ilmoitushausta. Siirry Virre-tietopalvelun ilmoitushakuun. Avautuu uuteen välilehteen

Miten PRH antaa kuulutuksen velkojille?

PRH antaa kuulutuksen velkojille, joilla on oikeus vastustaa sulautumista.

PRH julkaisee kuulutuksen Virallisessa lehdessä viimeistään kolme kuukautta ennen määräpäivää. Siirry Viralliseen lehteen.Avautuu uuteen välilehteen

Kuulutus merkitään myös kaupparekisteriin.

Kuulutushakemuksen käsittelyyn voi mennä aikaa lähes neljä kuukautta. Käytännössä määräpäivä asetetaan kolmen kuukauden ja 14 päivän päähän kuulutuksen rekisteröimisestä.

Kuulutusten sisältöön voi tutustua muun muassa Oikeusrekisterikeskuksen Kuulutusrekisterin sivuilla. Siirry Kuulutusrekisterin sivuille.Avautuu uuteen välilehteen

Yhtiön kirjallinen ilmoitus velkojille

Kuulutusta hakeneiden yhtiöiden on lähetettävä osakeyhtiölain 16 luvun 7 §:ssä määritelty ilmoitus velkojille viimeistään kuukausi ennen kuulutuksessa mainittua määräpäivää.

Ilmoitusten lähettämisestä tarvitaan todistus, joka liitetään sulautumisen täytäntöönpanosta tehtävään ilmoitukseen.

Velkojien vastustus

Velkojalla on oikeus vastustaa sulautumista, jos

  • saatava on syntynyt ennen sulautumissuunnitelman rekisteröimistä
  • saatava voidaan periä ilman tuomiota tai päätöstä niin kuin verojen ja maksujen täytäntöönpanosta annetussa laissa (706/2007) ja saatava on syntynyt viimeistään kuulutuksessa mainittuna määräpäivänä.

PRH ilmoittaa yhtiölle, jos velkoja on vastustanut sulautumista. Siinä tapauksessa että vastustuksia ei ole tullut, PRH ei lähetä tietoa yhtiölle.

Velkojan vastustamisen myötä sulautuminen raukeaa kuukauden kuluttua määräpäivästä.

Asian käsittelyä on lykättävä, jos yhtiö osoittaa kuukauden kuluessa määräpäivästä panneensa vireille kanteen sen vahvistamiseksi, että velkoja on saanut maksun tai turvaavan vakuuden saatavastaan, taikka jos yhtiö ja velkoja yhdessä pyytävät asian käsittelyn lykkäämistä.

Lue ohje, miten velkoja voi ilmoittaa vastustavansa sulautumista, kun kaupparekisteriin on merkitty kuulutus.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 01.01.2024