Osakeyhtiön ilmoitus sulautumissunnitelmasta

Osakeyhtiöiden sulautumisen ensimmäisessä vaiheessa ilmoitat kaupparekisteriin sulautumissuunnitelman. Voit samalla hakea myös kuulutusta velkojille. Lue lisää kuulutusten hakemisesta.

Seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen sulautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Milloin ilmoitat sulautumissuunnitelman?

Sulautumissuunnitelma täytyy ilmoittaa rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta.

Sulautuminen raukeaa, jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai jos rekisteröiminen evätään.

Kuka tekee ilmoituksen sulautumissuunnitelmasta?

Sulautumiseen osalliset yhtiöt tekevät yhdessä ilmoituksen.

Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen tekee emoyhtiö.

Kuka allekirjoittaa sulautumissuunnitelman?

Ilmoitus allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että ilmoituksen allekirjoittaa emoyhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö.

Miten ilmoitat sulautumissuunnitelman netissä?

Voit tehdä ilmoituksen netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Netissä et kuitenkaan voi ilmoittaa kombinaatiosulautumista.

Netissä ilmoittamista varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä ilmoitukseen netissä?

Liitä netissä YTJ-palvelussa mukaan seuraavat liitteet:

  • 16S-lomake täytettynä
  • sulautumissuunnitelma
  • tilintarkastajan lausunto.

Mitä ilmoitus maksaa netissä?

Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen netissä maksaa 185 euro / yhtiö.

Jos sulautumisen yhteydessä ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi aputoiminimiä, niistä on erilliset käsittelymaksut. Aputoiminimen ilmoittaminen netissä maksaa 65 euroa / aputoiminimi. Lue lisää aputoiminimestä.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla palvelussa sen jälkeen, kun ilmoitus on allekirjoitettu.


Miten ilmoitat sulautumissuunnitelman paperilomakkeilla?

Käytä ilmoittaessa Y4-paperilomaketta ja 16-liitelomaketta.

Voit ilmoittaa sulautumissuunnitelman (ensimmäisen vaiheen) ja hakea kuulutusta velkojille (toisen vaiheen) yhtä aikaa. Kumpaankin vaiheeseen liittyy kuitenkin oma käsittelymaksunsa.

Mitä ilmoittaminen maksaa lomakkeilla?

Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen on kalliimpi kuin netissä ilmoitettaessa. Käsittelymaksu on 225 euroa / osakeyhtiö.

Esimerkki: A Oy ja B Oy sulautuvat C Oy:hyn. Käsittelymaksu on 225 euroa + 225 euroa + 225 euroa = 675 euroa.

Maksu kattaa ne vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestysmuutokset, joista on mainittu sulautumissuunnitelmassa ja jotka rekisteröidään sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Jos sulautumisen yhteydessä ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi aputoiminimiä, niistä on erilliset käsittelymaksut. Aputoiminimen ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa 100 euroa / aputoiminimi. Lue lisää aputoiminimestä.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Mitä merkitään Y4-lomakkeen etusivulle? Mitä 16-liitelomakkeelle?

Y4-lomakkeen etusivulle kohtaan "Perustiedot" merkitään vastaanottavan yhtiön ja kombinaatiosulautumisessa jonkun sulautuvan yhtiön Y-tunnus ja toiminimi. 16-liitelomakkeella kerrotaan sekä vastaanottava yhtiö että kaikki sulautuvat yhtiöt ja täytetään tiedot kohdasta "I vaihe".

Jos ilmoitetaan vastaanottavan yhtiön uusi toiminimi, rinnakkaistoiminimiä tai aputoiminimiä, ne merkitään Y4-lomakkeelle.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittavat lomakkeen.

Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, mukaan liitetään avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä tai yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna jäljennöksenä.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että lomakkeen allekirjoittaa emoyhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Jos kuitenkin samalla haetaan kuulutusta velkojille, kaikki sulautumiseen osallistuvat yhtiöt allekirjoittavat lomakkeen.

Mitä liitteitä ilmoituksen mukaan?

Liitä seuraavat liitteet:

  • Sulautumissuunnitelma
Jos on kombinaatiosulautuminen, liitä sulautumissuunnitelma alkuperäisenä.
  • Tilintarkastajan lausunto

Kombinaatiosulautumisessa lausuntoa ei tarvita, jos kaikkien sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajat ovat suostuneet tähän.

Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4 ja 16.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 16.06.2017