Osakeyhtiön ilmoitus sulautumissuunnitelmasta

Osakeyhtiöiden sulautumisen ensimmäisessä vaiheessa ilmoitat kaupparekisteriin sulautumissuunnitelman. Voit samalla hakea myös kuulutusta velkojille. Lue lisää kuulutuksen hakemisesta.

Seuraavat vaiheet ovat ilmoittaminen sulautumisen täytäntöönpanosta ja ilmoittaminen lopputilityksestä.

Milloin ilmoitat?

Ilmoita sulautumissuunnitelma rekisteröitäväksi kuukauden kuluessa suunnitelman allekirjoittamisesta.

Sulautuminen raukeaa, jos ilmoitusta ei tehdä määräajassa tai jos rekisteröiminen evätään.

Mikä yhtiö tekee ilmoituksen?

Sulautumiseen osalliset yhtiöt tekevät yhdessä ilmoituksen sulautumissuunnitelmasta.

Tytäryhtiösulautumisessa ilmoituksen tekee emoyhtiö.

Kuka allekirjoittaa?

Ilmoitus allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Joku hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Sulautumista koskevan ilmoituksen allekirjoittaa sähköisessä palvelussa vastaanottavan yhtiön edustaja. Sulautuvien yhtiöiden puolesta ilmoituksen allekirjoitukset tulevat 16S-lomakkeelle.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että ilmoituksen allekirjoittaa joku emoyhtiön hallituksen jäsenistä, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Miten ilmoitat sulautumissuunnitelman netissä?

Voit tehdä ilmoituksen netissä PRH:n ja Verohallinnon yhteisessä YTJ-palvelussa. Netissä et kuitenkaan voi ilmoittaa kombinaatiosulautumista.

Netissä ilmoittamista varten tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti). Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä ilmoitukseen netissä?

Liitä netissä YTJ-palvelussa mukaan seuraavat liitteet:

  • 16S-lomake täytettynä
  • sulautumissuunnitelma
  • tilintarkastajan lausunto.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Mitä ilmoittaminen netissä maksaa?

Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen netissä maksaa 185 euroa / yhtiö.

Jos sulautumisen yhteydessä ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi aputoiminimiä, niistä on erilliset käsittelymaksut. Aputoiminimen ilmoittaminen netissä maksaa 60 euroa / aputoiminimi. Lue lisää aputoiminimestä.

Palvelu laskee maksun automaattisesti. Maksu suoritetaan verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla palvelussa sen jälkeen, kun ilmoitus on allekirjoitettu.

Tee ilmoitus.


Miten ilmoitat sulautumissuunnitelman paperilomakkeilla?

Käytä ilmoittaessasi Y4-paperilomaketta ja 16-liitelomaketta.

Voit ilmoittaa sulautumissuunnitelman (ensimmäisen vaiheen) ja hakea kuulutusta velkojille (toisen vaiheen) yhtä aikaa. Kumpaankin vaiheeseen liittyy kuitenkin oma käsittelymaksunsa.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake ja 16-liitelomake.

Mitä merkitään Y4-lomakkeen etusivulle? Mitä 16-liitelomakkeelle?

Y4-lomakkeen etusivulle kohtaan "Perustiedot" merkitään vastaanottavan yhtiön ja kombinaatiosulautumisessa jonkun sulautuvan yhtiön Y-tunnus ja toiminimi. 16-liitelomakkeella ilmoitetaan sekä vastaanottava yhtiö että kaikki sulautuvat yhtiöt ja täytetään kohta "I vaihe".

Jos ilmoitetaan vastaanottavan yhtiön uusi toiminimi, rinnakkaistoiminimiä tai aputoiminimiä, ne merkitään Y4-lomakkeelle.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Y4-lomake allekirjoitetaan jokaisen sulautumismenettelyyn osallistuvan yhtiön puolesta. Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Tytäryhtiösulautumisessa riittää, että lomakkeen allekirjoittaa emoyhtiön hallituksen jäsen, toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö. Jos kuitenkin samalla haetaan kuulutusta velkojille, kaikki sulautumiseen osallistuvat yhtiöt allekirjoittavat lomakkeen.

Mitä liitteitä paperi-ilmoituksen mukaan?

Liitä seuraavat liitteet ilmoitukseen:

  • Kuitti käsittelymaksusta
  • Sulautumissuunnitelma
Jos kyseessä on kombinaatiosulautuminen, liitä sulautumissuunnitelma alkuperäisenä.
  • Tilintarkastajan lausunto

Kombinaatiosulautumisessa lausuntoa ei tarvita, jos kaikkien sulautuvien yhtiöiden osakkeenomistajat ovat suostuneet tähän.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai henkilöiden osoitteita.

Mitä ilmoittaminen paperilomakkeilla maksaa?

Sulautumissuunnitelman ilmoittaminen paperilomakkeilla on kalliimpaa kuin netissä ilmoittaminen. Paperi-ilmoituksen käsittelymaksu on 240 euroa / osakeyhtiö.

Esimerkki: A Oy ja B Oy sulautuvat C Oy:hyn. Käsittelymaksu on 240 euroa + 240 euroa + 240 euroa = 720 euroa.

Maksu kattaa vastaanottavan yhtiön yhtiöjärjestysmuutokset, joista on mainittu sulautumissuunnitelmassa ja jotka rekisteröidään sulautumisen täytäntöönpanon yhteydessä.

Jos sulautumisen yhteydessä ilmoitetaan rekisteriin merkittäväksi aputoiminimiä, niistä on erilliset käsittelymaksut. Aputoiminimen ilmoittaminen paperilomakkeella maksaa 115 euroa / aputoiminimi. Lue lisää aputoiminimestä.

Maksa käsittelymaksu ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021