Osakeyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi. Osakkeenomistajista tulee avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Yrityksen Y-tunnus säilyy samana muutoksessa.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla. Tarvitset Y4-lomakkeen, liitelomakkeen Y2 ja henkilötietolomakkeen.

Y4-lomakkeella ilmoitat, että yhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärän. Liitelomakkeella ilmoitat uutta yritysmuotoa koskevat tiedot.

Henkilön yksilöintitiedot ilmoitat henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Lue lisää henkilötiedoista.

Merkitse Y4-lomakkeessa kohtaan Lisätietoja, että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität ilmoitukseen?

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta päätös muuttaa yritysmuotoa. Päätöksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet, ja päätöksessä täytyy olla avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimus. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • Selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Käytännössä selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.


Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, liitelomake Y2 ja henkilötietolomake.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.06.2017