Osakeyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi. Osakkeenomistajista tulee avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Yrityksen Y-tunnus säilyy samana muutoksessa.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla. Tarvitset Y4-lomakkeen, Y2-lomakkeen ja henkilötietolomakkeen.

Ilmoita Y4-lomakkeella, että yhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärä. Merkitse Y4-lomakkeen kohtaan "Lisätietoja", että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille.

Ilmoita uutta yritysmuotoa koskevat tiedot Y2-lomakkeella.

Ilmoita henkilön yksilöintitiedot henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Lue lisää henkilötiedoista.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität ilmoitukseen?

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • Kuitti käsittelymaksusta
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote, josta ilmenee päätös muuttaa yritysmuotoa. Päätöksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet, ja päätöksessä täytyy olla avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimus. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • Selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.


Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, Y2 ja henkilötietolomake.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.08.2017