Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Osakeyhtiön muuttaminen avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kaksi osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi. Osakkeenomistajista tulee avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiömiehiä. Yrityksen Y-tunnus säilyy samana muutoksessa.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen


Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.Avautuu uuteen välilehteen

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).


Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä ilmoitukseen netissä?

Liitä netissä YTJ-palvelussa mukaan seuraavat liitteet:

  • yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote, josta ilmenee päätös muuttaa yritysmuotoa. Päätöksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimus alkuperäisenä. Yhtiösopimuksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet (myös äänettömät).
  • selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

Huomio! Sen lisäksi, että liität ilmoitukseen allekirjoitetun yhtiösopimuksen, sinun tulee tallentaa yhtiösopimuksen sisältö kokonaisuudessaan tekstikenttään YTJ-palvelussa.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa YTJ-palvelussa 700 euroa. Voit tehdä ilmoituksen myös paperi-ilmoituksena, jolloin maksu on edullisempi.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.Avautuu uuteen välilehteen


Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tarvitset Y4-lomakkeen, Y2-lomakkeen ja henkilötietolomakkeen.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseenAvautuu uuteen välilehteen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake (pdf, 0.3 MB), Y2-lomake (pdf, 0.3 MB) ja henkilötietolomake (pdf, 723.9 kt).

Y4-lomakkeella ilmoitat, että yhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärän. Merkitse Y4-lomakkeen kohtaan "Lisätietoja", että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille. Siirry ohjeeseen: Kuulutuksen hakeminen velkojille.

Y2-lomakkeella ilmoitat uutta yritysmuotoa koskevat tiedot.

Henkilötietolomakkeella ilmoitat henkilön yksilöintitiedot. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Kuka allekirjoittaa paperi-ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität paperi-ilmoitukseen?

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • kuitti käsittelymaksusta
  • yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote, josta ilmenee päätös muuttaa yritysmuotoa. Päätöksen allekirjoittavat kaikki yhtiömiehet, ja päätöksessä täytyy olla avoimen yhtiön tai kommandiittiyhtiön yhtiösopimus. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä paperi-ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa paperi-ilmoituksena 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue maksuohjeet.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 06.07.2023