Osakeyhtiön yritysmuodon muuttaminen

Osakeyhtiön yritysmuodon muuttamisesta päättää yhtiökokous. Yhtiön täytyy ilmoittaa päätös kaupparekisteriin. Yritysmuodon muutos tulee voimaan, kun se merkitään kaupparekisteriin.

Osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi, avoimeksi yhtiöksi, kommandiittiyhtiöksi tai yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi

Yksityinen osakeyhtiö voidaan muuttaa:

  • osuuskunnaksi
  • avoimeksi yhtiöksi tai kommandiittiyhtiöksi
  • yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi

Yllä maituissa tilanteissa osakeyhtiön täytyy lisäksi hakea PRH:lta kuulutuksen antamista velkojille. Siirry ohjeeseen: Kuulutuksen hakeminen velkojille.

Täältä löydät kaupparekisteri-ilmoittamiseen ohjeet:

Yllä mainituista osakeyhtiön yritysmuodon muuttamisesta säädetään osakeyhtiölain 19 luvussa. Lue lisää Finlex-säädöstietopankista.

Osakeyhtiön muuttaminen asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi

Osakeyhtiö voidaan muuttaa myös asunto-osakeyhtiöksi tai keskinäiseksi kiinteistöosakeyhtiöksi. Näihin muutoksiin ei liity kuulutuksen antamista velkojille.

Löydät ilmoittamiseen seuraavat ohjeet:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 14.08.2020