Osakeyhtiön muuttaminen yksityiseksi elinkeinonharjoittajaksi

Yksityisen osakeyhtiön ainoa osakkeenomistaja, joka asuu Euroopan talousalueella, voi jatkaa toimintaa yksityisenä elinkeinonharjoittajana ("toiminimi"). Osakeyhtiön Y-tunnus ei siirry yksityiselle elinkeinonharjoittajalle.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla. Tarvitset Y4-lomakkeen, liitelomakkeen Y3 ja henkilötietolomakkeen.

Y4-lomakkeella ilmoitat, että yhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärän. Liitelomakkeella ilmoitat uutta yritysmuotoa koskevat tiedot.

Henkilön yksilöintitiedot ilmoitat henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Lue lisää henkilötiedoista.

Merkitse Y4-lomakkeessa kohtaan Lisätietoja, että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität ilmoitukseen?

Liitä mukaan seuraavat liitteet:

  • käsittelymaksun kuitti
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta päätös muuttaa yritysmuotoa. Pöytäkirjasta riittää kopio yhden henkilön oikeaksi todistamana.
  • Selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Käytännössä selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat ja liitä kuitti ilmoitukseen. Lue lisää maksuohjeista.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, henkilötietolomake ja liitelomake Y3.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 21.06.2017