Osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi. Muutoksessa osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee osuuskunnan jäseniä. Yrityksen Y-tunnus säilyy samana.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Miten ilmoitat?

Voit tehdä ilmoituksen vain paperilomakkeilla. Tarvitset Y4-lomakkeen, liitelomakkeen 2 ja henkilötietolomakkeen.

Y4-lomakkeella ilmoitat, että osakeyhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärän. Liitelomakkeella ilmoitat uutta yritysmuotoa koskevat tiedot.

Henkilön yksilöintitiedot ilmoitat henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin. Lue lisää henkilötiedoista.

Merkitse Y4-lomakkeessa kohtaan Lisätietoja, että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille.

Kuka allekirjoittaa Y4-lomakkeen?

Hallituksen jäsen tai toimitusjohtaja tai jommankumman valtuuttama henkilö allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Jos valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität ilmoitukseen?

Liitä ilmoitukseen seuraavat liitteet:

  • Käsittelymaksun kuitti
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote, josta ilmenee päätös muuttaa yritysmuotoa. Päätöksessä täytyy olla osuuskunnan säännöt. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • Selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta. Selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.
  • Pöytäkirja osuuskunnan hallituksen valinnasta
  • Selvitys mahdollisten muiden kaupparekisteriin ilmoitettavien henkilöiden (kuten tilintarkastajien) valintapäätöksistä ja suostumuksista tehtävään.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja tai yhtiösopimuksia, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos maksaa 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu ensin ilmoituksen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4, liitelomake 2 ja henkilötietolomake.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 25.08.2017