Osakeyhtiön muuttaminen osuuskunnaksi

Yksityinen osakeyhtiö, jossa on vähintään kolme osakkeenomistajaa, voidaan muuttaa osuuskunnaksi. Muutoksessa osakeyhtiön osakkeenomistajista tulee osuuskunnan jäseniä. Yrityksen Y-tunnus säilyy samana.

Milloin ilmoitat?

Tee ilmoitus ja kuulutushakemus kuukauden kuluessa päätöksen tekemisestä. Muuten päätös raukeaa.

Kuka ilmoittaa?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa ilmoituksen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen allekirjoittamisesta ytj.fi-sivuilta.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Lue lisää sähköisen ilmoituksen valtuuttamisesta ytj.fi-sivuilta.

Miten ilmoitat netissä?

Tee ilmoitus netissä YTJ-palvelussa. Tarvitset suomalaisen henkilötunnuksen ja lisäksi joko henkilökohtaiset verkkopankkitunnukset tai mobiilivarmenteen tai sirullisen henkilökortin (HST-kortti).

Palvelu ohjaa muutosilmoituksen teossa. Täytä pyydetyt tiedot, ja liitä mukaan tarvittavat liitteet.

Mitä liitteitä ilmoitukseen netissä?

Liitä netissä YTJ-palvelussa mukaan seuraavat liitteet:

  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote, josta ilmenee päätös muuttaa yritysmuotoa. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • Osuuskunnalle hyväksytyt säännöt, joiden sisältö on liitettävä YTJ-palvelussa olevaan tekstikenttään.
  • Selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

  • Pöytäkirja osuuskunnan hallituksen valinnasta.
  • Selvitys mahdollisten muiden kaupparekisteriin ilmoitettavien henkilöiden (kuten tilintarkastajien) valintapäätöksistä ja suostumuksista tehtävään.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä ilmoittaminen maksaa netissä?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos YTJ-palvelussa maksaa 700 euroa. Voit tehdä ilmoituksen myös paperi-ilmoituksena, jolloin maksu on edullisempi.

Palvelu laskee maksun automaattisesti, ja maksu suoritetaan palvelussa ilmoituksen allekirjoittamisen jälkeen verkkopankkitunnuksin tai luottokortilla. Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Siirry YTJ-palveluun tekemään ilmoitus.

Tee ilmoitus.

Miten ilmoitat paperilomakkeella?

Tarvitset Y4-lomakkeen, 2-liitelomakkeen ja henkilötietolomakkeen.

Tutustu ensin Y4-lomakkeen täyttöoppaaseen. Sen jälkeen täytä ja tulosta seuraavat lomakkeet: Y4-lomake, 2-liitelomake ja henkilötietolomake.

Y4-lomakkeella ilmoitat, että osakeyhtiö on päättänyt yritysmuodon muutoksesta ja päätöksen päivämäärän. Liitelomakkeella ilmoitat uutta yritysmuotoa koskevat tiedot.

Henkilön yksilöintitiedot ilmoitat henkilötietolomakkeella. Älä laita muille ilmoituslomakkeille henkilötunnuksia ja ulkomailla asuvien kotiosoitteita. Suomessa asuvan henkilön kotiosoitetta ei ilmoiteta kaupparekisteriin.

Merkitse Y4-lomakkeessa kohtaan "Lisätietoja", että haet osakeyhtiölain 19. luvun 7 §:n mukaista kuulutusta velkojille. Siirry ohjeeseen: Kuulutuksen hakeminen velkojille.

Kuka allekirjoittaa paperi-ilmoituksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja allekirjoittaa Y4-lomakkeen. Prokura ei riitä kaupparekisteri-ilmoituksen allekirjoittamiseen.

Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja voi valtuuttaa ulkopuolisen henkilön tekemään ilmoituksen. Kun valtuutettu allekirjoittaa ilmoituksen, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä asiakirjoja liität paperi-ilmoitukseen?

Liitä ilmoitukseen seuraavat liitteet:

  • Käsittelymaksun kuitti
  • Yhtiökokouksen pöytäkirjasta ote, josta ilmenee päätös muuttaa yritysmuotoa. Päätöksessä täytyy olla osuuskunnan säännöt. Pöytäkirjan täytyy olla alkuperäinen.
  • Selvitys kaikkien osakkeenomistajien, optio-oikeuksien ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien haltijoiden suostumuksista, jos suostumukset eivät ilmene yhtiökokouksen pöytäkirjasta.

Selvitys voi olla esimerkiksi hallituksen jäsenen tai toimitusjohtajan todistus siitä, että suostumukset on saatu.

  • Pöytäkirja osuuskunnan hallituksen valinnasta
  • Selvitys mahdollisten muiden kaupparekisteriin ilmoitettavien henkilöiden (kuten tilintarkastajien) valintapäätöksistä ja suostumuksista tehtävään.

Huomio! Älä liitä ilmoitukseen asiakirjoja, esimerkiksi pöytäkirjoja, joissa on henkilötunnuksia tai kotiosoitteita.

Mitä paperi-ilmoittaminen maksaa?

Osakeyhtiön yritysmuodon muutos paperi-ilmoituksena maksaa 520 euroa.

Maksa ennen kuin ilmoitat, ja liitä kuitti ilmoitukseen. Tutustu ennen maksamista maksuohjeisiin.

Tutustu kaupparekisterin käsittelymaksujen hinnastoon.

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 06.05.2022