Miten teet hakemuksen poistetun yrityksen palauttamisesta?

Ohje koskee yrityksen palauttamisen hakemusta silloin, kun Patentti- ja rekisterihallitus (PRH) on poistanut kaupparekisteristä osakeyhtiöitä tai osuuskuntia, jotka eivät ole ilmoittaneet hallitustaan kehotuksista huolimatta.

Voit hakea yrityksesi palauttamista kaupparekisteriin viiden vuoden kuluessa siitä, kun yritys on poistettu rekisteristä. Palauttamisen edellytykset:

  • Teet hakemuksen poiston palauttamisesta.
  • Ilmoitat yrityksen päätösvaltaisen hallituksen muutosilmoituksella kaupparekisteriin.
  • Huom! Älä liitä hallituksen muutosilmoitusta palautushakemukseen vaan lähetä se ilmoitusohjeen mukaisesti siinä ilmoitettuun osoitteeseen.

Näin teet hakemuksen palauttamisesta rekisteriin

Tee vapaamuotoinen hakemus, jossa pyydät yrityksen palauttamista kaupparekisteriin.

Mikä on hakemuksen sisältö ja liitteet?

Hakemuksessa täytyy olla palautettavan yrityksen nimi (toiminimi) ja Y-tunnus sekä hakijan yhteystiedot.

Liitä mukaan päätös hallituksen valinnasta, esimerkiksi kopio tai ote yhtiökokouksen / osuuskunnankokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana. Jos hallitus on valittu poistamisen jälkeen, liitä mukaan kopio tai ote osakkeenomistajien / osuuskunnan jäsenten kokouksen pöytäkirjasta yhden henkilön oikeaksi todistamana.

Kuka allekirjoittaa hakemuksen?

Joku hallituksen jäsenistä tai toimitusjohtaja / isännöitsijä allekirjoittaa hakemuksen. Hallituksen varsinainen jäsen tai toimitusjohtaja / isännöitsijä voi valtuuttaa jonkun muun henkilön allekirjoittamaan. Kun valtuutettu allekirjoittaa, liitä mukaan yksilöity valtakirja oikeaksi todistettuna kopiona tai avoin asianajovaltakirja alkuperäisenä.

Mitä maksaa?

Hakemus on maksuton.

Lähetä hakemus ja liitteet

  • joko sähköpostissa yhtenä pdf-tiedostona osoitteeseen valvonta(at)prh.fi
  • tai postitse osoitteeseen:

Patentti- ja rekisterihallitus
Oikeudellinen yksikkö
00091 PRH.

Miten ilmoitat hallituksen kaupparekisteriin?

Ilmoita yrityksen päätösvaltainen hallitus kaupparekisteriin paperilomakkeilla. Rekisteristä poistettu yritys ei voi tehdä ilmoitusta sähköisesti.

Ilmoitus maksaa 95 euroa.

Lue ohje hallituksen ilmoittamisesta:

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 13.05.2020