Eurooppapatentin hakeminen

Voit tehdä EP-hakemuksen joko PRH:n kautta tai suoraan EPOon.

Hakemus tehdään jollain EPOn virallisista kielistä eli englanniksi, saksaksi tai ranskaksi. Halutessasi voit tehdä hakemuksen myös suomeksi, jolloin hakemus on käännettävä kahden kuukauden kuluessa jollekin virallisista kielistä. Hakemus käsitellään sillä kielellä, jolla se on tullut tai jolle se on käännetty.

Patenttiasiamiehen käyttö on pakollista vain EPC-sopimusvaltioiden ulkopuolelta tuleville hakijoille, mutta EPO suosittelee kaikille hakijoille asiamiehen käyttämistä. Asiamiehenä EPOn käsittelyissä voivat toimia vain EPOn rekisteröimät eurooppapatenttiasiamiehet. Lue lisää asiamiehistä.

Hakemuksen voit lähettää PRH:een, joko postitse tai sähköisesti eOLF-ohjelmalla, tai suoraan EPOon.

Tietoa hakemuslomakkeista sekä linkki EPOn lomakesivulle löytyy EP-lomakesivulta.
Tiedot hakemusmaksuista löydät EPOn maksutaulukoista.

Jos teet hakemuksen PRH:n kautta, katso PRH:n yhteystiedot.

Lue myös lisää sähköisten hakemusten lähettämisestä eOLF-ohjelmalla.

Tehdessäsi EP-hakemuksen suoraan EPOon, katso EPOn yhteystiedot ja lisätietoja.

Kaksivaiheinen tutkimus

EPO tekee hakemukselle ensimmäiseksi muodollisen tarkastuksen

Tämän jälkeen EP-hakemus tutkitaan EPOssa kahdessa vaiheessa. Ensimmäisestä vaiheesta (search) hakija saa uutuustutkimusraportin (European search report) ja lausunnon (search opinion), joissa luetellaan mahdolliset esteet patentoimiselle ja kerrotaan EPOn tutkijainsinöörin näkemys keksinnön patentoitavuudesta. Uutuustutkimusraportti perustuu patenttivaatimuksiin, mutta tutkimuksessa otetaan huomioon myös selitysosa ja mahdolliset piirustukset.

Jos hakija haluaa jatkaa hakemuksen käsittelyä ja siirtyä toiseen vaiheeseen (substantive examination) , hänen tulee kuuden kuukauden kuluessa tutkimusraportin julkaisemisesta maksaa patentoitavuustutkimusmaksu ja nimeämismaksu. Toisesta vaiheesta hakija saa lausunnon (communication) EPOn tutkimusosastolta (Examining Division) keksinnön patentoitavuudesta.

Kun EPO on valmis myöntämään patentin, patenttivaatimukset on käännettävä neljän kuukauden kuluessa EPOn kahdelle muulle viralliselle kielelle, esimerkiksi saksaksi ja ranskaksi, mikäli käsittelykieli on ollut englanti. Ennen eurooppapatentin myöntämistä on myös maksettava patentin myöntämismaksu.

Eurooppapatentti on myönnetty, kun siitä on kuulutettu European Patent Bulletin -julkaisussa.

Patentin saattaminen voimaan

Eurooppapatentti ei ole ylikansallinen patentti, vaan joukko kansallisia patentteja. Kun eurooppapatentti on myönnetty, se on saatettava voimaan halutuissa maissa. Euroopan patenttisopimuksen 65. artiklan mukaan jäsenvaltiot voivat vaatia, että patentti käännetään kyseisen valtion viralliselle kielelle, jotta se voitaisiin saattaa voimaan. Lontoon sopimukseen liittyneet valtiot ovat kuitenkin luopuneet käännösvaatimuksesta joko kokonaan tai osittain.

Jos käännöstä edellytetään, se on annettava kolmen kuukauden kuluessa eurooppapatentin myöntämisestä. Samalla on maksettava mahdolliset käännöksen julkaisumaksut kansalliseen patenttivirastoon. Katso tarkemmat ohjeet siitä, miten eurooppapatentti saatetaan voimaan Suomessa.

Vuosimaksut

Vuosimaksut alkavat kolmannen hakemisvuoden alussa. Ne maksetaan EPOlle voimassa olevan maksutaulukon mukaisesti siihen asti, kunnes eurooppapatentti myönnetään. Sen jälkeen vuosimaksut maksetaan niihin maihin, joissa eurooppapatentti on saatettu voimaan, kunkin maan oman vuosimaksuhinnaston mukaan.

Eurooppapatentin väitekäsittely

Eurooppapatentin myöntämisen jälkeen alkaa yhdeksän kuukauden väiteaika. EPOon jätettävä väite on kirjelmä, jolla myönnetty patentti pyritään kumoamaan osittain tai kokonaan. Väitteen käsittelee EPOn väiteosasto, johon kuuluu kolme tutkijainsinööriä. Jos väite hyväksytään ja patentti kumotaan osittain tai kokonaan, ratkaisu koskee eurooppapatenttia kaikissa niissä maissa, joissa patentti on voimassa.

Väiteajan jälkeiset eurooppapatenttiin kohdistuvat mitätöintikanteet täytyy tehdä maittain, ja niistä tehdyt ratkaisut ovat voimassa vain kyseisessä maassa. Suomessa tällaiset kanteet käsittelee markkinaoikeus. Siirry markkinaoikeuden kotisivuille.

Lisätietoja

EPOn sivuilta löydät runsaasti lisätietoja eurooppapatentista, muun muassa:

Lue myös yhtenäispatentista

Tulostettava versio
Viimeksi päivitetty 24.08.2021