Siirry suoraan sisältöön
Valikko

Sääntömääräyksiä koskevat ohjeet

Tällä sivulla on tietoa seuraavista sääntömääräyksiä koskevista asioista:

Tutustu myös muihin ohjeisiin ja malliteksteihin, jotka löydät valikosta.

Pakolliset määräykset

Seuraavassa kerrotaan yhdistyslaissa kuvatuista pakollisista sääntömääräyksistä eli asioista, jotka säännöissä täytyy aina mainita.

Yhdistyksen nimi

Yhdistyksen nimen tulee erottua riittävästi rekisteriin merkityistä. Nimi ei saa olla harhaanjohtava eikä hyvän tavan vastainen. Suomenkielisen, rekisteröitävän yhdistyksen nimen lopussa täytyy olla lyhenne ry.

Kotipaikka

Kotipaikka voi olla vain yksi kunta, ja sen täytyy sijaita Suomessa.

Tarkoitus ja toimintamuodot

Yhdistysrekisteriin kuuluvalla yhdistyksellä on aatteellinen tarkoitus eli määränpää tai tavoite, jonka edistämiseksi se toimii. Toimintamuodot puolestaan ovat niitä konkreettisia keinoja, joilla yhdistys toteuttaa tarkoitustaan. Yhdistyksellä voi olla myös tukitoimintoja, jolla se kerää varoja toimintaansa.

PRH on tehnyt yhdistyksille sopivia mallitekstejä sääntöjen kohtaan, jossa määrätään yhdistyksen tarkoituksesta ja toimintamuodosta. Tutustu malliteksteihin tarkoituksesta ja toiminnasta.

Jäsenten maksuvelvollisuus

Maksuvelvollisuus tulee olla säännöissä. Lisäksi säännöissä täytyy mainita muut erityiset jäsenten velvollisuudet.

Hallitus

Hallituksen koko ja toimikausi on mainittava säännöissä. Hallituksen vähimmäiskoko on puheenjohtaja ja kaksi jäsentä. Yhdistys voi säännöissä määrätä suuremmasta hallituksesta.

Hallituksen koko voidaan määrätä säännöissä myös vähimmäis- ja enimmäismääränä, esimerkiksi puheenjohtaja ja 2 - 5 varsinaista sekä 0 - 2 varajäsentä.

Toiminnantarkastajat tai tilintarkastajat

Toiminnantarkastajien tai tilintarkastajien lukumäärä ja toimikausi on mainittava säännöissä.

Tilintarkastajana voi olla myös tilintarkastusyhteisö.

Yhdistyksellä tulee olla vähintään yksi varsinainen toiminnantarkastaja tai tilintarkastaja. Jos valitaan vain yksi toiminnantarkastaja, on valittava myös varatoiminnantarkastaja. Jos yhdistykselle on valittu vain yksi tilintarkastaja, eikä tämä ole tilintarkastusyhteisö, on valittava ainakin yksi varatilintarkastaja.

Tilikausi

Tilikausi on jokin säännöissä määrätty 12 kuukauden pituinen aika.

Toimintaa aloitettaessa tilikausi voi olla lyhyempi tai pidempi (korkeintaan 18 kuukautta) ajanjakso. Poikkeavaa tilikautta ei tarvitse kuitenkaan merkitä yhdistyksen sääntöihin. Ensimmäinen tilikausi alkaa perustamiskirjan allekirjoittamisesta.

Varsinaisen kokouksen pitoaika

Säännöissä täytyy määrätä varsinaisen kokouksen pitoajasta. Varsinaisessa kokouksessa päätetään yhdistyksen hallituksen ja tilintarkastajien sekä toiminnantarkastajien valinnasta, tilinpäätöksen vahvistamisesta ja vastuuvapaudesta.

Kokouskutsutapa ja -aika

Kokouskutsutavaksi ja -ajaksi tulee säännöissä mainita sellainen menettely, että jokaisella jäsenellä on mahdollisuus saada kokouksesta tieto. Kokouskutsutapa pitää nimenomaisesti olla mainittuna säännöissä, eikä sitä voi jättää hallituksen tai yhdistyksen kokouksen päätettäväksi.

Varojen käyttö yhdistyksen purkautuessa tai tullessa lakkautetuksi

Säännöissä on mainittava, miten yhdistyksen varat on käytettävä, jos yhdistys purkautuu tai se lakkautetaan.

Nimenkirjoittajia koskevat määräykset

Nimenkirjoittajilla tarkoitetaan henkilöitä, jotka voivat toimia yhdistyksen puolesta, esimerkiksi tehdä sopimuksia yhdistyksen nimissä. Yhdistyksen hallituksen puheenjohtaja on aina yhdistyksen nimenkirjoittaja.

Nimenkirjoittajista täytyy kirjoittaa määräys sääntöihin silloin, kun halutaan, että joku muukin kuin hallituksen puheenjohtaja voi toimia yhdistyksen puolesta. Lue lisää nimenkirjoittajista.

Lisätietoja lainsäädännöstä

Sääntöjen pakolliset määräykset perustuvat yhdistyslain 8 §:ään. Lue lisää yhdistyslaista Finlex-säädöstietopankissa.Avautuu uuteen välilehteen

Tulostettava versio Viimeksi päivitetty 19.09.2019