Gå direkt till innehållet
Meny

Företrädande av andelslag enligt stadgarna

Vanligaste bestämmelser om företrädande

Enligt lagen om andelslag företräds ett andelslag av styrelsen. Verkställande direktören företräder andelslaget i ärenden som hör till hans eller hennes uppgifter. I stadgarna kan det också bestämmas att en styrelseledamot eller verkställande direktören har rätt att företräda andelslaget.

Vanliga bestämmelser om företrädande i stadgarna är följande:

 • Andelslaget företräds av styrelsen.
 • Andelslaget företräds utöver styrelsen även av styrelseordföranden och verkställande direktören var för sig och av styrelseledamöterna två tillsammans.

Vilka sätt att företräda aktiebolag visas i e-tjänsterna?

Det är inte önskvärt att avvika från de nedan listade bestämmelserna om företrädande eftersom det i praktiken försvårar andelslagets verksamhet. Vid avvikelse visar e-tjänsterna inga uppgifter om rätten att företräda andelslaget enligt stadgarna, och i registeruppgifterna anges att sättet att företräda andelslaget framgår av andelslagets handlingar, som är tillgängliga i PRS kundtjänst.

 • Styrelseledamot och suppleant var för sig
 • Styrelseledamot ensam
 • Styrelseledamöter och suppleanter två tillsammans
 • Två styrelseledamöter tillsammans
 • Tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsesuppleant ensam
 • Styrelseordföranden och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam
 • Styrelseordföranden ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam och tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelsens ordförande ensam samt styrelseledamot och styrelsesuppleant tillsammans
 • Styrelsens ordförande tillsammans med en styrelseledamot och tre styrelseledamöter tillsammans.
 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseledamot tillsammans med styrelseordföranden eller verkställande direktören
 • Styrelseledamot, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Styrelseledamöter och verkställande direktören var för sig
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören, vardera ensam
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam samt två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören vardera ensam och tre styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden och verkställande direktören tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam samt verkställande direktören och styrelseledamot tillsammans
 • Styrelseordföranden ensam, en styrelseledamot och verkställande direktören tillsammans och två styrelseledamöter tillsammans
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Styrelseordföranden, verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Två styrelseledamöter tillsammans eller verkställande direktören eller ställföreträdaren för verkställande direktören tillsammans med en styrelseledamot
 • De ordinarie styrelseledamöterna och verkställande direktören, var för sig, eller av två suppleanter tillsammans.
 • Verkställande direktören och en styrelseledamot tillsammans, styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans eller två styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören och styrelseordföranden tillsammans eller styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans
 • Verkställande direktören och styrelseordföranden tillsammans, verkställande direktören och en styrelseledamot tillsammans eller styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans
 • Verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig
 • Verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig och två styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören ensam
 • Verkställande direktören ensam och två styrelseledamöter tillsammans
 • Verkställande direktören ensam, styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans
 • Verkställande direktören, styrelseledamot och styrelsesuppleant var för sig.
 • Verkställande direktören och ställföreträdaren för verkställande direktören var för sig eller styrelseordföranden och en styrelseledamot tillsammans

Rätten att företräda andelslaget kan kontrolleras i våra e-tjänster

Andelslagets kunder, samarbetspartner, finansiärer och många fler använder våra e-tjänster (såsom informationstjänsten Virre) för att kontrollera vem som har rätt att företräda andelslaget. Därför är det viktigt att uppgifterna om företrädande är uppdaterade och tillgängliga i våra e-tjänster.

Ibland utarbetar andelslag bestämmelser om företrädande som inte finns med på listan ovan. Detta är inte önskvärt eftersom det i praktiken försvårar andelslagets verksamhet. I sådana fall visar e-tjänsterna inga uppgifter om rätten att företräda andelslaget enligt stadgarna, utan det anges endast att sättet att företräda andelslaget framgår av andelslagets handlingar, vilka är tillgängliga i Patent- och registerstyrelsens (PRS) kundtjänst.

Namngivna personer med rätt att företräda andelslaget

I stadgarna kan det bestämmas att styrelsen kan ge någon av sina ledamöter, verkställande direktören eller någon annan namngiven person rätt att företräda andelslaget. Styrelsen får emellertid ge nämnda rättigheter endast om stadgarna tillåter det. Stadgarna kan innehålla till exempel följande bestämmelse:

Dessutom kan styrelsen ge en namngiven person en prokura eller rätt att företräda andelslaget.

Företaget kan också ha prokurister. Styrelsen kan ge prokuror också när stadgarna inte föreskriver någonting om dem. Till sin omfattning är prokuran mer begränsad än rätten att företräda andelslaget.

Utskriftsversion Uppdaterad 26.03.2021