Förening och handelsregistret

En ideell förening ska lämna in en etableringsanmälan till handelsregistret om den idkar näringsverksamhet och har för denna verksamhet

  • ett fast driftställe eller
  • minst en arbetstagare i sin tjänst.

Handelsregistret har en gemensam anmälningsprocedur med Skatte-förvaltningen. Du kan anmäla föreningens uppgifter till handelsregistret och Skatteförvaltningens register på en och samma blankett.

Föreningens FO-nummer

Föreningen får ett FO-nummer när den införs i handelsregistret eller Skatteförvaltningens register. Läs mer om föreningens FO-nummer.

Anvisningar

Anvisningar om hur du lämnar in en handelsregisteranmälan om en ideell förening hittar du i:

Utskriftsversion
Uppdaterad 29.08.2013