Gå direkt till innehållet
Meny

Ändringsanmälan till handelsregistret

Ändringar i och eventuella tillägg till föreningens uppgifter ska utan dröjsmål anmälas till handelsregistret. Ändringsanmälan ska lämnas in till exempel om föreningens i föreningsregistret antecknade namn eller hemort har ändrats.

I handelsregistret antecknas endast få uppgifter om föreningar. Följande uppgifter ska föras in i registret:

  • föreningens firma, det vill säga namn som måste innehålla föreningens i föreningsregistret antecknade namn (Läs mer om firma)
  • föreningens verksamhetsområde, det vill säga näringsverksamhetens art (Läs mer om företagets verksamhetsområde)
  • föreningens i föreningsregistret antecknade namn och hemort
  • den postadress som föreningen använder i sin näringsverksamhet.

Föreningens prokurister och bifirmor kan också anmälas till handelsregistret. Läs mer om prokura.Läs mer om bifirma.

‍Du kan kontrollera föreningens i handelsregistret antecknade uppgifter genom att ladda ner ett elektroniskt handelsregisterutdrag till din dator kostnadsfritt i PRS informationstjänst Virre. På utdraget ser du genast vilka uppgifter som behöver ändras eller läggas till. Gå till informationstjänsten Virre för att köpa ett elektroniskt handelsregisterutdrag.Öppnas i en ny flik.

Föreningens adress och övriga kontaktuppgifter finns tillgängliga i PRS och Skatteförvaltningens gemensamma e-tjänst på ytj.fi. Använd företagssökningen på ytj.fi för att kontrollera adress- och kontaktuppgifterna.Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in ändringsanmälan till handelsregistret?

Anmälan ska lämnas in utan dröjsmål.

Det är inte möjligt att lämna in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, utan du ska använda föreningsregistrets pappersblanketter Y4a och bilaga 19A + personuppgiftsblanketten. Prokuristerna anmäls på personuppgiftsblanketten.

Öppna blanketten: Föreningens ändringsanmälan (pdf, 0.2 MB) (innehåller blankett Y4a, bilageblankett 19A och personuppgiftsblankett)

Anmäl föreningen till handelsregistret på bilageblankett 19A. Gå till fältet "Övrigt som anmäls till registret" och ange där ändringarna i och eventuella tillägg till föreningens handelsregisteruppgifter.

Vem undertecknar anmälan?

Blankett Y4a undertecknas av föreningens styrelseordförande, av en myndig styrelsemedlem som har anmälts till föreningsregistret eller av en person som endera av dessa har befullmäktigat.

Om en befullmäktigad person undertecknar anmälan, bifoga en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bilagor

Bifoga kvittot på betald behandlingsavgift till din anmälan.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Bifoga också en redogörelse för det beslut som ändringen grundar sig på. Om du anmäler till exempel prokurister, behövs en styrkt kopia av protokollet från föreningens styrelsemöte som dokument om valet av prokurister.

Vad kostar anmälan?

Anmälan om adress och övriga kontaktuppgifter är gratis.

Anmälan om prokurister kostar 50 euro. 

Ändring av föreningens i handelsregistret antecknade namn 70 euro

Anmälan om bifirmor kostar 70 euro/bifirma.

Betala behandlingsavgiften innan du lämnar in anmälan. Läs betalningsanvisningarna.

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024