Ömsesidigt fastighetsaktiebolag – ändring av företagsform

Handelsregisterförfarandet är likadant som för aktiebolag eller bostadsaktiebolag beroende på den lag som tillämpas på det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget.

Ändring av aktiebolagets företagsform

Läs våra anmälningsanvisningar:

Ändring av aktiebolagets företagsform

Ändring av bostadssammanslutningsform

Ändring av bostadsaktiebolagets bostadssammanslutningsform

Ändring av ömsesidigt fastighetsaktiebolag till aktiebolag

När bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag har registrerats i det nya elektroniska formatet och du vill ändra det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget till aktiebolag kan du inte anmäla ändring av bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi. Lämna in en anmälan om ändring av bolagsordningen på pappersblankett.
Läs anvisningen Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: ändring av bolagsordning på pappersblankett.

När bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag inte har registrerats i det nya elektroniska formatet och du vill ombilda det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget till aktiebolag, lämna då in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan också lämna in en anmälan om ändring av bolagsordningen på pappersblankett.

Obs! I e-tjänsten på ytj.fi under Anmälans innehåll ska du välja Jag anmäler allmänna ändringar / bolagsordning.

Läs anvisningen Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: ändring av bolagsordning – bolagsordningen i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.11.2021