Gå direkt till innehållet
Meny

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag – ändring av företagsform

Handelsregisterförfarandet är likadant som för aktiebolag eller bostadsaktiebolag beroende på den lag som tillämpas på det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget.

Ändring av aktiebolagets företagsform

Gå till anvisningen Ändring av aktiebolagets företagsform.

Ändring av bostadssammanslutningsform

Gå till anvisningen Ändring av bostadsaktiebolagets bostadssammanslutningsform.

Ändring av ömsesidigt fastighetsaktiebolag till aktiebolag

När du vill ändra bolagsform till aktiebolag, beror anmälningssättet på om bolagsordningen har registrerats i det nya elektroniska formatet eller inte. Se anvisningar för båda situationerna nedan.

Situation 1: Bolagsordning har registrerats i det nya elektroniska formatet

När bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag har registrerats i det nya elektroniska formatet och du vill ändra det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget till aktiebolag kan du inte anmäla ändring av bolagsordningen i e-tjänsten på ytj.fi. Lämna in en anmälan om ändring av bolagsordningen på pappersblankett.

Läs anvisningen Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: ändring av bolagsordning på pappersblankett.

Situation 2: Bolagsordning har inte registrerats i det nya elektroniska formatet

När bolagsordningen för ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag inte har registrerats i det nya elektroniska formatet och du vill ändra det ömsesidiga fastighetsaktiebolaget till aktiebolag, lämna då in din anmälan i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan också lämna in en anmälan om ändring av bolagsordningen på pappersblankett.

Obs! Även om det handlar om ändring av bolagsform, ska du i e-tjänsten på ytj.fi under Anmälans innehåll välja Jag anmäler allmänna ändringar / bolagsordning.

Läs anvisningen Ömsesidigt fastighetsaktiebolag: ändring av bolagsordning – bolagsordningen i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Ändring av ömsesidigt fastighetsaktiebolag till bostadsaktiebolag

Ömsesidigt fastighetsaktiebolag kan ändras till bostadsaktiebolag. Företagets FO-nummer blir oförändrat.

Anvisningar för anmälan beror på om bolagets bolagsordning ändras till det nya elektroniska formatet eller inte. Se anvisningar för båda situationerna nedan.

Situation 1: Bolagets bolagsordning är i det nya elektroniska formatet eller ändras till det nya elektroniska formatet

Anmäl ändring av företagsform i e-tjänsten på ytj.fi. Det är inte möjligt att lämna in anmälan på pappersblankett.

När anmäler jag?

Lämna in anmälan utan dröjsmål.

Vem anmäler?

Anmälan undertecknas av en styrelseledamot eller av disponenten. En prokurist är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar. Läs mer om att underteckna e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

En ordinarie styrelseledamot eller disponenten kan befullmäktiga (auktorisera) någon annan att lämna in e-anmälan. Läs mer om att auktorisera e-anmälan på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Vad kostar det?

Ändring av bolagsform till bostadsaktiebolag kostar 370 euro i e-tjänsten på ytj.fi. E-tjänsten beräknar avgiften automatiskt.

Betala i e-tjänsten med nätbankskoder eller kreditkort eller genom att ge en adress för nätfakturor. Se handelsregistrets behandlingsavgifter.

Hur lämnar jag in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi?

Du behöver en finländsk personbeteckning och därtill antingen personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort).

I anmälans innehåll välj Ändring av företagsform. Tjänsten hjälper dig att fylla i anmälan och skapar den ändrade bolagsordningen utifrån de uppgifter du anger.

Bolagsordningens bestämmelser 1–4 § (firma, hemort, bransch och lägenhetsbeskrivning) är formbundna. Tjänsten skapar dem utifrån de uppgifter du anger och de val du gör. Fält markerade med en asterisk (*) är obligatoriska.

Bolagsordningens övriga uppgifter antecknas i bestämmelserna från 5 § framåt. De finns i e-tjänstens textfält Övriga uppgifter i bolagsordningen. Ändra bestämmelserna eller spara nya bestämmelser om det behövs.

Gå till e-tjänsten på ytj.fi för att lämna in anmälan.Öppnas i en ny flik

Situation 2: Bolagets bolagsordning ändras inte till det nya elektroniska formatet

Om bolagsordningen av ett ömsesidigt fastighetsaktiebolag inte har registrerats i det nya elektroniska formatet, kan bolaget vid behov anmäla ändringen utan att ändra bolagsordningen till det nya elektroniska formatet.

Lämna in anmälan om ändring av bolagsordning i e-tjänsten på ytj.fi. Du kan också lämna in anmälan om ändring av bolagsordning på pappersblankett.

Obs! Även om det handlar om att ändra bolagsform, ska du i e-tjänsten på ytj.fi under Anmälans innehåll välja Jag anmäler allmänna ändringar / bolagsordning.

Hur lämnar jag in anmälan?

Om du lämnar in anmälan i e-tjänsten på ytj.fi, läs anvisningen Bostadsaktiebolag: ändring av bolagsordning – bolagsordningen i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.

Om du lämnar in anmälan på pappersblankett, läs anvisningen Anmälan om ändring av bolagsordning på pappersblankett.

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024