Gå direkt till innehållet
Meny

Anmälan för registrering av likvidation och likvidator till handelsregistret

Anmäl aktiebolagets likvidation och likvidator till handelsregistret utan dröjsmål.

Kom också ihåg att söka offentlig stämning. Du kan söka offentlig stämning hos Patent- och registerstyrelsen (PRS) samtidigt som du lämnar in anmälan om aktiebolagets likvidation och likvidator. Gå till anvisningen Likvidation: ansökan om offentlig stämning på borgenärer.

Hur anmäler jag?

Lämna in din anmälan på webb- eller pappersblankett.

Du behöver blankett Y4, bilageblankett 13 och personuppgiftsblanketten. Läs först anvisningarna om hur du fyller i blankett Y4 på ytj.fi.Öppnas i en ny flik

Spara blanketterna på din dator innan du fyller i dem.

Öppna: blankett Y4 (pdf, 0.3 MB), bilageblankett 13 (pdf, 1.2 MB) och personuppgiftsblankett (pdf, 733.2 kt).

På bilageblankett 13 ska du ange likvidatorernas namn och födelsedatum.

På den separata personuppgiftsblanketten ska du ange namn och personbeteckning, samt namn och adress för utländska personer. Se till att du inte anger personbeteckningar eller hemadresser på andra anmälningsblanketter.

Bifoga en styrkt kopia av eller ett utdrag ur bolagsstämmoprotokollet.

Bifoga också kvitto på betalningen till anmälan.

Obs! Alla de uppgifter och handlingar som du lämnar in är offentliga med undantag av personuppgiftsblanketten. Bifoga inte till din anmälan andra handlingar med personbeteckningar, hemadresser eller sekretessbelagda uppgifter (såsom hälsouppgifter eller affärshemligheter).

Hur lämnar jag in anmälan på webblankett?

Logga in på webblanketten Anmälan till handelsregistret.

För att logga in behöver du en finländsk personbeteckning och därtill ett av följande: finländska personliga nätbankskoder, ett mobilcertifikat eller ett chipförsett personkort (EID-kort). Har du inte finländsk personbeteckning?

När du har loggat in, välj ärendet som du lämnar in till handelsregistret. Lägg till bilagorna och alla andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten Anmälan till handelsregistret för att lämna in anmälan. Öppnas i en ny flik

Hur lämnar jag in en anmälan på pappersblankett?

Fyll i, skriv ut och underteckna blanketterna. Sänd blanketterna och de nödvändiga bilagorna per brevpost. Du hittar adressen på Y-blanketten.

Vem undertecknar anmälan?

Anmälan undertecknas av likvidatorn eller av en person som likvidatorn har befullmäktigat. Prokuristen är inte behörig att underteckna handelsregisteranmälningar.

Om anmälan undertecknas av en befullmäktigad person, bifoga antingen en styrkt kopia av en individualiserad fullmakt eller en blankofullmakt i original.

Vad kostar det?

Anmälan kostar 50 euro.

Om du samtidigt söker offentlig stämning på borgenärer, betala också avgiften för ansökan om offentlig stämning.

Ansökan kostar 180 euro.

Betala avgiften på förhand och bifoga kvittot till anmälan. Läs mer i våra betalningsanvisningar.

Har du inte finländsk personbeteckning?

Om du inte har finländsk personbeteckning kan du lämna in din anmälan elektroniskt genom att logga in på webblanketten, om alla följande villkor uppfylls:

  1. Du är medborgare i ett EU-land men är utan finländsk personbeteckning.
  2. Du använder något annat EU-lands identifieringsmedel.
  3. Din anmälan gäller ett aktiebolag eller en filial.

Lämna in din anmälan genom att logga in på webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". När du loggar in, välj det land vars identifieringsmedel du använder.

När du har loggat in, välj ärendet "nedläggningsanmälan för aktiebolag". Ange företagets uppgifter. Lägg till anmälningsblanketter (se våra anvisningar om anmälan på den här sidan) och andra nödvändiga bilagor som pdf-filer. Sänd.

Gå till webblanketten "Identifieringssätt för utländska personer – Anmälan till handelsregistret". Öppnas i en ny flik

Hur följer jag handläggningen av anmälan?

Du kan följa handläggningen av din anmälan genom Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre. Gå till Sökning av anmälningar i informationstjänsten Virre.Öppnas i en ny flik

Utskriftsversion Uppdaterad 30.01.2024