Gå direkt till innehållet
Meny

Anmäl bolagsordning, bolagsavtal och stadgar i e-tjänsten på ytj.fi

De här anvisningarna beskriver hur du anmäler bolagsordning, bolagsavtal och stadgar i e-tjänsten på ytj.fi.

Här nedan finns information om följande:

Gör så här i e-tjänsten på ytj.fi

När du startar ett aktiebolag, det vill säga lämnar in en etableringsanmälan i e-tjänsten på ytj.fi (lägger till upprättade handlingar själv), skriv in eller kopiera i textfältet bolagsordningens hela innehåll.

När du lämnar in en anmälan om ändring i bolagsordningen, bolagsavtalet eller stadgarna, ändra i textfältet endast de punkter som företaget har beslutat att ändra. Om fältet trots allt är helt tomt, skriv in eller kopiera dit bolagsordningens, bolagsavtalets eller stadgarnas hela innehåll.

Du kan kopiera texten i filen från din enhet och foga den till fältet. För att radera dokumentformateringar kan du börja med att lägga till texten i din anteckningsapp och därefter i textfältet i e-tjänsten på ytj.fi.
Kom ihåg att lägga till nya rader och eventuella mellanrubriker mellan styckena.

Kontrollera i förhandsgranskningen hur texten i utkastet ser ut. Bolagsordning, bolagsavtal eller stadgar sparas i handelsregistret i den form som texten visas i förhandsgranskningen.

Antalet tecken får inte vara mer än 67, inberäknat mellanslag, på en rad i textfältet. Om du i Firefox-webbläsaren använder förstoringsfunktionen och förstorar vyn på skärmen till över 100 procent, kan radindelningen för den text du har skrivit in i textfältet se annorlunda ut i förhandsgranskningen och i den färdiga anmälan.

Observera följande:

 • Du kan inte ändra texten efter att du har godkänt anmälan för underskrift.
 • Det finns särskilda anvisningar för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag när bolaget har etablerats från och med 2019 eller bolagsordningen anmäls i det nya elektroniska formatet. Läs mer här nedan. 

Tillåtna och förbjudna tecken och formateringar

Följande tecken och formateringar är tillåtna i e-tjänsten på ytj.fi:

 • finska och svenska bokstäver
 • siffror
 • punkt (.), komma (,) och kolon (:)
 • bindestreck (-) och snedstreck (/)
 • paragraftecken (§) och et-tecken (&)
 • parentes ()
 • apostrof (') och citationstecken (")
 • plustecken (+) och utropstecken (!)
 • mellanslag och radbyte.

Andra än ovannämnda tecken och formateringar är förbjudna. Till exempel följande tecken är förbjudna:

 • semikolon (;)
 • flera efterföljande bindestreck (-)
 • tankstreck (–)
 • andra än i västeuropeiska språk använda bokstäver (andra än teckenuppsättning ISO 8859-1, det vill säga ISO Latin 1).

Tjänsten markerar förbjudna tecken i texten med röd färg och ber dig radera eller korrigera dem. Kontrollera därefter än en gång textens innehåll och radindelning innan du fortsätter din anmälan.

Bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag: bolagsordning i det nya elektroniska formatet

Anvisningar för bostadsaktiebolag och ömsesidiga fastighetsaktiebolag i e-tjänsten på ytj.fi när du anmäler bolagsordning i det nya elektroniska formatet eller ändrar en bolagsordning som redan finns i det nya elektroniska formatet (bland annat alla bolag som har startats från och med 2019):

E-tjänsten på ytj.fi skapar bolagsordningens bestämmelser 1–4 § utifrån de uppgifter du anger och de val du gör. Anmäl bolagsordningens alla andra bestämmelser från och med 5 § eller 6 § i e-tjänstens textfält ”Övriga uppgifter i bolagsordningen”.

Gå till detaljerade anvisningar om:

Utskriftsversion Uppdaterad 03.05.2023