Hur betalar jag?

Du måste betala ansökningsavgiften när du lämnar in din ansökan, annars kan vi inte börja handlägga din ansökan.

Vi återbetalar inte avgiften om din ansökan avslås eller avskrivs, det vill säga om handläggningen av din ansökan inte längre fortsätter hos oss. Vi återbetalar avgiftsbeloppen inte heller om du själv återkallar din ansökan.

Om du använder vår elektroniska ansökningsblankett, betalar du ansökningsavgifterna via din nätbank i det sista skedet i ansökningsblanketten. Efter det registreras din e-ansökan i vårt system. I e-ansökan anses den som betalar avgiften vara undertecknare av ansökan.

Förutom ansökningsavgiften tar vi ofta också ut tilläggsavgifter som bestäms av hur många design, bildvinklar eller klasser din ansökan omfattar. Om du bara betalar ansökningsavgiften, kan du registrera endast en design ur en enda vinkel.

Om du skickar in en pappersansökan per post eller lämnar in den personligen till oss, betala din ansökan på förhand till vårt konto och bifoga sedan en kopia av kvittot till din ansökan.

Gå till prislistor och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019