För sökande

Mönsterrätt är det mest betydande rättsliga skyddet för industriell formgivning.

Om du registrerar ny design som ditt företag utvecklat, skyddar du dig på bästa möjliga sätt mot kopiering. En designregistrering är en tillgång som du kan sälja och pantsätta. Du kan också licensiera ut din design.

Skyddstiden börjar löpa redan från ansökningsdagen, förutsatt att det inte senare förekommer några hinder för din designregistrering.

1. Ta reda på om din design kan registreras
2. Lämna in din ansökan till PRS
3. PRS granskar ansökan
4. PRS registrerar designen
5. Förnya din designregistrering med 5 års mellanrum (högst 4 gånger)

Utskriftsversion
Uppdaterad 12.06.2020