Gå direkt till innehållet
Meny

Förnya din registrering med fem års mellanrum

En designregistrering gäller i fem år från ansökningsdagen. Registreringen kan förnyas med fem års mellanrum, men skyddstiden är maximalt 25 år.


Du kan förnya din registrering

  • tidigast ett år innan att registreringsperioden går ut eller
  • senast sex månader efter att registreringsperioden gått ut.

Om du förnyar registreringen först efter att registreringsperioden gått ut, tar vi ut en förhöjd förnyelseavgift.

Hur förnyar jag min designregistrering?

Det finns två sätt att förnya en designregistrering:

  • genom att lämna in en förnyelseansökan
  • genom att betala en förnyelseavgift.

Förnyelseansökan

Lämna in en skriftlig förnyelseansökan om du vill ändra uppgifter i mönsterregistret, det vill säga designregistret. Läs mer om hur du gör ändringar.

Vi utfärdar ett bevis på att registreringen har förnyats.

Ansök om förnyelse på pappersblankett. Gå till blanketterna.

Förnyelseavgift

Om registeruppgifterna redan är uppdaterade, kan du förnya registreringen genom att betala en förnyelseavgift och eventuella tilläggsavgifter. Ange tydligt vilken registrering betalningen hänför sig till.

I detta fall sänder vi inget intyg om förnyelsen till innehavaren eller ombudet. Uppgiften om förnyelsen är tillgänglig i Mönsterdatabasen Öppnas i en ny flik genast efter att den har registrerats.

Gå till avgifter på sidan Prislista och betalningsanvisningar.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.12.2023