Gå direkt till innehållet
Meny

Handläggning av ansökan vid PRS

Handläggningen av en ansökan om designregistrering på Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar i genomsnitt tre veckor (situationen juni 2024). Handläggningstiden är något längre om du har begärt att vi ska skjuta upp publiceringen av ansökan. Läs mer om hemlighållande av ansökan.

Kom ihåg att designen får villkorligt skydd redan från ansökningsdagen: om du lämnar in din ansökan i dag, får din ansökan prioritet framför en ansökan som ges in i morgon.

Handläggningsprocessen

Sökande

Lämna in din ansökan till PRS. Läs våra anvisningar: Hur ansöker jag om designregistrering?

Du får ett registreringsbevis av PRS när din design har registrerats.

Om PRS har påträffat ett hinder mot registrering, får du ett föreläggande som rekommenderat brev.

Svara till PRS inom utsatt tid. Tidsfristen börjar löpa från den dag då föreläggandet utfärdades. Läs våra anvisningar: Hur svarar jag på ett föreläggande?

Om du inte har svarat på föreläggandet inom utsatt tid, och PRS har avskrivit ansökan, kan du begära återupptagning av din ansökan.

När PRS har återupptagit din ansökan, och du har fått ett föreläggande som du sedan svarar på, granskar PRS ansökan.

Om du inte svarar på PRS föreläggande, lämnar PRS din ansökan utan behandling och registrerar därmed inte den design som omfattas av ansökan.

Du kan överklaga beslutet, om PRS har avslagit ansökan helt eller delvis eller har avskrivit ansökan. Läs mer om överklagande.

PRS

Först utför PRS en formell granskning av din registreringsansökan för att kontrollera till exempel den angivna klassificeringen, bilderna och andra uppgifter i din ansökan. Sedan granskar PRS om designen kan registreras.

Om det inte finns några registreringshinder, registrerar PRS designen och kungör den i Mönsterrättstidning.

Från utgivningsdagen av Mönsterrättstidning börjar en invändningstid på två månader. Under de två månaderna kan vem som helst göra en invändning mot den registrerade designen. Läs mer om invändning.

Om ett hinder mot registrering påträffas, skickar PRS ett föreläggande till sökanden.

Om sökanden svarar på föreläggandet inom utsatt tid och registreringshindren har överkommits, registrerar PRS designen och kungör den i Mönsterrättstidning.

Från utgivningsdagen av Mönsterrättstidning börjar en invändningstid på två månader. Under de två månaderna kan vem som helst göra en invändning mot den registrerade designen. Läs mer om invändning.

Om registreringshindren inte har överkommits, avslår PRS ansökan helt eller delvis.

Om sökanden inte svarar på PRS föreläggande inom utsatt tid, avskrivs ansökan.

PRS återupptar den avskrivna ansökan på begäran av sökanden och skickar ett föreläggande till sökanden.

När sökanden svarar på föreläggandet inom utsatt tid och registreringshindren har överkommits, registrerar PRS designen.

Om registreringshindren inte har överkommits, avslår PRS ansökan helt eller delvis.

Om sökanden inte svarar på PRS föreläggande inom utsatt tid, lämnar PRS ansökan utan behandling och registrerar inte den design som omfattas av ansökan.

Utskriftsversion Uppdaterad 12.06.2024