Handläggning av ansökan vid PRS

Handläggningen av en ansökan om designregistrering på Patent- och registerstyrelsen (PRS) tar i genomsnitt under en månad. Handläggningstiden är något längre om du har begärt att vi ska skjuta upp publiceringen av ansökan. Läs mer om hemlighållande av ansökan.

Kom ihåg att designen får villkorligt skydd redan från ansökningsdagen: om du lämnar in din ansökan i dag, får din ansökan prioritet framför en ansökan som ges in i morgon.

Utskriftsversion
Uppdaterad 22.06.2022