Gå direkt till innehållet
Meny

Överklagande genom besvär

Marknadsdomstolen handlägger de besvär som rör designregistrering och avslags- och avskrivningsbeslut.

I invändningsärenden kan den förlorade parten överklaga beslutet.

Bestämmelser om den rättegångsavgift som marknadsdomstolen tar ut finns i lagen om domstolsavgifter (1455/2015). Lagen tillämpas på de besvärsärenden som inletts vid marknadsdomstolen efter den 1 januari 2016.

Läs mer om besvärsärenden och överklagande.

Utskriftsversion Uppdaterad 16.01.2024