Gå direkt till innehållet
Meny

Hur ansöker jag om designregistrering?

Ansök inte om registrering förrän designen av din produkt är färdig och din avsikt är att marknadsföra produkten i exakt den form som anges i ansökan.

När du har en färdig produkt, fundera över på vilket sätt produkten borde designregistreras. I de flesta fall kan produkten registreras som helhet, exempelvis kombination av sits och bord. I vissa fall är det däremot bra att i stället registrera en del eller en detalj av produkten, exempelvis bordpartiet av en kombination av sits och bord.

Du kan ansöka om registrering med en e-ansökan eller genom att fylla i en pappersblankett.

Läs följande innan du fyller i din ansökan:

Du kan inte göra ändringar i din design efter att ansökan lämnats in

Huvudregeln är att du inte kan göra ändringar i din design efter att ansökan om registrering lämnats in till oss.

Ibland kan det hända att det efter inlämningen visar sig att du behöver göra små ändringar i produkten, som inte ändrar designens helhetsintryck. I sådana fall överväger vi om ändringarna kan godkännas.

Observera att ingen ny design kan läggas till i ansökan efter att ansökan lämnats in.

E-ansökan är förmånligare än pappersansökan

E-ansökan omfattar fem steg och kan lämnas in på svenska eller finska. Du betalar ansökningsavgiften via din nätbank i det sista steget i ansökningsblanketten. Den som betalar avgiften är också undertecknare av ansökan. Efter betalningen återvänder du till tjänsten, där mottagningen av din ansökan bekräftas.

Lämna in ansökan på nätet.Öppnas i en ny flik


Du kan också skicka in din pappersansökan per e-post

Du som ansöker om registrering, eller ditt ombud, ska underteckna pappersansökan.

Du kan skicka in din ansökan som e-postbilaga. Då är det viktigt att underskriften syns i din ansökan men du behöver inte skicka in ansökan i original till oss.

Kom ihåg att bifoga en kopia på kvittot över betald ansökningsavgift.

Gå till pappersblanketter.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.12.2023