Hur ansöker jag om designregistrering?

Ansök inte om registrering förrän designen av din produkt är färdig och din avsikt är att marknadsföra produkten i exakt den form som anges i ansökan.

När du har en färdig produkt, fundera över på vilket sätt produkten borde designregistreras. I de flesta fall kan produkten registreras som helhet, exempelvis kombination av sits och bord. I vissa fall är det däremot bra att i stället registrera en del eller en detalj av produkten, exempelvis bordpartiet av en kombination av sits och bord.

Du kan ansöka om registrering med en e-ansökan eller genom att fylla i en pappersblankett.

Läs följande innan du fyller i din ansökan:

Du kan inte göra ändringar i din design efter att ansökan lämnats in

Huvudregeln är att du inte kan göra ändringar i din design efter att ansökan om registrering lämnats in till oss.

Ibland kan det hända att det efter inlämningen visar sig att du behöver göra små ändringar i produkten, som inte ändrar designens helhetsintryck. I sådana fall överväger vi om ändringarna kan godkännas.

Observera att ingen ny design kan läggas till i ansökan efter att ansökan lämnats in.

E-ansökan är förmånligare än pappersansökan

E-ansökan omfattar fem steg och kan lämnas in på svenska eller finska. Du betalar ansökningsavgiften via din nätbank i det sista steget i ansökningsblanketten. Den som betalar avgiften är också undertecknare av ansökan. Efter betalningen återvänder du till tjänsten, där mottagningen av din ansökan bekräftas.

Lämna in ansökan på nätet.

Ulkoinen sivusto, avautuu uuteen välilehteen

Lämna in ansökan på nätet.


Du kan också skicka in din pappersansökan per e-post

Du som ansöker om registrering, eller ditt ombud, ska underteckna pappersansökan.

Du kan skicka in din ansökan som e-postbilaga. Då är det viktigt att underskriften syns i din ansökan men du behöver inte skicka in ansökan i original till oss.

Kom ihåg att bifoga en kopia på kvittot över betald ansökningsavgift.

Gå till pappersblanketter.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019