Hur anlitar jag ett ombud?

Det är inte obligatoriskt att anlita ett ombud om sökanden har hemvist i Finland.

En sökande som inte har hemvist i Finland ska ha ett ombud från Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Detta ombud är skyldigt att företräda sökanden i allt som rör designen.

Om du anlitar ett ombud, ange ombudets namn, hemort (hemvist) och adress i ansökan. Bifoga en fullmakt till din ansökan.

Gå till fullmaktssidan.

Vem kan vara ombud?

Vilken person som helst kan vara ombud.

Nämnden för ombud för industriellt rättsskydd har som uppgift att föra ett register över auktoriserade mönsterrättsombud. I registret antecknas sådana ombud som avlagt ombudsexamen som utvärderar deltagarnas professionella kompetens. Lagen innehåller också bestämmelser om tillsyn över den verksamhet som auktoriserade ombud utövar. Läs mer.

Utskriftsversion
Uppdaterad 19.07.2019