Gå direkt till innehållet
Meny

Hur svarar jag på ett föreläggande?

Här nedan ger vi exempel på hur du kan övervinna hinder som anges i ett föreläggande.

Ange hur din design skiljer sig från andra

Om din design liknar för mycket den design som tas upp i föreläggandet, ska du i ditt svar tydligt specificera de punkter i din design som du anser skiljer sig från den design som anförts som hinder.

Visa vad som skiljer din design från enkel eller sedvanlig design

Om det i föreläggandet anges att din design är enkel eller sedvanlig, ska du i ditt svar ta upp vad som visar att din design är speciell och därmed skiljer den från allmänt känd design och form.

Skaffa samtycke till designregistrering

I vissa fall ingår någon annans varumärke eller firma (företagsnamn) i designen. Då kan hindret för registrering bortfalla om innehavaren av märket eller firman ger sitt samtycke. Lämna in samtycket skriftligt till oss.

Lämna in ett skriftligt svar på föreläggandet

Lämna in ditt skriftliga svar antingen per post till Patent- och registerstyrelsen, 00091 PRH eller per e-post till tmposti@prh.fi.

Filformat

Vi rekommenderar att du lämnar in filer i följande format:

  • Dokument: PDF (gärna PDF/A, som är ett format som passar för arkivering)
  • Bilder: JPEG

Om du använder något annat filformat, ansvarar du för att de ursprungliga filerna konverteras till ett sådant filformat som vi kan öppna.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.12.2023