Föreläggande

Om vi påträffar ett hinder för registrering vid granskningen, skickar vi dig ett föreläggande som rekommenderat brev.

I regel utfärdar vi bara ett föreläggande, men vid behov utfärdar vi även andra förelägganden.

I föreläggandet kan vi också be dig att rätta till formella brister, såsom att betala tilläggsavgifter som inte har betalats eller att lämna in fullmakter.

När ska jag senast svara på föreläggandet?

Du ska svara på föreläggandet inom två månader räknat från den dag då föreläggandet utfärdades. Det är mycket viktigt att du svarar på föreläggandet inom den tid som vi har utsatt. Om du inte svarar inom utsatt tid, avskriver vi din ansökan, det vill säga vi avslutar registreringsprocessen.

Avskrivning och endast en möjlighet till återupptagning

Om du inte har svarat inom utsatt tid och får ett avskrivningsbeslut, kan du begära att vi återupptar din ansökan. Du kan bara begära återupptagning av din ansökan en gång. Vi tar ut en avgift för återupptagningen. Se vår prislista och våra betalningsanvisningar.

Om du inte svarar på vårt föreläggande vid återupptagningen, och vi avskriver din ansökan en andra gång, lämnas hela din ansökan utan behandling. Med andra ord registrerar vi inte den design som omfattas av ansökan.

Kan svarsfristen förlängas?

Vi kan bevilja förlängning av svarsfristen om du begär det skriftligt senast den dag som anges i föreläggandet. Begäran kan vara fritt formulerad.

Efter varje föreläggande beviljar vi endast en förlängning utan motivering. För att få en ny förlängning krävs särskild motivering.

Över sommaren beviljar vi förlängning utan motivering om svarsfristen löper ut mellan den 1 juni och 31 augusti. Vi kan därmed bevilja fler än en förlängning över sommaren.

Hur svarar jag på ett föreläggande?

Du svarar skriftligt på ett föreläggande, exempelvis per e-post.

Läs våra exempel på hur du svarar på ett föreläggande och hur du kan övervinna hinder som anges i föreläggandet. Gå till exemplen.

Utskriftsversion
Uppdaterad 27.03.2020