Gå direkt till innehållet
Meny

Invändning

Registrerad design offentliggörs genast efter registreringen i Mönsterrättstidning. Efter offentliggörandet kan utomstående som anser att designen inte borde ha registrerats lämna in en invändning mot designen.

Vi underrättar innehavaren av designregistreringen om invändningen. Innehavaren kan sedan ge sitt yttrande med anledning av invändningen. Läs mer om invändningsförfarandet.

Invändningstid

En invändning mot en registrering måste lämnas skriftligen till PRS inom två månader från offentliggörandet av registreringen.

Om den sista invändningsdagen infaller på ett veckoslut eller en helg, flyttas den sista invändningsdagen till följande vardag. Om ingen motsvarande dag finns i den månad då invändningstiden går ut, anses den sista dagen i månaden som slutdatum för invändningstiden.

Exempelvis om designen kungjordes den 31 december, går invändningstiden ut den 28 februari, eller den 29 februari om det är skottår.

Du kan inte få förlängning på invändningstiden.

Innehållet i en invändning samt motivering

Invändningen är en fritt formulerad skriftlig redogörelse. Ange vilken registrering invändningen gäller (registernumret) samt invändarens namn och adress. Ange specifikt vilken design i registreringen invändningen avser.

Du ska i invändningen ange alla de omständigheter som invändningen grundar sig på, exempelvis var, när och hur den design som anges i invändningen har blivit känd.

Efter att invändningstiden gått ut kan du komplettera din invändning, till exempel med hjälp av ytterligare bevis eller motivering som stöder dina invändningsgrunder, men du kan inte längre komma med nya grunder.

Språk

Du kan göra en invändning på svenska eller finska.

Så skickar du in en invändning och yttranden till PRS

Om bilagorna till invändningen eller till yttrandet är mycket stora, lämna in dem i två exemplar per post.

Om dokumentet är av sådan storlek att det kan skickas som e-postbilaga, kan du skicka in det som en enda e-postbilaga. I så fall behöver du inte skicka in originalet till oss per post.

Du kan skicka din invändning eller ditt yttrande till PRS per post eller e-post. Du kan också lämna in dem personligen till vår kundtjänst. Gå till kontaktuppgifterna.

Utskriftsversion Uppdaterad 22.12.2023