Gå direkt till innehållet
Meny

Avgifter för patentansökningar

Avgifterna nedan gäller

  • finländska nationella patentansökningar och
  • PCT-ansökningar som fullföljs i den nationella fasen i Finland.

Avgifterna är myndighetsavgifter och inte momspliktiga.

Avgifter vid inlämning av ansökan

När du lämnar in en finländsk patentansökan, ska du betala en ansökningsavgift och en eventuell tilläggsavgift för patentkrav. Senare under handläggningen ska du betala åtminstone en publiceringsavgift och årsavgifter.

Tjänst Pris (€)
Ansökningsavgift 540,00
Ansökningsavgift för elektronisk ansökan (patentansökan via vår e-tjänst eller med EPOs programvara Online Filing) 430,00
Tilläggsavgift för varje patentkrav utöver femton 50,00

Avgifter när patent beviljas

Tjänst Pris (€)
Publiceringsavgift 540,00
Publiceringsavgift när handlingarna för publicering har lämnats in elektroniskt (patentansökan via vår e-tjänst eller med EPOs programvara Online Filing) 430,00

Övriga avgifter

Tjänst Pris (€)
Översättningsavgift per sida 80,00
Återupptagningsavgift (avskriven ansökan)
- första gången 90,00
- övriga gånger 160,00
Publiceringsavgift för korrigering av en översättning 540,00
Tilläggsavgift för patentkrav som ingivits efter att ansökan gjorts eller bör anses ha gjorts, om antalet krav tillsammans överstiger antalet sådana krav för vilka ansökningsavgift erlagts 50,00

Avgifter i den nationella fasen av en internationell PCT-ansökan

Tjänst Pris (€)
Tilläggsavgift för ytterligare frist enligt 31 § 2 mom. i patentlagen (inlämning av en översättning under fristen) 140,00
Särskild tilläggsavgift i de fall då ansökan fullföljs enligt 31 § 1 mom. eller 38 § 2 mom. i patentlagen och den omfattar en uppfinning som inte varit föremål för internationell nyhetsgranskning eller internationell förberedande patenterbarhetsprövning, och då 36 § eller 37 § i patentlagen inte tillämpas 540,00
Avgift enligt 36 § eller 37 § i patentlagen 370,00
Avgift för avgörande om återställande av rätten till prioritet enligt PCT-regel 49ter.2d 500,00
Utskriftsversion Uppdaterad 01.01.2024